74 lượt xem

Định chế tài chính là gì? Vai trò của định chế tài chính | Educationuk-vietnam.org

Học viện Tài chính Nó không phải là một thuật ngữ mới trong ngành tài chính kinh doanh. Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu hết về định nghĩa, vai trò và các loại hình tổ chức tài chính trong một quốc gia. Bài viết này sẽ làm rõ khái niệm về các tổ chức tài chính, vai trò của chúng trong ngành tài trợ kinh doanh và phân loại các tổ chức tài chính được công nhận theo pháp luật hiện hành của nước ta.

Tổ chức tài chính là gì?

Tổ chức tài chính là một pháp nhân, một chính phủ hoặc một doanh nghiệp tư nhân được thành lập theo luật định và hoạt động kinh doanh liên quan đến các tài sản tài chính như cho vay, tiền gửi tiết kiệm, cho thuê tài chính, tiền gửi ngân hàng, phát hành và quản lý các phương tiện thanh toán, chứng khoán, trái phiếu, cổ phiếu. , thu đổi ngoại tệ, bảo hiểm …

Theo một nghĩa khác, các tổ chức tài chính được coi là tổ chức trung gian giữa người gửi tiết kiệm và người đi vay, hoạt động bằng cách thu và đầu tư vốn, có thể là các tổ chức tài chính lưu ký như: ngân hàng, liên hiệp tín dụng …; hoặc các hoạt động phi tiền gửi như công ty bảo hiểm nhân thọ, quỹ hưu trí, công ty đầu tư, môi giới …

Tuy nhiên, ngày nay ranh giới giữa các tổ chức không lưu ký và các tổ chức lưu ký không khác nhau lắm. Các tổ chức này có thể cung cấp nhiều loại dịch vụ tài chính hơn so với các dịch vụ được cung cấp trước đây.

Ví dụ, các ngân hàng và tổ chức tiết kiệm có thể cung cấp dịch vụ môi giới chứng khoán, bảo hiểm, v.v., trong khi các công ty môi giới có thể đầu tư tiền của khách hàng vào chứng chỉ tiền gửi của ngân hàng. …

“Các tổ chức tài chính đóng vai trò trung gian giữa thị trường vốn và nợ.”

Vai trò của các tổ chức tài chính trong nền kinh tế

Một số vai trò quan trọng mà các tổ chức tài chính có thể thực hiện là gì?

Giảm thiểu chi phí giao dịch

Nhờ các tổ chức tài chính, người gửi tiết kiệm và nhà đầu tư sẽ giảm được các chi phí giao dịch như chi phí tìm kiếm thông tin, chi phí thực hiện giao dịch và chi phí chênh lệch giá dựa trên quy mô. giao dịch, chi phí kiến ​​thức …

READ  Soạn bài Tràng Giang (Huy Cận) siêu ngắn | Educationuk-vietnam.org

Giảm thiểu rủi ro cho nhà đầu tư

Các loại hình tổ chức tài chính cũng như các sản phẩm được cung cấp rất khác nhau. Nhà đầu tư có thể đầu tư một hoặc nhiều danh mục đầu tư tùy theo nhu cầu của mình thông qua sự tư vấn của các tổ chức tài chính, giúp giảm thiểu rủi ro đầu tư.

Thiết lập cơ chế thanh toán

Bên cạnh việc cung cấp các giải pháp tài chính, một số tổ chức tài chính còn đảm nhận vai trò cung cấp các phương thức và công cụ thanh toán, thường là các ngân hàng có giao dịch trực tuyến, giao dịch thẻ không dùng tiền mặt.

Chính cơ chế thanh toán linh hoạt này đã giúp thị trường vận hành nhanh chóng, hiệu quả và đóng vai trò quan trọng trong kỷ nguyên giao dịch kỹ thuật số ngày nay.

Phân loại các tổ chức tài chính

Các tổ chức tài chính có thể được chia thành hai nhóm chính: tổ chức tài chính trung gian và tổ chức tài chính bán trung gian.

Tổ chức tài chính trung gian

Tổ chức tài chính trung gian là tổ chức tài chính đứng giữa nguồn cung và cầu về vốn, để hai nguồn này gặp nhau thông qua việc bán tài sản tài chính của mình và mua tài sản tài chính của người khác. Về cơ bản, đây là những giao dịch tài chính gián tiếp trên thị trường tài chính.

Các trung gian tài chính bao gồm:

– Các tổ chức nhận tiền gửi: ngân hàng thương mại, công ty tiết kiệm và tín dụng, công ty, liên hiệp tín dụng …

– Các tổ chức tiết kiệm theo hợp đồng: công ty bảo hiểm, quỹ hưu trí

– Các trung gian đầu tư: công ty tài chính, quỹ đầu tư.

Tổ chức tài chính bán trung gian

Các tổ chức tài chính bán trung gian là các tổ chức đứng giữa cung và cầu vốn với tư cách là tổ chức trung gian, cho phép đáp ứng cung và cầu vốn mà không cần thông qua các tài sản tài chính, chẳng hạn như cách thức hoạt động của các trung gian tài chính.

Thay vào đó, họ di chuyển tài sản từ người phát hành sang người mua, từ nhà cung cấp sang người yêu cầu. Các tổ chức tài chính bán trung gian bao gồm các công ty chứng khoán, ngân hàng đầu tư, v.v.

READ  👩🏻‍🎨 GIA SƯ VẼ | Educationuk-vietnam.org

Các tổ chức tài chính phổ biến ở Việt Nam

ngân hàng trung ương

Ngân hàng trung ương là tổ chức tài chính chịu trách nhiệm giám sát và quản lý tất cả các ngân hàng khác của một quốc gia. Ở Việt Nam, Ngân hàng Trung ương là Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, có trách nhiệm:

– Phát hành tiền tệ;

– Quản lý tiền tệ, chính sách tỷ giá hối đoái, chính sách lãi suất, quản lý dự trữ ngoại hối;

– Soạn thảo các dự án luật kinh doanh ngân hàng và các tổ chức tín dụng;

– Rà soát việc thành lập các ngân hàng và tổ chức tín dụng, quản trị các ngân hàng thương mại nhà nước và tham mưu cho Chính phủ về các chính sách tiền tệ khác.

Khách hàng cá nhân không có cơ hội liên hệ trực tiếp với Ngân hàng Nhà nước. Thay vào đó, các ngân hàng hoặc tổ chức tài chính lớn có trách nhiệm làm việc trực tiếp với Ngân hàng Nhà nước để cung cấp sản phẩm và dịch vụ cho công chúng.

Ngân hàng thương mại, ngân hàng bán lẻ

Ngân hàng thương mại là đơn vị cung cấp các sản phẩm tài chính và làm việc trực tiếp với các khách hàng cá nhân cũng như các doanh nghiệp. Hầu hết các ngân hàng thương mại hiện nay đều cung cấp tài khoản tiền gửi, cho vay và đồng thời đưa ra những lời khuyên hạn chế về tài chính cho hai đối tượng này.

Các sản phẩm chính mà các ngân hàng thương mại và bán lẻ cung cấp bao gồm: tài khoản séc và tiết kiệm, chứng chỉ tiền gửi (CD), cho vay cá nhân và thế chấp, thẻ tín dụng và tài khoản ngân hàng kinh doanh …

Công ty tài chính

Công ty tài chính là một tổ chức cung cấp các khoản vay cho các doanh nghiệp và người tiêu dùng. Công ty tài chính có hình thức hoạt động tương tự như ngân hàng với phương thức hoạt động giống người khởi tạo khoản vay.

Tuy nhiên, công ty tài chính khác ngân hàng ở chỗ không nhận tiền gửi. Thay vào đó, các công ty này lấy tiền từ ngân hàng hoặc các nguồn khác và cho khách hàng cá nhân vay để mua hàng hoặc tài trợ cho việc bán hàng trả góp, huy động tín dụng cho công ty vì mục đích thương mại.

READ  10 Mẫu Đơn Xin Việc Bằng Tiếng Anh Thông Dụng Nhất 2021 | Educationuk-vietnam.org

Công ty bảo hiểm

Công ty bảo hiểm là một tổ chức tài chính có nhiệm vụ cung cấp các dịch vụ nhằm bảo vệ mình khỏi những tổn thất tài chính khi xảy ra các rủi ro như tai nạn, tử vong, bệnh tật, thiệt hại về tài sản.

Các công ty bảo hiểm thường ký hợp đồng với một chính sách nhất định với nhiều điều kiện cho khách hàng. Chính sách này sẽ cung cấp cho khách hàng sự bảo vệ hoặc hoàn trả tài chính khi gặp rủi ro và phù hợp với các nguyên tắc hợp đồng.

Các chính sách bảo hiểm phổ biến và quan trọng nhất hiện nay bao gồm bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm ô tô, bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm nhà…

Công ty môi giới chứng khoán

Một công ty môi giới chứng khoán hỗ trợ các cá nhân và tổ chức mua và bán chứng khoán giữa các nhà đầu tư có sẵn. Khách hàng môi giới có thể giao dịch cổ phiếu, trái phiếu, quỹ tương hỗ, quỹ hoán đổi (ETF) và nhiều loại đầu tư thay thế khác nhau …

Hoạt động môi giới chứng khoán được thực hiện thông qua hợp đồng dịch vụ môi giới chứng khoán – được coi là công cụ pháp lý của hoạt động môi giới chứng khoán. Hợp đồng dịch vụ môi giới chứng khoán được giao kết giữa bên môi giới và bên trung gian là người mua hoặc người bán chứng khoán. Công ty môi giới là trung gian cung cấp lời khuyên và giao dịch cho khách hàng.

Ngoài ra, còn có một số tổ chức tài chính khác như hiệp hội tín dụng, hiệp hội tiết kiệm và cho vay, tổ chức bán lẻ, hiệp hội nhà ở, công ty quản lý tài sản…

Tùy từng loại hình tổ chức tài chính sẽ có những dịch vụ và hoạt động khác nhau. Tuy nhiên, các tổ chức tài chính chịu trách nhiệm chính về tài sản tài chính, do đó, những tổ chức kiểm soát dòng tiền tệ trong nền kinh tế cũng được xem xét.

Huyền Nguyễn