13 lượt xem

EOQ là gì? Ứng dụng của mô hình này trong kinh doanh ra sao? | Educationuk-vietnam.org

Công việc quản lý điều hành

1. Thông tin cung cấp cho người đọc liên quan đến EOQ

Định nghĩa của EOQ là gì? Chúng ta nên hiểu thuật ngữ này như thế nào? lĩnh vực kinh doanh? Nói cách khác, ứng dụng của EOQ trong kinh doanh ngày nay như thế nào?

1.1. Bạn đang tìm câu trả lời cho “EOQ là gì?”

Thực chất, EOQ là từ viết tắt của cụm từ tiếng Anh, Số lượng trật tự kinh tế. Cụm từ này khi dịch sang tiếng Việt bạn có thể hiểu nghĩa của nó là “Số lượng trật tự kinh tế”. Đây là thuật ngữ được sử dụng trong quản lý hàng tồn kho ngày nay.

Khái niệm về EOQ là gì?

Về mặt ý nghĩa, thuật ngữ này dùng để chỉ lượng đặt hàng lý tưởng mà các công ty, doanh nghiệp phải mua cho hàng tồn kho của mình với chi phí sản xuất nhất định và một yêu cầu nhất định để giảm thiểu tổng chi phí nắm giữ cũng như chi phí đặt hàng.

Mô hình này đã tồn tại và được coi là mô hình quy hoạch sản xuất lâu đời nhất.

1.2. Đặc điểm của mô hình EOQ là gì?

Là một mô hình để quản lý hàng tồn kho, EOQ có các thuộc tính định lượng được sử dụng để xác định mức tồn kho tối ưu cho các doanh nghiệp hiện nay. Điều này được thực hiện dựa trên 2 loại chi phí tồn tại trong doanh nghiệp. Đó là chi phí đặt hàng và chi phí duy trì hàng tồn kho, hay có thể hiểu là chi phí mua hàng và chi phí duy trì hàng tồn kho.

Các công việc quản lý điều hành tại Hà Nội

EOQ như thế nào?
EOQ như thế nào?

Trên thực tế, hai loại chi phí này sẽ có quan hệ tiêu cực với nhau. Nghĩa là, trong trường hợp chi phí nguyên vật liệu hoặc hàng hóa tăng lên, thì chi phí đặt hàng sẽ giảm xuống. Nhưng khi đó, chi phí duy trì hàng tồn kho sẽ tăng lên. Mục đích chính của mô hình EOQ bây giờ là tính toán làm sao để tổng của hai loại chi phí này càng thấp càng tốt.

2. Tổng quan về mô hình EOQ hiện tại

Mô hình EOQ sẽ chỉ áp dụng khi nhu cầu về bất kỳ sản phẩm hoặc hàng hóa nào không thay đổi trong vòng một năm và đối với mỗi đơn hàng lô hàng mới sẽ được giao đầy đủ khi hàng tồn kho được trả lại. Ngoài sản phẩm đặt mua, những hàng hóa này sẽ có một mức giá hoặc giá thành cố định không cần biết đơn hàng là bao nhiêu. Ngoài ra, sẽ có chi phí lưu trữ hàng hóa trong kho hay còn gọi là chi phí giữ hàng. Đôi khi nó sẽ được biểu thị bằng tỷ lệ phần trăm của chi phí mua hàng.

Tổng quan về EOQ
Tổng quan về EOQ

Vì vậy, điều cần xác định ở đây là làm sao để tối ưu số lượng sản phẩm đặt hàng để giảm thiểu chi phí mua hàng và giao nhận sản phẩm như hiện nay.

Để đề xuất một giải pháp cho những vấn đề này, điều quan trọng là phải chú ý đến các tham số liên quan đến giải pháp đó. Nó có thể được gọi là tổng nhu cầu về mặt hàng đó trong một năm, chi phí mua nhiều loại hàng hóa khác nhau, chi phí đặt hàng cho một mặt hàng cố định và cuối cùng là chi phí sử dụng để lưu trữ từng mặt hàng trong mỗi năm. Một điều cần lưu ý ở đây là số lượng đơn đặt hàng mỗi năm cũng có ảnh hưởng đến tổng chi phí, mặc dù nó có thể được tham chiếu bằng các thông số khác.

3. Các biến và giả định trong mô hình EOQ

3.1. Các biến trong EOQ

biến
biến

Để có thể sử dụng thành thạo mô hình EOQ, người chịu trách nhiệm tính toán phải nắm chắc các biến tồn tại trong mô hình này. Từ đó, bạn có thể xác định các tham số cụ thể và tìm hiểu mối quan hệ của các biến để việc tính toán trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.

Nếu bạn không có kiến ​​thức cũng như chuyên môn về mô hình này thì bạn sẽ rất khó áp dụng trong kinh doanh cũng như quản lý hàng tồn kho sau này.

Các biến được công nhận trong mô hình EOQ có thể kể đến như:

– Tổng chi phí hàng năm của hàng tồn kho

– Q: đơn giá mua, đơn giá sản xuất

– Q: số lượng đặt hàng

– Q *: số lượng đặt hàng tối ưu

– D: số lượng yêu cầu hàng năm

– K: chi phí cố định cho mỗi đơn hàng

– h: chi phí bảo trì hàng năm trên một đơn vị được gọi là chi phí lưu kho hoặc chi phí vận chuyển.

Công việc kế toán hàng tồn kho

3.2. Các giả định trong mô hình EOQ

Các giả định cần thiết
Các giả định cần thiết

Mô hình này sẽ khá dễ triển khai và thực hiện. Tuy nhiên, bên cạnh đó, cần đưa ra các giả định về các yếu tố đã cho. Các giả định đó là:

– Thứ nhất, nhu cầu về hàng hóa và sản phẩm gần như cố định và được xác định trước

– Về thời gian, thời gian từ khi đặt hàng đến khi nhận hàng là không thay đổi. Tức là nó được xác định trước là bao lâu.

– Điều kiện tiên quyết chính là không được để xảy ra các hiện tượng như thiếu hàng.

– Phần chi phí, chi phí sử dụng cho đơn hàng là chi phí cố định và cố định, sẽ không có sự chênh lệch. Chi phí này sẽ không liên quan đến số lượng của đơn đặt hàng hoặc các chính sách giá cả.

– Sản phẩm chỉ có thể có một loại và không có cơ hội có nhiều mặt hàng khác nhau.

Từ các biến và giả định ở trên, chúng ta có thể áp dụng mô hình EOQ cho hoạt động kinh doanh và quản lý hàng tồn kho ngày nay.

Công thức trong EOQ
Công thức trong EOQ

Áp dụng công thức EOQ cho một mặt hàng để có thể tìm thấy điểm chi phí tối thiểu như sau:

Tổng chi phí = Chi phí mua (chi phí sản xuất) + Chi phí đặt hàng + Chi phí bảo trì

Trong công thức này, chúng ta có thể hiểu:

– Về chi phí mua hàng hóa: là chi phí thể hiện sự thay đổi của hàng hóa. Được biểu thị bằng công thức: Giá trên một đơn vị mua hàng x Lượng cầu hàng năm hoặc P x D.

– Về giá vốn của đơn hàng: được thể hiện theo công thức: K x D / Q

– Về chi phí bảo trì: cho biết số lượng trung bình trong kho, công thức: hx Q / 2

Từ đó có thể tính được tổng chi phí sẽ phải bỏ ra trong quá trình kinh doanh.

Chúng ta có thể sử dụng công thức để tính toán số lượng đặt hàng của một mặt hàng nhất định để tổng chi phí lưu trữ được giữ ở mức tối thiểu.

Khi đó: Q * = 2DK / h

Dựa trên công thức này, chúng tôi có thể tính toán số lượng đặt hàng sao cho chi phí lưu kho thấp nhất có thể.

Để tối ưu hóa số lượng sản phẩm
Để tối ưu hóa số lượng sản phẩm

4. Một số hạn chế của mô hình EOQ

Tuy có lợi ích góp phần tính toán để doanh nghiệp xác định được số lượng hàng hóa cần thiết. Tuy nhiên, bản thân mô hình EOQ này cũng có những hạn chế nhất định trong lĩnh vực kinh doanh.

Điều đầu tiên có thể nhận thấy là các yếu tố đầu vào của công thức này yêu cầu một giả định rằng nhu cầu của người tiêu dùng là không đổi trong ít nhất một năm. Đây chắc chắn là một điều khó thực hiện vì nhu cầu của con người mỗi thời mỗi khác và không thể chỉ cần một thứ là được. Đổi mới là một yếu tố bắt buộc trong sự vận động của xã hội ngày nay.

Thứ hai, tính toán này cũng giả định rằng cả chi phí đặt hàng và lưu kho đều không đổi. Đây là lý do tại sao nó không thể tính toán cho một số sự kiện kinh doanh cụ thể như: thay đổi nhu cầu của khách hàng, thay đổi chi phí hàng tồn kho theo mùa, lỗ. vòng tuần hoàn do thiếu hàng tồn kho hoặc trường hợp rớt giá (giảm giá) Mua, tựa vào, bám vào để một công ty có thể mua hàng tồn kho với số lượng lớn hơn.

Tạp chí quản lý việc làm

Một số hạn chế đối với EOQ
Một số hạn chế đối với EOQ

5. Mở rộng mô hình EOQ

Từ mô hình EOQ truyền thống, chúng ta có thể mở rộng mô hình này để có thể nhận ra thêm một số tín hiệu để kinh doanh và quản lý hàng tồn kho tốt hơn.

– Chiết khấu định lượng: Sẽ có 2 hình thức chiết khấu định lượng chính là chiết khấu toàn bộ và chiết khấu cộng dồn. Để có thể tìm được số lượng đặt hàng tối ưu theo chiết khấu của các số lượng khác nhau, một thuật toán phải được sử dụng. Các thuật toán này nên được phát triển theo giả định rằng EOQ vẫn tối ưu với số lượng giảm dần.

– Thiết kế lịch khấu trừ số lượng tối ưu: Đây là công việc rất phức tạp và đòi hỏi người thực hiện phải tính toán kỹ lưỡng. Điều này có phần đặc biệt vì nhu cầu của khách hàng có phần không chắc chắn. Tạo ra một hiệu ứng được gọi là “cuộc tăng giá ngược”, tức là sự không chắc chắn của nhu cầu có xu hướng tăng lên, do đó làm giảm sự không chắc chắn về số lượng đơn đặt hàng của họ với nhà sản xuất.

– Sắp xếp lại nhiều chi phí và mặt hàng: Một phần bổ sung từ EOQ sẽ bao gồm chi phí của các đơn hàng và các mặt hàng khác. Ngoài ra, khoảng thời gian đặt hàng kinh tế cũng có thể được xác định bởi EOQ.

Mở rộng EOQ
Mở rộng EOQ

Chất lượng không hoàn hảo: Hãy xem xét vấn đề tồn kho trong đó nhu cầu được xác định và có một phần các mặt hàng không hoàn hảo bị rơi ra ngoài, được người mua lựa chọn và sau đó được bán với giá chiết khấu.

Các công việc quản lý điều hành tại Hồ Chí Minh

Có thể nói, mô hình EOQ ngày nay đang được sử dụng nhiều trong quản lý hàng tồn kho cũng như tính toán các chi phí liên quan trong lĩnh vực kinh doanh. Ngoài ra, việc mở rộng mô hình này cũng mang lại nhiều lợi ích cho người dùng, tuy nhiên vẫn còn một số hạn chế về EOQ. Tuy nhiên, vẫn không thể phủ nhận lợi ích của nó.

Chúng tôi hy vọng bài viết này đã cung cấp những thông tin hữu ích cho bạn đọc về mô hình EOQ. Qua đây, bạn có thể hiểu EOQ là gì cũng như các tính năng của dòng máy này. Từ đó có thêm nhiều nguồn kiến ​​thức có thể áp dụng cho các lĩnh vực tương tự trong tương lai.

Tìm việc nhanh chóng

Chia thành VK '); $ ('# js_share'). append (""); $ ('# box-social'). addClass ('share');}}); $ (" # see_more "). click (function () {if ($ (this) .attr ('data - ) id ')! = "") {$ .get (' ../ ajax / ajax_blog.php? newid = 10271 & cateid = 157 & begin = '+ $ (this) .attr (' data-id '), function (to data) {$ ('. see_more_blog'). append (data); var x = parseInt ($ ("# see_more"). attr ('data-id')) + 1; $ ("# see_more" ). attr ("data -id", x);});}}); $ ("show_cm"). click (function () {$ (this) .hide (); $ (". hidden_cm"). show (); $ (".ct_cm"). removeClass ("hiden_dtblog");}); (); $ (". ct_cm"). addClass ("hidden_dtblog");}); $ (". show_cd") . click (function () {$ (this) .hide (); $ (". hiden_cd") .show (); $ (". chude"). removeClass ("hiden_dtblog");}); $ (". hiden_cd ") .click (function () {$ (this) .hide (); $ ('. show_cd'). show (); $ (". chude "). addClass (" hidden_dtblog ");});

READ  Tìm hiểu ngành Truyền thông đa phương tiện | Educationuk-vietnam.org