6 lượt xem

Điểm chuẩn Trường Đại học Kỹ thuật Công Nghiệp | Educationuk-vietnam.org

Tuyensinhso cập nhật kết quả xét tuyển, kết quả xét tuyển của các trường nhanh hơn, đầy đủ hơn.

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp – Đại học Thái Nguyên

** Lưu ý: Điểm này bao gồm cả điểm phúc khảo và điểm ưu tiên (nếu có).

Tham khảo đầy đủ thông tin về Trường Kỹ thuật Công nghiệp – Đại học Thái Nguyên để có thông tin chính xác hoàn thiện hồ sơ đăng ký xét tuyển vào Trường. Chỉ tiêu xét tuyển của Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp – Đại học Thái Nguyên như sau:

giám đốc

2019

Viti 2020

Viti 2021

(Dựa trên kết quả kỳ thi THPT)

I / Chương trình nâng cao

Cơ khí (CTTT)

16

18

18

Kỹ thuật điện (CTTT)

Ngày thứ nhất6

18

18

II / Đào tạo kỹ thuật công trình

Kỹ sư cơ khí

13,5

15

16

kỹ thuật cơ điện tử

15

17

17

Cơ khí động lực học

13,5

15

16

Kĩ sư điện

13,5

15

16

Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông

13,5

15

16

Kỹ thuật máy tính

15

15

16

Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

15

18

19

Kỹ thuật xây dựng

13,5

15

15

Kỹ thuật vật liệu

15

15

Kĩ sư môi trường

15

15

III / Đào tạo kỹ sư kỹ thuật

Kỹ thuật sản xuất

13,5

15

15

Công nghệ kỹ thuật điện và điện từ

13,5

15

16

Công nghệ kỹ thuật ô tô

16

18

19

IV / Đào tạo Cử nhân

Kinh tế công nghiệp

13,5

15

15

Quản lý công nghiệp

13,5

15

15

Ngôn ngữ tiếng anh

13,5

15

15

READ  Top 15 Trường Đại Học tại TP.HCM chất lượng đào tạo Tốt Nhất | Educationuk-vietnam.org

Tìm hiểu về các trường đại học khu vực phía Bắc để sớm quyết định chọn ngôi trường cho ước mơ của mình.

r n r n"" setting_ads_google_code ":" r n r n r n r n

r n"" setting_product_color ": 0," setting_product_size ": 0," setting_product_size_number ": 0," setting_image_in_content ":" "," setting_show_introtext ": 0," setting_show_image_detail ": 0," setting_process_tag_position " "", "setting_include_wordpress": 0, "setting_include_wordpress_team": 0, "use_resize_image": "1", "use_resize_image_product": 0, "resize_image_tiny": 60, "resize_image_tage": 0, "resize_image_min" : 230, "resize_image_normal_height": 0, "resize_image_max": 690, "resize_image_max_height": 0, "resize_news": "resize_news_image_tin", "i" "small" "," resize_image_image_thumbnail "200" resize_nows ":" resize_nows_nows ":" 420 "," resize_news_image_normal_height ":" 280 "," resize_news ":" resize_news ":" 280 "," resize_larhe_m_ "," resize_larhe_m_ "resize_mobile_image_height": 0, "resize_mobile_news_image_ize_image_ize_ di động: 0," mobile_ignature_ize_ize_ize " ":" 1 "," setting_signature_text ":" "," mail_type ":" smtp "," mail_smtpport ": 25," mail_smtphost ":" mail.evara.vn "," mail_smtpuser ":" noreply@evara.vn "," mail_smtppass ":" 123 $% ^ qwe "," gmail_smtpuser ":" info.zamashop@gmail.com "," gmail_smtppass ":" zamalovely! @ # "," Site_group ":" 1 "," site_template_color ": false," setting_update_newdate ":" 1 "," setting_data_schema ":" 1 "," setting_schema_customize ":" "," setting_admin_edit_fast ": false," setting_use_location ": false," setting_tabse_time "setting_cache" setting_show_admin_time "setting:", 60 " ", "Truy cập trang web":["2","6"]"setting_global_modules": {"2":["content_new.php"]}, "setting_module_access": {"tuyensinhso": {"module_code": "tuyensinhso", "module_title": "Tuy nhiên u1ec3n sinh u1ed1", "module_description": "Tìm kiếm thông tin c u1ee9u u0f u0f tr0 u1eddng nhưng u1ec3n sinh trong u00e0n qu u1ed1c "}}," setting_design_page ": {" index ":[{"page_name":"index","module_name":"content_box_style_tab_categories","extension":"php","directory":"contents"},{"page_name":"index","module_name":"content_category_sub_level","extension":"php","directory":"contents"}]} "site_group_student_show": "0", "setting_include_file": {"2": "news.php"}};

Bài viết cùng chủ đề: