3 lượt xem

Đề cương ôn tập Lịch sử lớp 12 trắc nghiệm đầy đủ và mới nhất ôn thi vào Đại Học | Educationuk-vietnam.org

Kỷ lục số muốn gửi đến các bạn thí sinh Đề cương ôn tập môn Lịch sử lớp 12 với các dạng bài tập trắc nghiệm để tham khảo. Nội dung đề cương bám sát chương trình sách giáo khoa và được trình bày ngắn gọn, chính xác giúp thí sinh ôn tập.

Nội dung sgk Lịch sử lớp 12 gồm các chương sau:

LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI TỪ NĂM 1945-2000

Chương I: Sự hình thành Trật tự Thế giới Mới sau Thế chiến II (1945 – 1949)

 • Bài 1: Hình thành trật tự thế giới mới sau Chiến tranh thế giới thứ hai (1945-1949)

Chương II: Liên Xô và các nước Đông Âu (1945 – 1991). Liên bang Nga (1991 – 2000)

 • Bài 2: Liên Xô và các nước Đông Âu (1945 – 2000) Liên bang Nga (1991 – 2000)

Chương III: Các nước Châu Á, Châu Phi và Châu Mỹ Latinh (1945 – 2000)

 • Bài 3: Các nước Đông Bắc Á
 • Bài 4: Các nước Đông Nam Á và Ấn Độ
 • Bài 5: Các nước Châu Phi và Châu Mỹ La Tinh
READ  Thông tin tuyển sinh trường Đại học văn hóa thành phố Hồ Chí Minh | Educationuk-vietnam.org

Chương IV: Châu Mỹ, Tây Âu, Nhật Bản (1945-2000)

 • Bài 6: Châu Mỹ
 • Bài 7: Tây Âu
 • Bài 8: Nhật Bản

Chương V: Quan hệ quốc tế (1945-2000)

 • Bài 9: Quan hệ quốc tế trong và sau Chiến tranh lạnh

Chương VI: Cuộc cách mạng khoa học – công nghệ và xu hướng toàn cầu hóa

 • Bài 10: Cuộc cách mạng khoa học – công nghệ và xu thế toàn cầu hóa nửa sau thế kỷ XX
 • Bài 11: Tổng kết lịch sử thế giới cận đại từ năm 1945 đến năm 2000

LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NĂM 1919-2000

Chương I: Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1930

 • Bài 12: Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1925
 • Bài 13: Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam 1925 – 1930

Chương II: Việt Nam từ năm 1930 đến năm 1945

 • Bài 14: Phong trào cách mạng 1930-1935
 • Bài 15: Phong trào đấu tranh cho dân chủ 1936-1939
 • Bài 16: Phong trào giải phóng dân tộc và Tổng khởi nghĩa tháng Tám (1939 – 1945) Nước Việt Nam dân chủ cộng hoà ra đời

Chương III: Việt Nam từ năm 1945 đến năm 1954

 • Bài 17: Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa từ ngày 2-9-1945 đến ngày 19-12-1946
 • Bài 18: Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946-1950)
 • Bài 19: Phát triển cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1951-1953)
 • Bài 20: Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp kết thúc (1953-1954)
READ  Thông tin tuyển sinh trường Đại học Kỹ thuật Y | Educationuk-vietnam.org

Chương IV: Việt Nam từ năm 1954 đến năm 1975

 • Bài 21: Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, chống đế quốc Mỹ và chính quyền Sài Gòn ở miền Nam (1954-1965)
 • Bài 22: Nhân dân hai miền trực tiếp chiến đấu chống đế quốc Mỹ xâm lược, nhân dân miền Bắc vừa chiến đấu, vừa sản xuất (1965-1973)
 • Bài 23: Khôi phục và phát triển kinh tế – xã hội ở miền Bắc, giải phóng hoàn toàn miền Nam (1973-1975)

Chương V: Việt Nam từ 1975 đến 2000

 • Bài 24: Việt Nam năm đầu tiên kháng chiến chống Mỹ, cứu nước 1975
 • Bài 25: Việt Nam xây dựng chủ nghĩa xã hội và chiến đấu bảo vệ Tổ quốc (1976-1986)
 • Bài 26: Đất nước đang trên đường đổi mới tiến lên chủ nghĩa xã hội (1986-2000)
 • Bài 27: Tổng kết Lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến năm 2000

Đề cương ôn tập môn Lịch sử lớp 12 gồm các bài tập trắc nghiệm

XEM VÀ TẢI XUỐNG ĐÁP ÁN MÔN LỊCH SỬ LỚP 12 KỲ THI THPT QUỐC GIA TẠI ĐÂY

Suzy

r n r n"" setting_ads_google_code ":" r n r n r n r n

r n"" setting_product_color ": 0," setting_product_size ": 0," setting_product_size_number ": 0," setting_image_in_content ":" "," setting_show_introtext ": 0," setting_show_image_detail ": 0," setting_process_tag_position ": 0," setting_process_comtext " "", "setting_include_wordpress": 0, "setting_include_wordpress_team": 0, "use_resize_image": "1", "use_resize_image_product": 0, "resize_image_tiny": 60, "resize_image_tage": 0, "resize_image_min" : 230, "resize_image_normal_height": 0, "resize_image_max": 690, "resize_image_max_height": 0, "resize_news": "resize_news_image_tin", "i" "small" "," resize_image_image_thumbnail_news, resize_nows ":" ":" 420 "," resize_news_image_normal_height ":" 280 "," resize_news ":" resize_news ":" 280 "," resize_larhe_m_ "," resize_larhe_m_ "resize_mobile_image_height": 0, "resize_mobile_news_image_igage_ize_ 0, mobile_ignature_ize_ize_ 0," mobile_ignature " ":" 1 "," setting_signature_text ":" "," mail_type ":" smtp "," mail_smtpport ": 25," mail_smtphost ":" mail.evara.vn "," mail_smtpuser ":" noreply@evara.vn "," mail_smtppass ":" 123 $% ^ qwe "," gmail_smtpuser ":" info.zamashop@gmail.com "," gmail_smtppass ":" zamalovely! @ # "," Site_group ":" 1 "," site_template_color ": false," setting_update_newdate ":" 1 "," setting_data_schema ":" 1 "," setting_schema_customize ":" "," setting_admin_edit_fast ": false," setting_use_location ": false," setting_tabse_time "setting_cache" setting_show_admin_time "setting:", 60 " ", "Truy cập trang web":["2","6"]"setting_global_modules": {"2":["content_new.php"]}, "setting_module_access": {"tuyensinhso": {"module_code": "tuyensinhso", "module_title": "Tuy nhiên u1ec3n sinh u1ed1", "module_description": "Tìm kiếm thông tin c u1ee9u u0f u0f tr0 u1eddng nhưng u1ec3n sinh trong u00e0n qu u1ed1c "}}," setting_design_page ": {" index ":[{"page_name":"index","module_name":"content_box_style_tab_categories","extension":"php","directory":"contents"},{"page_name":"index","module_name":"content_category_sub_level","extension":"php","directory":"contents"}]} "site_group_student_show": "0", "setting_include_file": {"2": "news.php"}};

Bài viết cùng chủ đề: