51 lượt xem

Feedback Là Gì? Hiểu Đúng Để Có Giải Pháp Tối Ưu Nhất | Educationuk-vietnam.org

Đối với nhân viên làm việc trong lĩnh vực Nhà hàng – Khách sạn (NHKS), phản hồi rất quan trọng vì kết quả phản hồi có thể đánh giá chất lượng dịch vụ của doanh nghiệp cũng như mức độ hài lòng của khách hàng. Bạn có làm việc trong ngành NHKS không? Bạn có biết phản hồi là gì và làm thế nào để đối phó với phản hồi?

Phản hồi rất quan trọng đối với doanh nghiệp – Ảnh: Internet

Ngày nay, mạng xã hội là một công cụ rất rộng rãi trong cộng đồng, bất kỳ phản hồi tiêu cực nào về một khách sạn trên mạng xã hội cũng ẩn chứa nhiều nguy cơ đe dọa đến chất lượng hình ảnh của khách sạn đó. Với tư cách là người quản lý, bạn có trách nhiệm xử lý và chỉnh sửa thông tin một cách thông minh nhất, nhanh nhất, tránh những hậu quả xấu. Đồng thời, những phản hồi tốt cũng sẽ góp phần khẳng định thương hiệu cho nhà hàng khách sạn.

Phản hồi là gì?

Phản hồi là phản ứng của khách hàng đối với sản phẩm, dịch vụ, thái độ làm việc của nhân viên… Phản hồi có thể bao gồm cả ưu điểm và nhược điểm, thể hiện sự đánh giá rõ ràng về thái độ của khách hàng. Hiện nay, các doanh nghiệp NHKS vô cùng quan tâm đến phản hồi của khách hàng, từ đó doanh nghiệp sẽ nắm được tình hình hiện tại, từ đó đưa ra phương án tối ưu nhất.

READ  Today, computer companies sell many different programs for computers. First, there are programs for doing math problems. (26)_________, there are programs for scientific studies. Third, some programs are like fancy typewriters. They are often used by writers and business people. Other (27)_________are made for courses in schools and universities. And finally, there are programs for fun. They include word games and puzzles (28) _________ for children and adults. There are many wonderful new computer programs, but there are other reasons to like (29) _________ . Some people like the way computers hum and sing when they (30) _________ . It is a happy sound, like the sounds of toy and childhood. Computers also have lights and pretty pictures. And computers (31) even seem to have personalities. That may sound strange, but computers seem to have feelings. (32) _________ they seem happy, sometimes they seem angry. It is easy (33) _________ they are like people.26. A. Two B. Second C. Twice D. Double 27. A. programs B. people C. students D. typewriters28. A. to B. with C. for D. of29. A. programs B. reasons C. games D. computers30. A. work B. have workedC. are working D. worked 31. A. even B event C. so D. because32. A. Sometime B. Sometimes C. No D. Often33. A. to think B. thinking C. for thinking D. that thought26. 27. 2829. 30. 31. 3233VI. Give the correct form of the words in bracckets 34. Vietnamese people are very ______ and hospitatable. (FRIEND) 35. By learning English, you can get access to the world’s ______ (DEVELOP) 36. Tet holiday is the most important ______ for Vietnamese people. (CELEBRATE) 37. Ha Long Bay was ______ by UNESCO as a World Heritage Site. (RECOGNITION) 38. Discovering penicillin made Sir Alexander Fleming ______ (FAME)34. 35. 36. 37. 38. VII / Read the following passage and choose the correct answer to each question. Pollution can be seennot only throughout the world, but also in our own homes. It comes from household chemicals, the amount of water people use and the waste people produce and throwaway. What can be done to stop this pollution? Surprisingly, a person can help save the environment by doing simple things. First, we need to recycle, which allows products to be used over and over again. Recycling can also reduce the number of trees cut down to produce paper products. It takes very little effort. It is not hard to place plastic and glass bottles, aluminum cans and paper in a bin. Anyone can do it. Second, we need to watch the amount of water used in the home. It can be conserved by taking short showers instead of baths, repairing leakyfaucets, using the dishwasher or washing machine only when fully loaded, or simply turning the faucet off while brushing your teeth. Third, we need to reduce waste. We need to recycle whenever possible, but should also try to use this waste effectively. Forexample, grass clippings and food scraps can be made into compost for plants. The average person produces 4.3 pounds of waste every day, but we can reduce that amount by recycling andreusing. If we do our part in our own homes, we can help keep the planet from becoming more polluted.39. Pollution comes from the following sources except _________ . A. water in river B. water from households C. wastes D. house chmicals40. Recycling can help us _________ . A. never cut down trees B. produce more paper products C. place garbage bins easily D. use products again and again41.In order to save water, we can do all of the following things except _________ A. fully use the washing machine B repair leaky faucets C. take short showers instead of baths D. turn the faucet off while brushing your teeth42. Recycling helps to reduce waste because _________ . A. plants need to develop B. waste can be recycled and reused C. a person can do it in his home D. an aveage man produces compost for plants43. The word “It” in paragraph to refer to _________ . A. cutting down B. the number C. recycling D. effort44. The average person produces every day _________ . A. three point four pounds of waste B. thirty four pounds of waste D. four point three pounds of waste D. forty three pounds of waste 45. If we do our part in our own homes, we can help keep _________ . A. the planet from becoming less polluted B the planet from becoming more polluted C. the house from becoming few pollutedD.the planet from becoming little polluted39.40. 41.42. 434445 | Educationuk-vietnam.org

Tầm quan trọng của phản hồi của khách hàng

Kế hoạch hiệu quả để đo lường sự hài lòng

Ngoài phản hồi chủ động, nhiều khách sạn và nhà hàng còn sử dụng khảo sát, thăm dò ý kiến ​​hoặc một số câu hỏi để điều tra phản hồi của khách hàng, từ đó đo lường mức độ hài lòng của khách thông qua kết quả tổng thể. Thông qua đó, bạn có thể dự đoán được khách hàng quay lại lần sau nhờ ấn tượng này.

Cải thiện trải nghiệm khách hàng

Trong thời buổi cạnh tranh gay gắt như hiện nay, những khách sạn, nhà hàng đáp ứng được nhu cầu của khách hàng sẽ dễ dàng giữ chân họ, khiến họ tin tưởng và quay lại lần sau. Bạn sẽ không biết doanh nghiệp của mình cần cải thiện điều gì nếu không có phản hồi của khách hàng. Nếu cảm thấy tốt, họ sẽ có xu hướng giới thiệu cho những người quen của mình, như vậy sẽ mang lại một lượng khách hàng cho doanh nghiệp.

Phản hồi là gì?

Ý kiến ​​đóng góp của khách hàng là cơ sở để doanh nghiệp nâng cao chất lượng dịch vụ – Ảnh: Internet

Để khách hàng hài lòng với dịch vụ chăm sóc

Đối với một doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ như NHKS, nếu bạn chỉ tập trung vào việc bán những gì bạn có mà bỏ qua những ý kiến, đánh giá của những người sử dụng dịch vụ đó thì chắc chắn nó sẽ không tồn tại được lâu. Phản hồi không chỉ tạo cơ hội cho khách hàng bày tỏ quan điểm mà còn khiến họ cảm thấy được quan tâm và tôn trọng, đây còn là bí quyết để nâng cao dịch vụ chăm sóc khách hàng trong khách sạn, nhà hàng.

READ  Sự khác nhau giữa Photoshop và Illustrator | Educationuk-vietnam.org

Cách ứng xử khi nhận được phản hồi tiêu cực trên mạng xã hội

Cảm ơn người đánh giá

Việc cảm ơn người đánh giá dù họ chỉ nhận xét kém cũng thể hiện sự tôn trọng khách hàng bằng cách sẵn sàng lắng nghe và tiếp thu ý kiến ​​phản hồi. Cách trả lời lịch sự: “Cảm ơn bạn đã dành thời gian đánh giá khách sạn của chúng tôi. Chúng tôi đánh giá cao phản hồi của bạn và rất tiếc vì chúng tôi đã không đáp ứng được kỳ vọng của bạn ”.

Trả lời trực tiếp các vấn đề của khách hàng

Trước khi phản hồi, người quản lý phải tìm ra nguyên nhân dẫn đến tình trạng đó, bộ phận nào chịu trách nhiệm chính và có cách khắc phục ngay. Câu trả lời cần đạt đúng trọng tâm, trung thực, hướng giải quyết vấn đề rõ ràng. Dù khách hàng phàn nàn về dịch vụ nhưng khi nhận được lời giải thích thỏa đáng, phần nào họ cũng thông cảm và đánh giá cao sự chuyên nghiệp trong hoạt động của khách sạn, nhà hàng đó.

chấm dứt

Bạn có thể gửi lời mời khách quay lại để kiểm chứng chất lượng dịch vụ đã thay đổi theo chiều hướng tích cực. Kết luận này có thể được trình bày bằng câu: “Nếu có dịp quay lại, chắc chắn bạn sẽ thấy sự thay đổi tuyệt vời của khách sạn. Chúng tôi chào đón bạn và chúc bạn mọi điều tốt đẹp nhất. ”

Cảm ơn phản hồi của khách hàng

Không quên nói lời cảm ơn vì những phản hồi của khách hàng – Ảnh: Internet

Mạng xã hội lan truyền rất nhanh, bất kỳ phản hồi tiêu cực nào về khách sạn, nhà hàng cũng ảnh hưởng tiêu cực đến thương hiệu. Vì vậy, nhân viên NHKS cần nắm rõ các thông tin phản hồi cũng như có cách tiếp nhận phản hồi hợp lý để nâng cao chất lượng dịch vụ của doanh nghiệp.

READ  Ngữ pháp, bài tập Câu điều kiện loại 1 lớp 6 có đáp án | Educationuk-vietnam.org

Tin tức liên quan

Khám phá cách xử lý tình huống quản lý nhà hàng, khách sạn khi có sự cố xảy ra

Thư xin lỗi khách hàng – Nghệ thuật trong nhà hàng, khách sạn