60 lượt xem

General Manager và General Director khác nhau điểm gì? | Educationuk-vietnam.org

Có nhiều thuật ngữ kinh doanh mà ý nghĩa của chúng không hoàn toàn rõ ràng trong tên của chúng. Tổng giám đốcTổng giám đốc là hai trong số các thuật ngữ đó. Hai thuật ngữ này tưởng như được dùng để chỉ các chức vụ cấp cao, nhưng thực tế, nhiệm vụ của hai vị trí này khá khác nhau. Hãy cũng chúng tôi tìm hiểu 5 thay đổi chính trong bài viết dưới đây.

MỤC LỤC:

Sự khác biệt giữa tổng giám đốc và tổng giám đốc
1. Định nghĩa Tổng giám đốc và Tổng giám đốc
2. Cấp quản lý
3. Tầm nhìn
4. Lập kế hoạch
5. Quy trình làm việc
Trở thành tổng giám đốc và tổng giám đốc
Tổng Giám đốc và Giám đốc điều hành Việc làm với HRchannels

Công việc của tổng giám đốc
1. Định nghĩa Tổng giám đốc và Tổng giám đốcSự khác biệt giữa tổng giám đốc và tổng giám đốc

Tổng giám đốc là một vị trí cấp cao quản lý tất cả các yếu tố doanh thu và lợi nhuận của báo cáo thu nhập của một công ty. Tổng giám đốc Hoạt động với tư cách là nhà điều hành đơn vị kinh doanh và chịu trách nhiệm về chiến lược, cấu trúc, ngân sách, con người và chi phí tài chính.

Vị trí này đặc biệt phổ biến trong các tổ chức toàn cầu hoặc đa quốc gia lớn, nơi các doanh nghiệp được tổ chức theo dòng sản phẩm, nhóm khách hàng hoặc khu vực địa lý. Trong nhiều trường hợp, tổng giám đốc thường là một trong những vị trí cấp cao khác trong doanh nghiệp.

Tổng giám đốc là giám đốc điều hành cấp cao, thường là giám đốc điều hành (CEO) trong chính phủ, tổ chức phi chính phủ, doanh nghiệp hoặc tổ chức phi lợi nhuận. Chức vụ Tổng giám đốc nó được sử dụng ở nhiều quốc gia trên thế giới, nhưng với nhiều ý nghĩa khác nhau.

Tổng giám đốc chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ nhất định.

sự khác biệt giữa tổng giám đốc và tổng giám đốc
>>> Tham khảo: Người quản lý dự án là gì? Trong lĩnh vực nào?

2. Cấp quản lý

Tổng giám đốc Giám sát trực tiếp nhân sự quản lý. Tổng giám đốc giám sát hoạt động kinh doanh hàng ngày, bao gồm hoạt động kinh doanh, cộng tác và quản lý con người.