46 lượt xem

Doanh thu là gì? Tìm hiểu về doanh thu thuần và doanh thu ròng | Educationuk-vietnam.org

Doanh thu chỉ đơn giản là lợi nhuận mà một doanh nghiệp kiếm được từ hoạt động của mình. Đọc tiếp để hiểu rõ hơn thu nhập là gì!

Định nghĩa thu nhập

Thu nhập (thu nhập) Theo chuẩn mực kế toán Việt Nam số 14, là tổng giá trị các lợi ích kinh tế mà doanh nghiệp nhận được trong kỳ kế toán có được từ hoạt động sản xuất kinh doanh thông thường của doanh nghiệp, góp phần vào sự phát triển của doanh nghiệp, sự phát triển. của vốn. Giải thích đơn giản và dễ hiểu hơn, doanh thu là khoản lợi nhuận mà doanh nghiệp thu được từ các hoạt động tài chính, nội bộ hay bên ngoài. việc kinh doanhbán…

Thu nhập là gì? Tìm hiểu về doanh số bán hàng ròng và doanh số bán hàng ròng - Ảnh 1
Thu nhập là gì?

Các loại thu nhập trong kinh doanh

Cụ thể, các doanh nghiệp thường kiếm được các loại doanh thu sau:

Doanh thu nội bộ

Doanh thu nội bộ là KIẾM TIỀN nhận được từ việc bán hàng hóa, sản phẩm hoặc tiêu dùng nội bộ giữa các đơn vị trong cùng một tập đoàn hoặc công ty mẹ

Thu nhập từ bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ

Thu nhập từ bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ là số tiền sẽ nhận được từ việc bán hàng hoá (bao gồm cả thu nhập chính và các khoản phụ thêm, nếu có).

Thu nhập là gì? Tìm hiểu về doanh số bán hàng ròng và doanh số bán hàng ròng - Ảnh 2
Các loại thu nhập kinh doanh

Thu nhập tài chính

Thu nhập tài chính bao gồm tiền từ các nguồn sau:

 • Lãi (đầu tư trái phiếu, trả góp, lãi tiền gửi, lãi tiền vay …)
 • Chênh lệch lợi nhuận do bán ngoại tệ, chuyển nhượng vốn
 • Giao dịch tiền bằng Học bổng
 • Thu nhập cho thuê tài sản
 • Cho thuê / chuyển nhượng tất cả các loại cơ sở hạ tầng

Thu nhập bất thường

Thu nhập bất thường là khoản lợi nhuận thu được từ các hoạt động không thường xuyên như: nhượng bán vật tư, hàng hoá thừa, thanh lý tài sản, các khoản phải trả nhưng vì lý do nào đó không trả được …

Thu nhập từ các nguồn khác

Là tiền nhận được từ một số hoạt động kinh doanh khác

Công thức tính thu nhập trong kinh doanh

Thu nhập thường được tính theo công thức sau:

Tổng doanh thu = Giá bán * (Số lượng hàng hóa và dịch vụ đã bán + Tiện ích bổ sung)

Tìm hiểu thu nhập

 • Bất kể thu nhập nhiều hay ít đều phản ánh rõ quy mô của quá trình tái sản xuất trong doanh nghiệp
 • Thu nhập là khoản bù đắp cần thiết cho doanh nghiệp sau khi đã bỏ ra các loại chi phí cho việc sản xuất hàng hoá và nộp thuế cho nhà nước.
 • Thời điểm doanh nghiệp nhận được thu nhập, đó là dấu hiệu cho thấy khâu cuối cùng của quá trình luân chuyển vốn đã hoàn thành. Điều này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp thực hiện quá trình tái sản xuất tiếp theo

Doanh thu bán hàng là gì?

Doanh thu bán hàng là tổng số tiền doanh nghiệp thu được / sẽ nhận được từ các hoạt động như bán hàng hóa, sản phẩm và cung cấp dịch vụ cho khách hàng. Doanh thu bán hàng sẽ bao gồm cả doanh thu bán hàng bên trong và bên ngoài.

Thu nhập là gì? Tìm hiểu về doanh số bán hàng ròng và doanh số bán hàng ròng - Ảnh 3
Doanh thu bán hàng là gì?

Doanh thu bán hàng được ghi nhận khi và chỉ khi đồng thời đáp ứng cả năm điều kiện sau:

 • Công ty đã / sẽ nhận được lợi ích kinh tế từ giao dịch mua bán
 • Họ xác định các chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng
 • Công ty đã chuyển giao cơ bản tất cả các rủi ro và phần thưởng của quyền sở hữu hàng hóa / sản phẩm cho người mua
 • Họ không còn kiểm soát hàng hóa với tư cách là chủ sở hữu hoặc kiểm soát hàng hóa
 • Thu nhập của công ty được xác định một cách tương đối chắc chắn

Doanh thu thuần và doanh thu thuần là gì?

Khi bạn đã hiểu rõ thu nhập là gì, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn những thông tin cần thiết về hai loại thu nhập mà mọi doanh nghiệp cần quan tâm đó là doanh thu thuần và doanh thu thuần.

Khái niệm thu nhập ròng

Thu nhập ròng là lợi nhuận thực tế của doanh nghiệp. Thu nhập ròng là số tiền doanh nghiệp kiếm được sau khi trừ tất cả các chi phí liên quan đến thuế như: Chiết khấu thương mạigiảm giá hàng bán, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu … Thu nhập ròng là cơ sở để doanh nghiệp tự đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh, đồng thời giúp doanh nghiệp tính toán chính xác lợi nhuận, lợi nhuận trước thuế, lợi nhuận sau thuế để xác định lợi nhuận và sự mất mát.

Công thức tính thu nhập ròng như sau:

Thu nhập ròng = Tổng thu nhập – (Chiết khấu bán hàng + Chiết khấu bán hàng + Lợi nhuận bán hàng + Thuế gián thu)

Thu nhập ròng là gì?

Thu nhập ròng được hiểu là khoản lợi nhuận mà doanh nghiệp thu được sau khi trừ đi tất cả các nguồn thu nhập và các khoản chi phí khác liên quan đến hoạt động như thuế, nộp thay thuế, giảm trừ các khoản giảm trừ. hoạt động tiêu thụ, bảo dưỡng …

Thu nhập ròng được tính theo công thức:

Thu nhập ròng = Tổng thu nhập – Tất cả các chi phí liên quan đến kinh doanh, sản xuất và thuế

Các khái niệm liên quan khác

Ngoài việc xác định doanh thu là gì, bạn cũng cần có một số hiểu biết về các khái niệm khác liên quan đến doanh thu, chẳng hạn như tổng doanh thu, doanh số bán hàng là gì, v.v.

Tổng doanh thu là bao nhiêu?

Tổng thu nhập (tiếng Anh gọi là “total income”) là tổng số tiền mà doanh nghiệp nhận được từ các hoạt động bán hàng.

Công thức tính tổng thu nhập:

Tổng doanh thu = Đơn giá * Khối lượng hàng bán

Doanh thu là gì?

Doanh số (tiếng Anh gọi là “sales”) được định nghĩa là số lượng sản phẩm mà doanh nghiệp bán được trong một khoảng thời gian cụ thể như: 1 tháng, 1 quý, 1 năm… Nó có thể bao gồm cả doanh thu bán hàng và doanh thu bán hàng, nhưng không một phần của thu nhập.

Công thức tính doanh số:

Bán hàng = Giá bán đơn vị * Sản xuất

Lợi nhuận trước thuế – lợi nhuận sau thuế

Lợi nhuận trước thuế là gì?

Lợi nhuận trước thuế (tiếng Anh gọi là “Earnings Before Tax”, viết tắt là EBT) là khoản lợi nhuận doanh nghiệp thu được sau khi trừ số tiền đầu tư cho doanh nghiệp, nhưng chưa trừ lãi vay và thuế thu nhập.

Lợi nhuận trước thuế thường được tính theo công thức:

Lợi nhuận trước thuế = Tổng doanh thu thu được – tổng chi phí phát sinh – tổng chi phí cố định

Hoặc bạn cũng có thể tính toán bằng công thức:

Lợi nhuận trước thuế = Lợi nhuận hoạt động kinh doanh + Lợi nhuận hoạt động tài chính + Lợi nhuận bất thường

Lợi nhuận sau thuế là gì?

Lợi nhuận sau thuế là lợi nhuận ròng (hay lãi ròng). Đây là điểm mấu chốt vì nó lấy thu nhập của doanh nghiệp trừ đi tất cả các chi phí phát sinh và thuế đã nộp. Hầu hết các doanh nghiệp sẽ thu thập dữ liệu, lập báo cáo tài chính, quyết toán thuế, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, v.v. vào cuối năm kinh doanh. Phần lợi nhuận mà họ thu được sau khi hoàn thành toàn bộ quá trình là lợi nhuận sau thuế.

Công thức tính lợi nhuận sau thuế:

Lợi nhuận sau thuế = Tổng doanh thu – (30% đầu tư kinh doanh + 10% thuế GTGT) – 20% thuế TNDN

Thu nhập còn lại sau thuế

Ngoài khái niệm lợi nhuận sau thuế, chúng ta cũng nên tìm hiểu một chút về khái niệm lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Thu nhập sau thuế để lại là một loại thu nhập sau thuế chưa được sử dụng vào bất kỳ mục đích gì và vẫn được giữ nguyên giá trị.

Thu nhập là gì? Tìm hiểu về doanh số bán hàng ròng và doanh số bán hàng ròng - Ảnh 4
Thu nhập còn lại sau thuế

Thông thường, sau khi hoàn thành thủ tục quyết toán tài chính, doanh nghiệp sẽ biết được mức lợi nhuận trong năm kinh doanh vừa qua. Họ cũng sẽ dựa trên dữ liệu và báo cáo để thực hiện việc chia sẻ lợi nhuận phù hợp nhất.

Một số công ty sẽ tạo quỹ kinh doanh dự phòng để chuẩn bị cho kế hoạch kinh doanh năm sau hoặc dành một khoản để khen thưởng, chia cổ tức, tạo quỹ phúc lợi, quỹ hỗ trợ tài chính, v.v. Nếu một công ty không chia cổ tức cho các cổ đông, số tiền này sẽ được nhập lại cho các năm tiếp theo. Đây là lợi nhuận giữ lại sau thuế của doanh nghiệp

Trên đây là bài viết về thu nhập và các khái niệm liên quan của Newstimviec. Chắc hẳn bạn đã hiểu thu nhập là gì; khái niệm thu nhập ròng – thu nhập ròng; khái niệm về tổng doanh thu, doanh số bán hàng… Chúng tôi hy vọng đây là những cẩm nang nghề nghiệp hữu ích mà bạn đang tìm kiếm!

READ  Khả năng lưu trữ của một thiết bị nhớ được gọi là gì | Educationuk-vietnam.org