189 lượt xem

Giáo trình kế toán quản trị PDF | Educationuk-vietnam.org

Sách điện tử Kế toán Quản trị đầy đủ nhất ✓ Giáo trình Kế toán Quản trị Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh (UEH), Giáo trình Kế toán Quản trị Trường Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU) ✓ Giáo trình Kế toán Quản trị trọn chương ✓ Tham khảo và miễn phí tải xuống tại ViecLamVui

Khóa học Kế toán Quản trị - ViecLamVui

➤➤➤ Có thể bạn quan tâm: Tài liệu kế toán quản trị

Download giáo trình kế toán quản trị Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh (UEH)

KHÓA HỌC 10 TRANG CHO TRẺ EM

TẢI XUỐNG ĐẦY ĐỦ 448 TRANG THÀNH CÔNG ĐẦY ĐỦ PDF

Bấm tải xuống ngay bây giờ

GIỚI THIỆU KHÓA HỌC TRẺ EM

KHÓA HỌC TÊN TRẺ EM KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH
tác giả
 • PGS. Dr. Phạm Văn Dược (Chủ biên)
 • Dr. Trần Văn Tùng
Năm xuất bản 2011
Công ty xuất bản Nhà xuất bản lao động
bản tóm tắt Giáo trình được biên soạn dựa trên quá trình học tập, nghiên cứu thực tế và tham khảo của các tác giả trong và ngoài nước. Giáo trình được chia thành 10 chương sẽ cung cấp những kiến ​​thức hữu ích cho các nhà quản lý tổ chức, kế toán, sinh viên đại học, nghiên cứu sinh và các đơn vị quản lý và tất cả những người khác quan tâm đến kế toán quản trị.
Mục lục
 • Danh sách các bảng
 • Danh sách các sơ đồ
 • Danh sách các bức ảnh
 • Danh sách đồ họa
 • Chương 1: Tổng quan về kế toán quản trị
 • Chương 2: Chi phí và các loại chi phí
 • Chương 3: Phân tích Chi phí-Khối lượng-Lợi nhuận (CVP).
 • Chương 4: Hệ thống ngân sách
 • Chương 5: Phân tích biến động chi phí và doanh thu
 • Chương 6: Phân bổ chi phí bộ phận phục vụ và phân tích tỷ lệ bộ phận
 • Chương 7: Đánh giá trách nhiệm quản lý
 • Chương 8: Giá bán sản phẩm
 • Chương 9: Thông tin quan trọng cho các quyết định ngắn hạn
 • Chương 10: Quyết định đầu tư vốn dài hạn
 • PHỤ LỤC
 • đọc thêm
 • Người giới thiệu
READ  Giải Công nghệ 8 Bài 6. Bản vẽ các khối tròn xoay | Educationuk-vietnam.org

Download giáo trình kế toán quản trị trường Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU)

KHÓA HỌC 10 TRANG CHO TRẺ EM

TẢI XUỐNG ĐẦY ĐỦ 364 TRANG CỦA NGƯỜI HỌC PDF

Bấm tải xuống ngay bây giờ Khóa học kế toán quản trị NEU

GIỚI THIỆU KHÓA HỌC TRẺ EM

KHÓA HỌC TÊN TRẺ EM KHÓA HỌC KẾ TOÁN QUẢN LÝ
tác giả PGS. Dr. Nguyễn Ngọc Quang (Chủ biên)
Năm xuất bản 2012
Công ty xuất bản Nhà xuất bản Đại học Kinh tế Quốc dân
bản tóm tắt

Giáo trình được biên soạn trên cơ sở tham khảo tài liệu kế toán quản trị của các nước có nền kinh tế thị trường phát triển, giáo trình kinh tế quản lý của các trường đại học kinh tế lớn ở Việt Nam, kỷ yếu hội thảo quốc tế …

Chương trình học phục vụ nhu cầu học tập và nghiên cứu của đông đảo các đối tượng là thực tập sinh, sinh viên, học viên tốt nghiệp, kế toán tổng hợp, kế toán trưởng, quản trị doanh nghiệp…; cho các trình độ đào tạo: đại học, sau đại học, đào tạo nâng cao …

Mục lục
 • Chương 1: Tổng quan về kế toán quản trị
 • Chương 2: Phân loại chi phí
 • Chương 3: Phương pháp xác định giá thành sản xuất sản phẩm, dịch vụ
 • Chương 4: Phân tích Chi phí-Khối lượng-Lợi nhuận (CVP)
 • Chương 5: Đánh giá sản xuất kinh doanh
 • Chương 6: Lập ngân sách linh hoạt
 • Chương 7: Kế toán trách nhiệm
 • Chương 8: Xác định giá bán sản phẩm kinh doanh
 • Chương 9: Thông tin kế toán quản trị với việc ra quyết định ngắn hạn
 • Chương 10: Thông tin kế toán quản trị với việc ra quyết định dài hạn
READ  Tổng hợp các cách làm diễn viên cho người không có kinh nghiệm | Educationuk-vietnam.org

➤➤➤ Xem thêm các tài liệu khác của khóa học Kế toán quản trị: