71 lượt xem

Download file Excel nhập xuất tồn đơn giản miễn phí | Educationuk-vietnam.org

Tệp nhập và xuất Excel là gì?

File Excel xuất nhập kho hàng hóa là file quản lý hàng hóa tồn kho trong bảng tính Excel, đây là công cụ quản lý và kiểm soát các khâu xuất nhập tồn kho hàng hóa một cách đơn giản, hiệu quả và dễ sử dụng.

Nhập và xuất tệp Excel miễn phí - Vieclamvui

Nhập và xuất tệp Excel dùng để làm gì?

File Excel nhập xuất tồn được nhân viên các công ty, doanh nghiệp sử dụng để nhập thông tin, sản phẩm, theo dõi tình hình nhập, xuất, tồn kho của từng mặt hàng trong từng kỳ và tổng hợp giá trị từ bảng. danh sách, sổ sách, thẻ, chi tiết nguyên vật liệu, …

Dưới đây là file Excel quản lý hàng tồn kho được sử dụng phổ biến hiện nay, mẫu file Excel xuất nhập kho miễn phí, đơn giản và dễ sử dụng mới nhất hiện nay, bạn có thể dễ dàng chỉnh sửa và bổ sung thông tin dễ dàng, hỗ trợ download miễn phí từ ViecLamVui, bạn có thể tải về mẫu và sử dụng nó ngay lập tức, giúp bạn tiết kiệm thời gian.

Tải xuống tệp Excel để nhập và xuất miễn phí

Tệp quản lý hàng tồn kho mẫu trong Excel bao gồm:

  • lịch
  • Thông tin kinh doanh
  • Tổng cục
  • Nhập kho nguyên vật liệu
  • Xuất khẩu nguyên liệu thô
  • hóa đơn
  • Hóa đơn giao hàng
  • Danh sách khách hàng

Ví dụ về tệp quản lý hàng tồn kho trong Excel

File xuất nhập tồn kho bao gồm các dữ liệu như: Mã hàng, đơn vị đo, tồn kho đầu tháng, tồn kho trong tháng, tồn kho trong tháng, tồn kho cuối tháng.

READ  Mẫu luyện viết chữ đẹp chuẩn, dễ thực hiện | Educationuk-vietnam.org