7 lượt xem

Điểm chuẩn Trường Đại học Ngân Hàng TP.HCM | Educationuk-vietnam.org

Tuyensinhso cập nhật kết quả xét tuyển, kết quả xét tuyển của các trường nhanh hơn, đầy đủ hơn.

Hồ Chí Minh Điểm chuẩn Đại học Ngân hàng TP.

** Lưu ý: Điểm này bao gồm cả điểm phúc khảo và điểm ưu tiên (nếu có).

Tham khảo đầy đủ thông tin chính xác trường Đại học Ngân hàng TP.HCM để hoàn thiện Hồ sơ xét tuyển vào trường. Chỉ tiêu xét tuyển vào trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh như sau:

Ngành đào tạo

2019

Viti 2020

Viti 2021

Tài chính – Ngân hàng, Kế toán, Quản trị Kinh doanh – TTHTCĐ

20.15

22,30

25,25

Quản trị kinh doanh, Bảo hiểm – Tài chính – Ngân hàng – Các chương trình đại học toàn thời gian quốc tế với bằng kép

15,56

22,30

25,25

Tài chính – Ngân hàng

21,75

24,85

25,65

Kế toán viên

21,90

24,91

25,55

Quản trị kinh doanh

22,50

25,24

26,25

Kinh tế quốc tế

22,80

25,54

26.15

Quản lý hệ thống thông tin

21,20

24,65

25,85

Luật kinh tế

9h30 tối

24,75

26,00

Ngôn ngữ tiếng anh

22,30

24.44

26,45

READ  Thông tin tuyển sinh trường Đại học Dược Hà Nội | Educationuk-vietnam.org

Tìm hiểu về các trường đại học khu vực phía nam để sớm quyết định lựa chọn ngôi trường cho ước mơ của mình.

r n r n"" setting_ads_google_code ":" r n r n r n r n

r n"" setting_product_color ": 0," setting_product_size ": 0," setting_product_size_number ": 0," setting_image_in_content ":" "," setting_show_introtext ": 0," setting_show_image_detail ": 0," setting_process_tag_position "," setting_process_position "" "", "setting_include_wordpress": 0, "setting_include_wordpress_team": 0, "use_resize_image": "1", "use_resize_image_product": 0, "resize_image_tiny": 60, "resize_image_tage": 0, "resize_image_min" : 230, "resize_image_normal_height": 0, "resize_image_max": 690, "resize_image_max_height": 0, "resize_news": "resize_news_image_tin", "i" "small" "," resize_image_image_thumbnail "200" resize_nows ":" resize_nows_nows ":" 420 "," resize_news_image_normal_height ":" 280 "," resize_news ":" resize_news ":" 280 "," resize_larhe_m_ "," resize_larhe_m_ "resize_mobile_image_height": 0, "resize_mobile_news_image_ize_image_ize_ di động: 0," mobile_ignature_ize_ize_ize " ":" 1 "," setting_signature_text ":" "," mail_type ":" smtp "," mail_smtpport ": 25," mail_smtphost ":" mail.evara.vn "," mail_smtpuser ":" noreply@evara.vn "," mail_smtppass ":" 123 $% ^ qwe "," gmail_smtpuser ":" info.zamashop@gmail.com "," gmail_smtppass ":" zamalovely! @ # "," Site_group ":" 1 "," site_template_color ": false," setting_update_newdate ":" 1 "," setting_data_schema ":" 1 "," setting_schema_customize ":" "," setting_admin_edit_fast ": false," setting_use_location ": false," setting_tabse_time "setting_cache" setting_show_admin_time "setting:", 60 " ", "Truy cập trang web":["2","6"]"setting_global_modules": {"2":["content_new.php"]}, "setting_module_access": {"tuyensinhso": {"module_code": "tuyensinhso", "module_title": "Tuy nhiên u1ec3n sinh u1ed1", "module_description": "Tìm kiếm thông tin c u1ee9u u0f u0f tr0 u1eddng nhưng u1ec3n sinh trên u00e0n qu u1ed1c "}}," setting_design_page ": {" index ":[{"page_name":"index","module_name":"content_box_style_tab_categories","extension":"php","directory":"contents"},{"page_name":"index","module_name":"content_category_sub_level","extension":"php","directory":"contents"}]} "site_group_student_show": "0", "setting_include_file": {"2": "news.php"}};

Bài viết cùng chủ đề: