180 lượt xem

File Excel quản lý vật tư công trình | Educationuk-vietnam.org

Tệp Excel quản lý vật liệu xây dựng hoặc biểu mẫu theo dõi vật liệu xây dựng bao gồm các mẫu bảng tính tệp Excel sau:

Tờ hướng dẫn sử dụng bảng theo dõi tồn kho vật liệu xây dựng

Bảng danh sách bao gồm:

  • Danh sách vật tư, vật liệu có các cột: Số lượng, mã vật tư, tên vật tư, đơn vị tính, xuất kho
  • Bảng kê kho gồm các cột: Số lượng, mã kho, tên kho, địa chỉ, thủ kho, số điện thoại
  • Danh sách xe gồm các cột: Số xe, số xe, tên tài xế, số điện thoại
  • Danh sách các gói ưu đãi bao gồm các cột: Số, mã, tên gói, phí
  • Danh sách mặt hàng gồm các cột: Số, mã, tên mặt hàng, trách nhiệm

Hình ảnh tệp Excel của các danh mục

Hình ảnh tệp Excel của các danh mục

Phiếu xuất nhập vật tư hàng ngày gồm tên công trình xây dựng, từ ngày đến tháng gồm các cột: ngày tháng, số phiếu, mã hàng, tên hàng, vật tư, đơn vị tính, số lượng nhập theo chứng từ, số lượng thực tế. nhập, số lượng thực xuất, số lượng xuất theo chứng từ, diễn giải (nhập, xuất), nhập kho, xuất kho, theo đơn đặt hàng, bao bì đã qua sử dụng, phương tiện nhận hàng, mặt hàng, phiếu ghi.

File Excel hình ảnh bảng xuất nhập hàng ngày

File Excel hình ảnh bảng xuất nhập hàng ngày

Phiếu kho gồm tên nước, kho, tên vật tư và mã vật tư với các cột: ngày tháng, đơn vị tính, số lượng nhập trong kỳ, số lượng xuất trong kỳ, số lượng cuối kỳ, ghi chú.

READ  Luật quốc tế là gì? Câu trả lời đầy đủ nhất từ A tới Z! | Educationuk-vietnam.org

Hình ảnh tệp Excel có thẻ

Hình ảnh tệp Excel có thẻ

Bảng báo cáo nhập xuất tồn kho gồm các cột: kho, từ ngày – đến nay, số, mã hàng, tên mặt hàng, đơn vị tính, số lượng tồn đầu kỳ, số lượng nhập trong kỳ, số lượng xuất trong kỳ. , kiểm kê cuối kỳ, ghi chú.

Hình ảnh file Excel báo cáo xuất nhập tồn kho

Hình ảnh file Excel báo cáo xuất nhập tồn kho

Bảng báo cáo tổng hợp kho bao gồm các cột: Số lượng, mã hàng, danh mục, đơn vị, số xưởng (lượng nhập, lượng xuất, mức tồn), kho (lượng nhập, lượng sản xuất, lượng tồn), tổng sản lượng (Lượng bán vào, SL ra, SL nhập kho), kiểm kê hiện trường (SL nhập, SL xuất, SL nhập kho), ghi chú.

Hình ảnh tệp Excel cho báo cáo chung

Hình ảnh tệp Excel cho báo cáo chung

Phiếu nhập kho gồm số phiếu, mẫu số. 02-VT, ngày tháng năm, công nợ, ghi có, liên hệ, họ tên người nhận, địa chỉ, lý do lưu kho cũ, mã DA, lý do lưu kho cũ, kho cũ. Gồm các cột: STT, tên – nhãn hiệu – quy cách – chất lượng nguyên vật liệu – công cụ sản phẩm – hàng hóa, mã công trình, đơn vị tính, số lượng (theo chứng từ, hiện xuất), đơn giá, thành tiền.

File Excel hình ảnh phiếu xuất kho

File Excel hình ảnh phiếu giao hàng

Hóa đơn nhập kho gồm số, ngày, công nợ, ghi có, liên hệ, họ tên người giao hàng, người theo dõi, người phục vụ, kèm theo, nhập vào kho và gồm các cột sau: số, tên – nhãn hiệu – quy cách – chất lượng nguyên vật liệu – dụng cụ, sản phẩm – hàng hoá, mã số, đơn vị tính, số lượng (theo chứng từ, thực xuất), đơn giá, thành tiền

READ  Soạn bài Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc - Phần 2: Tác phẩm siêu ngắn | Educationuk-vietnam.org

Hình ảnh file excel hóa đơn nhập hàng

Hình ảnh file excel hóa đơn nhập hàng

Bảng báo cáo tổng hợp kho cho công tác nhận vật tư có tên công trình, từ ngày – đến nay, gồm các cột: STT, mã hàng, danh mục, đơn vị tính, số xưởng (SL nhập, SL xuất), SL tồn kho, xuất kho (SL nhập, SL xuất, SL dự trữ), tổng sản lượng (SL nhập, SL xuất), kho công trường (SL nhập, SL xuất, SL dự trữ), ghi chú.

Hình ảnh Tệp Excel cho Báo cáo Nhập kho Nguyên vật liệu Tổng hợp

Hình ảnh Tệp Excel cho Báo cáo Nhập kho Nguyên vật liệu Tổng hợp