59 lượt xem

Giám đốc sản xuất ( CPO) là gì? Tất tần tật thông tin về CPO | Educationuk-vietnam.org

Bạn có hứng thú với công việc không? giám đốc sản xuất của một doanh nghiệp? Bạn muốn tìm hiểu về vai trò của vị trí này? Giám đốc sản xuất có những nhiệm vụ gì? Hãy cùng HRchannels.com tìm hiểu 6 nhiệm vụ và yêu cầu hàng đầu của công việc này qua bài viết dưới đây.

1. Giám đốc sản xuất là gì?

Giám đốc sản phẩm (CPO) là giám đốc cấp cao chịu trách nhiệm về mọi vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất của doanh nghiệp. Giám đốc sản phẩm chịu trách nhiệm về tầm nhìn sản phẩm, chiến lược sản phẩm, phát triển sản phẩm và tiếp thị sản phẩm. CPO giám sát khái niệm sản xuất từ ​​sản phẩm đến thị trường.

2. Nhiệm vụ của giám đốc sản xuất

Thực hiện vai trò lãnh đạo và giám sát

Nhắc đến giám đốc sản xuất, nhiệm vụ nổi bật nhất của vị trí này là lãnh đạo toàn bộ bộ phận quản lý sản xuất.

Giám sát, cố vấn

Giám đốc sản xuất đóng vai trò giám sát ở các vị trí chủ chốt trong quá trình sản xuất sản phẩm như giám đốc quản lý sản phẩm, giám đốc trải nghiệm người dùng, trưởng bộ phận phân tích sản phẩm Giám đốc Tiếp thị Sản phẩm. Giám đốc sản xuất đảm bảo rằng các vị trí chủ chốt này thực hiện công việc của họ một cách hiệu quả nhất có thể, giúp nâng cao hiệu quả của toàn bộ bộ phận quản lý sản xuất.

Ngoài vai trò giám sát, giám đốc sản xuất còn đóng vai trò là người cố vấn cho những nhân viên chủ chốt trong việc quản lý sản xuất, đảm bảo rằng kỹ năng của họ được nâng cao cũng như hỗ trợ khi cần thiết.

Lãnh đạo và quản lý

Về mặt lãnh đạo, quản lý, giám đốc sản xuất đi đầu trong việc triển khai các ý tưởng thành các khái niệm, kế hoạch và dự án khả thi; đồng thời tính đến tài chính, nhu cầu tiếp thị và mục tiêu kinh doanh tổng thể. Giám đốc sản xuất điều hành các hoạt động sản xuất hàng ngày, đảm bảo mục tiêu kinh doanh và sản phẩm của doanh nghiệp.