229 lượt xem

Giáo trình kế toán tài chính PDF | Educationuk-vietnam.org

Tải Full Giáo Trình Kế Toán Tài Chính PDF ✓ Giáo Trình Kế Toán Tài Chính Ngô Thế Chi – Học Viện Tài Chính, Võ Văn Nhị, Nghiêm Văn Lợi ✓ Sách Kế Toán Tài Chính Dành Cho Học Viên Sau Đại Học Ngành Kế Toán Hệ Ngoài Kế Toán ✓ Tải Miễn Phí Tại ViecLamVui

Giáo trình kế toán tài chính - ViecLamVui

Download Giáo trình Kế toán Tài chính Ngô Thế Chi – Học viện Tài chính

KHÓA HỌC 10 TRANG CHO TRẺ EM

TẢI XUỐNG ĐẦY ĐỦ 669 TRANG PDF

Nhấp vào tải xuống ngay bây giờ

GIỚI THIỆU KHÓA HỌC TRẺ EM

KHÓA HỌC TÊN TRẺ EM KHÓA HỌC KẾ TOÁN TÀI CHÍNH
tác giả

Ed:

 • GS. Dr. Ngô Thế Chi
 • Dr. Trương Thị Thủy

Các thành viên trong ban biên tập:

 • PGS. Dr. Nguyễn Đình Độ
 • ThS. Nguyễn Vũ Việt
 • Dr. Trần Văn Dũng
 • ThS. Nguyễn Thị Hoa
 • Dr. Lê Văn Liên
 • ThS. Dương Nhạc
 • ThS. Trần Thị Biệt
 • Ngô Xuân Bạn
 • ThS. Thái Bá Công
 • ThS. Bùi Thủy
Năm xuất bản Nó đang được cập nhật
Công ty xuất bản Nhà xuất bản Tài chính
bản tóm tắt Giáo trình Kế toán Tài chính đã được biên soạn và tái bản nhằm đáp ứng ngay những thay đổi của nền kinh tế và những thay đổi của hệ thống kế toán Việt Nam. Nội dung giáo trình Kế toán tài chính được chia thành 10 chương với nội dung chi tiết giúp sinh viên dễ dàng tìm hiểu và nghiên cứu cách tổ chức công tác kế toán tài chính trong một doanh nghiệp.
Mục lục
 • Chương 1: Tổ chức công tác kế toán tài chính trong doanh nghiệp
 • Chương 2: Kế toán tiền mặt, đầu tư ngắn hạn, các khoản phải thu
 • Chương 3: Kế toán nguyên vật liệu
 • Chương 4: Kế toán tài sản cố định và đầu tư dài hạn
 • Chương 5: Kế toán tiền lương và các khoản khấu trừ tiền lương
 • Chương 6: Kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm
 • Chương 7: Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh
 • Chương 8: Kế toán Nợ phải trả và Vốn chủ sở hữu
 • Chương 9: Đặc điểm kế toán chi phí, thu nhập và kết quả doanh nghiệp xây lắp và dịch vụ thương mại
 • Chương 10: Báo cáo tài chính
READ  Giá trị hiện thực và giá trị nhân đạo của Truyện Kiều ngắn gọn, hay nhất | Educationuk-vietnam.org

Download Giáo trình Kế toán Tài chính Võ Văn Nhị

KHÓA HỌC 10 TRANG CHO TRẺ EM

TẢI XUỐNG ĐẦY ĐỦ 269 TRANG THÀNH CÔNG ĐẦY ĐỦ PDF

GIỚI THIỆU KHÓA HỌC TRẺ EM

KHÓA HỌC TÊN TRẺ EM KẾ TOÁN TÀI CHÍNH (DÀNH CHO SINH VIÊN HỆ KHÔNG CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN
tác giả
 • PGS. Dr. Võ Văn Nhị (Chủ biên)
 • Dr. Trần Anh Hòa
 • Dr. Nguyễn Ngọc Dũng
 • Dr. Nguyễn Xuân Hùng
 • CN. Lê Thị Mỹ Hạnh
 • CN. Hoàng Cẩm Trang
Năm xuất bản 2005
Công ty xuất bản Nhà xuất bản Tài chính
bản tóm tắt

Khóa học dành riêng cho các học viên không chuyên ngành kế toán cũng như các bạn có nhu cầu tìm hiểu, nghiên cứu về kế toán để sử dụng thông tin kế toán phục vụ công tác quản lý.

Cuốn sách gồm 12 chương trình bày khái quát về nội dung kinh tế, tài chính do kế toán ghi chép, tổng hợp và báo cáo cho người sử dụng.

Mục lục
 • Mở đầu. Một số vấn đề cơ bản liên quan đến kế toán và hệ thống kế toán của các doanh nghiệp Việt Nam
 • Chương 1. Kế toán vốn bằng tiền, các khoản phải thu và các khoản tạm ứng trong doanh nghiệp
 • Chương 2. Kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ trong doanh nghiệp
 • Chương 3. Kế toán tài sản cố định trong doanh nghiệp
 • Chương 4. Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong doanh nghiệp
 • Chương 5. Kế toán các khoản phải trả trong doanh nghiệp
 • Chương 6. Kế toán vốn chủ sở hữu trong doanh nghiệp
 • Chương 7. Kế toán quá trình sản xuất sản phẩm
 • Chương 8. Kế toán thành phẩm, tình hình tiêu thụ thành phẩm trong doanh nghiệp
 • Chương 9. Kế toán quá trình kinh doanh hàng hóa
 • Chương 10. Kế toán tài sản đã đầu tư và các khoản đầu tư tài chính vào doanh nghiệp
 • Chương 11. Kế toán xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp
 • Chương 12. Báo cáo tài chính
READ  INFP Là Gì? Đặc Điểm Nhóm Tính Cách INFP Có Gì Đặc Biệt? | Educationuk-vietnam.org

Download Giáo trình Kế toán Tài chính Nghiêm Văn Lợi

KHÓA HỌC 10 TRANG CHO TRẺ EM

TẢI XUỐNG ĐẦY ĐỦ 549 TRANG PDF

Nhấp vào tải xuống ngay bây giờ Nghiêm Văn Lợi Giáo trình Kế toán Tài chính

GIỚI THIỆU KHÓA HỌC TRẺ EM

KHÓA HỌC TÊN TRẺ EM KHÓA HỌC KẾ TOÁN TÀI CHÍNH
tác giả PGS. Dr. Nghiêm Văn Lợi
Năm xuất bản 02/2007
Công ty xuất bản Nhà xuất bản Tài chính
bản tóm tắt Giáo trình gồm 17 chương trình bày khá đầy đủ và chi tiết các nghiệp vụ kế toán trong các doanh nghiệp công nghiệp, thương mại, dịch vụ, xuất nhập khẩu … Cuốn sách là tài liệu giảng dạy không thể thiếu đối với sinh viên kế toán, đồng thời là tài liệu tham khảo hữu ích cho các kế toán viên trong doanh nghiệp . .
Mục lục
 • Chương I. Một số vấn đề cơ bản về kế toán tài chính trong doanh nghiệp
 • Chương II. Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương
 • Chương III. Kế toán nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ
 • Chương IV. Kế toán tài sản cố định
 • Chương V. Kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm
 • Chương VI. Kế toán thành phẩm, bán hàng và xác định kết quả kinh doanh
 • Chương VII. Kế toán các khoản đầu tư tài chính và các hoạt động khác
 • Chương VIII. Kế toán phân phối lợi nhuận
 • Chương IX. Kế toán tài sản tiền mặt
 • Chương X. Các khoản phải thu
 • Chương XI. Tài khoản phải trả
 • Chương XII. Kế toán vốn
 • Chương XIII. Báo cáo tài chính
 • Chương XIV. Kế toán kinh doanh hàng hoá trong doanh nghiệp thương mại
 • Chương XV. Kế toán xuất nhập hàng hóa
 • Chương XVI. Kế toán chi phí sản xuất và kế toán chi phí trong các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ
 • Chương XVII. Kế toán chi phí sản xuất và hạch toán giá thành trong doanh nghiệp xây lắp
 • PHỤ LỤC
READ  Job offer là gì? Tải ngay mẫu Job Offer cho nhà tuyển dụng | Educationuk-vietnam.org

➤➤➤ Xem thêm tài liệu khóa học Kế toán tài chính: