82 lượt xem

Giáo trình kinh tế lượng PDF | Educationuk-vietnam.org

Tải xuống PDF Kinh Tế Lượng Toàn Chương 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ✓ Giáo trình Kinh tế lượng ✓ Giáo trình Kinh tế lượng Nguyễn Quang Đông PDF ✓ File PDF ✓ Tải xuống miễn phí Link Google Drive cho giáo trình Kinh tế lượng

Giáo trình kinh tế lượng

>> Xem các tài liệu khác về Kinh tế lượng tại: Bài báo kinh tế lượng

Tải xuống PDF Văn bản Kinh tế lượng

ƯU ĐÃI 10 TRANG

TẢI XUỐNG TOÀN BỘ EBOOK

TÀI LIỆU GIỚI THIỆU

Tiêu đề: Sách giáo khoa kinh tế lượng
Tác giả: Dr. Mai Văn Nam
Năm xuất bản: 2005
Công ty xuất bản: Đại học Cần Thơ
Bản tóm tắt:

Văn bản kinh tế lượng được soạn thảo bởi Dr. Mai Văn Nam, đây là tài liệu giảng dạy dành cho sinh viên Khoa Kinh tế – Quản trị Kinh doanh trường Đại học Cần Thơ. Nội dung môn học được biên soạn gồm 9 chương: giới thiệu về kinh tế lượng, phân tích mô hình hồi quy đa biến, phương sai biến, tự tương quan, đa cộng tuyến, …

Mục lục:

Chương I: Giới thiệu

 • I. Kinh tế lượng là gì?
 • II. Phương pháp luận kinh tế lượng

Chương II: Phân tích mô hình hồi quy đa biến

 • I. Giới thiệu về mô hình hồi quy đa biến
 • II. Các giả định của mô hình hồi quy đa biến
 • III. công cụ ước tính bình phương nhỏ nhất
 • IV. Phân phối xác suất của y, b và s2
 • V. Kiểm định giả thuyết mô hình
 • TẠI VÌ. Ví dụ về mô hình hồi quy đa biến

Chương III: Phương sai sai số biến

 • I. Bản chất của hiện tượng phương sai sai số thay đổi
 • II. Hậu quả của phương sai sai số thay đổi
 • III. Phương pháp phát hiện phương sai sai của biến
 • IV. Các biện pháp khắc phục phương sai sai số thay đổi

Chương IV: Tự tương quan

 • I. Bản chất và nguyên nhân của hiện tượng quan điểm tự
 • II. Công cụ ước lượng bình phương tối thiểu khi có tự tương quan
 • III. Công cụ ước tính không chệch tuyến tính tốt nhất khi có mối tương quan
 • IV. Hậu quả của việc sử dụng phương pháp OLS khi có mối tương quan
 • V. Phát hiện tự tương quan

Chương V: Đa cộng tuyến

 • I. Bản chất của đa cộng tuyến
 • II. Đánh giá trong trường hợp đa cộng tuyến
 • III. Hậu quả của đa cộng tuyến
 • IV. Cách phát hiện đa cộng tuyến

Chương VI: Kiểm tra và lựa chọn mô hình

 • I. Các dạng lỗi biểu mẫu của mô hình hồi quy
 • II. Phương pháp phát hiện lỗi mô hình hồi quy
 • III. Tiêu chí lựa chọn mô hình

Chương VII: Mô hình hồi quy với biến giả và biến bị chặn

 • I. Bản chất của biến giả – biến giả cho sự thay đổi trong điểm chặn
 • II. Các biến giả cho sự thay đổi độ dốc
 • IV. Hồi quy tuyến tính từng mảnh
 • V. Biến phụ thuộc là một biến giả
 • TẠI VÌ. Mô hình xác suất tuyến tính và hàm phân biệt tuyến tính
 • VII. Mô hình Probit và Logit
 • VIII. Biến bị mắc kẹt: Tobit. họa tiết

Chương VIII: Phân tích các mô hình hồi quy chuỗi thời gian

Chương IX: Phân tích mô hình hồi quy với dữ liệu không gian và thời gian

READ  Hướng dẫn cách tải video trên Youtube nhanh nhất hiện nay | Educationuk-vietnam.org

Nguyễn Quang Dong Giáo trình Kinh tế lượng PDF

ƯU ĐÃI 10 TRANG

TẢI XUỐNG TOÀN BỘ EBOOK

>> Bài giảng Kinh tế lượng Nguyễn Quang Dong PDF

TÀI LIỆU GIỚI THIỆU

Tiêu đề: Bài giảng về Kinh tế lượng
Tác giả: PGS. Nguyễn Quang Đông
Năm xuất bản:
Công ty xuất bản: Nhà xuất bản Đại học Kinh tế Quốc dân
Bản tóm tắt:

Tập bài giảng Kinh tế lượng của PGS.TS. Nguyễn Quang Dong là bài báo nghiên cứu và giảng dạy môn kinh tế lượng tại trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Nội dung chính trình bày lý thuyết kinh tế dưới dạng toán học, thu thập, xử lý và trình bày số liệu, …

Mục lục:

 • lời mở đầu
 • Chương I: Mô hình hồi quy hai biến, một số ý tưởng cơ bản
 • Chương II: Mô hình hồi quy hai biến và kiểm định giả thuyết
 • Chương III: Hồi quy nhiều lần
 • Chương IV: Hồi quy với biến giả
 • Chương V: Đa cộng tuyến

>> Có thể bạn quan tâm đến các tài liệu Kinh tế lượng sau: