8 lượt xem

Điểm chuẩn Đại Học Khoa Học Tự Nhiên | Educationuk-vietnam.org

Tuyensinhso cập nhật kết quả xét tuyển, kết quả xét tuyển của các trường nhanh hơn, đầy đủ hơn.

Chuẩn Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội

** Lưu ý: Điểm này bao gồm cả điểm chuẩn và điểm ưu tiên (nếu có).

Tham khảo thông tin đầy đủ về trường Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội để có thông tin chính xác khi tìm hiểu các trường đại học.

chi nhánh

2018

2019

Viti 2020

(Dựa trên kết quả kỳ thi THPT)

Viti 2021

(Dựa trên kết quả kỳ thi THPT)

Toán học 18.10 20 23,6 25,5
toán học 19,25 22 25,2 26.35
Khoa học Máy tính và Thông tin * 20.15 23,50 26.1
Khoa học máy tính và thông tin ** 18,45 20,75 24.8 26,6
Vật lý 17,25 18 22,5 24,25
Khoa học vật liệu 16 16,25 21,8 24,25
Công nghệ kỹ thuật hạt nhân 16.05 16,25 20,5 23,5

Kỹ thuật điện tử và thông tin *

25 26.05
hóa học 19,70 20,50 24.1 25.4
Kimi ** 17 16 18,5 23,5
Công nghệ kỹ thuật hóa học 20,20 21,75 24.8
Công nghệ kỹ thuật hóa học ** 17.05 16 18,5 23,6
Hóa dược ** 20,35 20,25 23,8 25,25
Địa lý tự nhiên 15 16 18 20,2
Khoa học thông tin không gian địa lý * 15,20 16 18 22.4
Quản lý đất đai 16,35 16 20.3 24,2

Quản lý bất động sản và phát triển đô thị *

21.4 25
sinh học 18,70 20 23.1 24,2
Công nghệ sinh học 20,55 22,75 25,9
Công nghệ sinh học ** 19,10 18,75 21,5 24.4
Khoa học môi trường 16 17 17 21,25
khoa học môi trường ** 15.05 16 17
Công nghệ môi trường 16,45 17 18

Công nghệ môi trường **

16 18 18,5
Khí tượng, Thủy văn và Biến đổi khí hậu 15.05
Tài nguyên Trái đất 15,20
khoa học Trái đất 17
16 18 18
Hải dương học 16 17 18

Tài nguyên nước và môi trường *

16 17 18
Địa chất học 16 17 18
Địa kỹ thuật 16
16 17 22,6

Khoa học va công nghệ thực phẩm *

24.4 25,45

Công nghệ quan trắc và giám sát tài nguyên môi trường *

17 18

Khoa học dữ liệu *

26,55
READ  Thông tin tuyển sinh trường Cao đẳng Giao thông Vận tải TP.HCM | Educationuk-vietnam.org

Ghi chú:

– Điểm chuẩn là tổng điểm 3 bài thi (theo tổ hợp tương ứng) cộng với điểm ưu tiên theo khu vực, đối tượng (nếu có) và áp dụng cho tất cả các tổ hợp ngành.

– Đối với thí sinh trúng tuyển vào chương trình chất lượng, tiên tiến (có dấu ** và ***), thí sinh phải đạt yêu cầu về môn tiếng Anh như trong đề án tuyển sinh, cụ thể: kết quả thi môn tiếng Anh của kỳ thi THCS năm 2021 bằng điểm đạt từ 4,0 điểm trở lên (theo thang điểm 10) hoặc có một trong các chứng chỉ tiếng Anh được quốc tế công nhận quy đổi theo quy chế tuyển sinh. Thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2020 trở về trước: Thí sinh phải có điểm trung bình môn tiếng Anh mỗi học kỳ của 6 học kỳ (lớp 10, 11 và 12) đạt từ 7,0 trở lên hoặc đạt một trong các: Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế là được công nhận và quy đổi theo Quy chế tuyển sinh.

>>>> Tìm hiểu các trường đại học trên địa bàn Hà Nội để sớm quyết định chọn ngôi trường cho ước mơ của mình.

r n r n"" setting_ads_google_code ":" r n r n r n r n

r n"" setting_product_color ": 0," setting_product_size ": 0," setting_product_size_number ": 0," setting_image_in_content ":" "," setting_show_introtext ": 0," setting_show_image_detail ": 0," setting_process_position "," setting_process_position " "", "setting_include_wordpress": 0, "setting_include_wordpress_team": 0, "use_resize_image": "1", "use_resize_image_product": 0, "resize_image_tiny": 60, "resize_image_tage": 0, "resize_image_min" : 230, "resize_image_normal_height": 0, "resize_image_max": 690, "resize_image_max_height": 0, "resize_news": "resize_news_image_tin", "i" "small" "," resize_image_image_thumbnail "200" resize_nows ":" resize_nows_nows ":" 420 "," resize_news_image_normal_height ":" 280 "," resize_news ":" resize_news ":" 280 "," resize_larhe_m_ "," resize_larhe_m_ "resize_mobile_image_height": 0, "resize_mobile_news_image_igage_ize_ 0, mobile_ignature_ize_ize_ 0," mobile_ignature " ":" 1 "," setting_signature_text ":" "," mail_type ":" smtp "," mail_smtpport ": 25," mail_smtphost ":" mail.evara.vn "," mail_smtpuser ":" noreply@evara.vn "," mail_smtppass ":" 123 $% ^ qwe "," gmail_smtpuser ":" info.zamashop@gmail.com "," gmail_smtppass ":" zamalovely! @ # "," Site_group ":" 1 "," site_template_color ": false," setting_update_newdate ":" 1 "," setting_data_schema ":" 1 "," setting_schema_customize ":" "," setting_admin_edit_fast ": false," setting_use_location ": false," setting_tabse_time "setting_cache" setting_show_admin_time "setting:", 60 " ", "Truy cập trang web":["2","6"]"setting_global_modules": {"2":["content_new.php"]}, "setting_module_access": {"tuyensinhso": {"module_code": "tuyensinhso", "module_title": "Tuy nhiên u1ec3n sinh s u1ed1", "module_description": "Tìm kiếm c u1ee9u 4 thông tin c ucff00 u01b0 u1eddng nhưng u1ec3n sinh vào u00e0n qu u1ed1c "}}," setting_design_page ": {" index ":[{"page_name":"index","module_name":"content_box_style_tab_categories","extension":"php","directory":"contents"},{"page_name":"index","module_name":"content_category_sub_level","extension":"php","directory":"contents"}]} "site_group_student_show": "0", "setting_include_file": {"2": "news.php"}};

Bài viết cùng chủ đề: