6 lượt xem

Điểm chuẩn Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 | Educationuk-vietnam.org

Tuyensinhso cập nhật kết quả xét tuyển, kết quả xét tuyển của các trường nhanh hơn, đầy đủ hơn.

Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Hà Nội 2

** Lưu ý: Điểm này bao gồm cả điểm phúc khảo và điểm ưu tiên (nếu có).

Tham khảo đầy đủ thông tin mã ngành của trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 để có thông tin chính xác làm Hồ sơ xét tuyển Đại học. Chỉ tiêu xét tuyển vào trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 như sau:

chi nhánh

2019

Viti 2020

Viti 2021

Kết quả THPT Quốc gia

Hồ sơ trường học

Đánh giá kết quả kỳ thi THPT

Đánh giá học bạ

Đánh giá kết quả kỳ thi THPT

Đánh giá học bạ

Giáo dục mầm non

26

32

25

32

25,5

Trường tiểu học

17,50

32

31

32

32,5

37,5

giáo dục công dân

24

32

25

32

25,5

32

Giáo dục thể chất

26

28

25

32

24.0

28

Sư phạm Toán học

25

32

25

32

30,5

39

Sư phạm Tin học

24

35

25

32

25,5

32

Sư phạm vật lý

24

32

25

32

25,5

34

Sư phạm Hóa học

24

32

25

32

25,5

34

Sư phạm Sinh học

24

32

32

25,5

32

Sư phạm Văn học

25

32

25

32

30,5

37

Sư phạm lịch sử

24

32

25

32

25,5

32

Sư phạm tiếng anh

24

32

25

32

32

38

Sư phạm Công nghệ

24

34

25

32

32,5

Sư phạm Khoa học Tự nhiên

24

32

Ngôn ngữ tiếng anh

22

26

20

26

20

35

người Trung Quốc

23

26

26

26

24

36

văn học

20

26

Nghiên cứu việt nam

20

26

20

26

20

24

Thông tin – thư viện

20

26

20

26

công nghệ thông tin

20

26

20

26

20

24

Giáo dục Quốc phòng và An ninh

25

32

25,5

32

READ  Thông tin tuyển sinh trường Đại học Kiến trúc TP. HCM cơ sở Đà Lạt | Educationuk-vietnam.org

Tìm hiểu về các trường đại học khu vực phía Bắc để sớm quyết định chọn ngôi trường cho ước mơ của mình.

r n r n"" setting_ads_google_code ":" r n r n r n r n

r n"" setting_product_color ": 0," setting_product_size ": 0," setting_product_size_number ": 0," setting_image_in_content ":" "," setting_show_introtext ": 0," setting_show_image_detail ": 0," setting_process_tag_position " "", "setting_include_wordpress": 0, "setting_include_wordpress_team": 0, "use_resize_image": "1", "use_resize_image_product": 0, "resize_image_tiny": 60, "resize_image_tage": 0, "resize_image_min" : 230, "resize_image_normal_height": 0, "resize_image_max": 690, "resize_image_max_height": 0, "resize_news": "resize_news_image_tin", "i" "small" "," resize_image_image_thumbnail "200" resize_nows ":" resize_nows_nows ":" 420 "," resize_news_image_normal_height ":" 280 "," resize_news ":" resize_news ":" 280 "," resize_larhe_m_ "," resize_larhe_m_ "resize_mobile_image_height": 0, "resize_mobile_news_image_ize_image_ize_ di động: 0," mobile_ignature_ize_ize_ize " ":" 1 "," setting_signature_text ":" "," mail_type ":" smtp "," mail_smtpport ": 25," mail_smtphost ":" mail.evara.vn "," mail_smtpuser ":" noreply@evara.vn "," mail_smtppass ":" 123 $% ^ qwe "," gmail_smtpuser ":" info.zamashop@gmail.com "," gmail_smtppass ":" zamalovely! @ # "," Site_group ":" 1 "," site_template_color ": false," setting_update_newdate ":" 1 "," setting_data_schema ":" 1 "," setting_schema_customize ":" "," setting_admin_edit_fast ": false," setting_use_location ": false," setting_tabse_time "setting_cache" setting_show_admin_time "setting:", 60 " ", "Truy cập trang web":["2","6"]"setting_global_modules": {"2":["content_new.php"]}, "setting_module_access": {"tuyensinhso": {"module_code": "tuyensinhso", "module_title": "Tuy nhiên u1ec3n sinh u1ed1", "module_description": "Tìm kiếm thông tin c u1ee9u u0f u0f tr0 u1eddng nhưng u1ec3n sinh trong u00e0n qu u1ed1c "}}," setting_design_page ": {" index ":[{"page_name":"index","module_name":"content_box_style_tab_categories","extension":"php","directory":"contents"},{"page_name":"index","module_name":"content_category_sub_level","extension":"php","directory":"contents"}]} "site_group_student_show": "0", "setting_include_file": {"2": "news.php"}};

Bài viết cùng chủ đề: