53 lượt xem

Giáo trình quản trị nguồn nhân lực PDF | Educationuk-vietnam.org

Một khóa học quản lý nguồn nhân lực là gì?

Giáo trình Quản trị nhân lực là tài liệu dạy và học được biên soạn trên cơ sở chương trình môn học Quản trị nhân lực. Giáo trình quản trị nhân lực sẽ bao gồm các nội dung liên quan đến các hoạt động, chính sách và quyết định của quản trị nhân lực trong một tổ chức, công ty, xã hội và nguồn nhân lực.

Khóa học quản lý nhân sự

Tải xuống PDF Giáo trình Quản trị Nhân sự ✓ Giáo trình Quản trị Nhân lực Căn bản ✓ Giáo trình Quản trị Nhân sự ngành Khách sạn và Du lịch ✓ Giáo trình Quản trị Nhân sự Trần Kim Dung, Nguyễn Tiệp, Nguyễn Văn Điềm ✓ NEU, IUH, Học viện Tài chính ✓ Nguồn nhân lực sách giáo khoa quản lý Tệp PDF ✓ Giáo trình quản lý nhân sự tải xuống miễn phí trên Google Drive.

Khóa học Quản trị Nhân lực NEU – Đại học Kinh tế Quốc dân

ƯU ĐÃI 10 TRANG

TẢI XUỐNG TOÀN BỘ KHÓA HỌC TRẺ EM

Bấm chuột để tải xuống

GIỚI THIỆU KHÓA HỌC TRẺ EM

Tiêu đề Khóa học quản lý nhân sự
tác giả ThS. Nguyễn Văn Điềm và PGS. Dr. Nguyễn Ngọc Quân (Chủ biên)
Năm xuất bản 2007
Công ty xuất bản Nhà xuất bản Đại học Kinh tế Quốc dân
bản tóm tắt

Giáo trình Quản trị nhân lực NEU – Đại học Kinh tế Quốc dân hay Nguyễn Văn Điềm Quản trị nhân lực là giáo trình cung cấp những kiến ​​thức cơ bản và hệ thống về quản trị nhân lực trong một tổ chức như: chính phủ, tổ chức doanh nghiệp, tổ chức giáo dục, tổ chức bảo vệ sức khỏe, giải trí tổ chức và các tổ chức xã hội khác.

Trình bày về ba giai đoạn người lao động bước vào lực lượng lao động cho đến khi rời khỏi quá trình làm việc, bao gồm: hình thành nguồn nhân lực; duy trì (sử dụng) nguồn nhân lực và phát triển nguồn nhân lực trong tổ chức.

Mục lục

lời nói đầu

Phần I. Tổng quan về quản trị nguồn nhân lực

 • Chương I. Vai trò của quản trị nguồn nhân lực trong tổ chức
 • Chương II. Phân chia trách nhiệm quản lý nguồn nhân lực trong tổ chức

Phần II. Lập kế hoạch và phân phối nhân lực

 • Chương III. Thiết kế và phân tích công việc
 • Chương IV. Hoạch định nguồn nhân lực
 • Chương V. Tuyển dụng và lựa chọn nguồn nhân lực
 • Chương VI. Điều chỉnh và Chấm dứt Lực lượng Lao động

Phần III. động lực

 • Chương VII. Động lực làm việc

Phần IV. Phát triển và đánh giá

 • Chương VIII. Đánh giá hiệu quả công việc
 • Chương IX. Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

Phần V. Thù lao và phúc lợi

 • Chương X. Cơ sở của quản lý khen thưởng
 • Chương XI. Tính lương và quản lý tiền lương
 • Chương XII. Phương thức thanh toán
 • Chương XIII. Khuyến khích tài chính
 • Chương XIV. Lợi ích nhân viên

Phần VI. Quan hệ lao động

 • Chương XV. Quan hệ lao động
 • Chương XVI. Hợp đồng lao động và hợp đồng lao động tập thể
 • Chương XVII. Khiếu nại của người lao động
 • Chương XVIII. Kỷ luật lao động

Phần VII. An toan va khỏe mạnh

 • Chương XIX. An toàn và sức khỏe của người lao động
READ  [Trọn bộ] Các câu hỏi phỏng vấn Vietinbank phổ biến cho ứng viên | Educationuk-vietnam.org

Khóa học quản trị nhân sự Nguyễn Tiệp

ƯU ĐÃI 10 TRANG

TẢI XUỐNG TOÀN BỘ KHÓA HỌC TRẺ EM

Bấm chuột để tải xuống Nguyễn Tiệp Giáo trình Quản trị Nguồn nhân lực PDF

GIỚI THIỆU KHÓA HỌC TRẺ EM

Tiêu đề Khóa học quản lý nhân sự
tác giả PGS.TS. Nguyễn Tiệp
Năm xuất bản 2005
Công ty xuất bản NXB Lao động – Xã hội
bản tóm tắt

Khóa học Quản trị Nguồn nhân lực do PGS.TS. Dr. Nguyễn Tiệp biên soạn nhằm đáp ứng yêu cầu dạy và học của sinh viên Trường Đại học Lao động – Xã hội và còn có thể làm tài liệu tham khảo cho các nhà nghiên cứu, quản lý trong lĩnh vực lao động – xã hội. ngày hội.

Giáo trình đi sâu vào những vấn đề lý luận và thực tiễn về nguồn nhân lực ở tầm vĩ mô, phân tích một cách có hệ thống các yếu tố cấu thành, đặc điểm và các yếu tố ảnh hưởng đến số lượng, chất lượng và cơ cấu, tổ chức của nguồn nhân lực, đưa ra các giải pháp thúc đẩy hoàn thiện và phát triển con người. các nguồn tài nguyên.

Mục lục
 • Chương I. Một số vấn đề cơ bản về nguồn nhân lực
 • Chương II. Đặc điểm chính của nguồn nhân lực Việt Nam
 • Chương III. Đào tạo nguồn nhân lực
 • Chương IV. Nguồn nhân lực nông thôn trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa
 • Chương V. Phát triển nguồn nhân lực có trình độ trong nền kinh tế thị trường
 • Chương VI. Quản lý nhà nước về nguồn nhân lực
READ  Ngành Quản trị kinh doanh học những môn gì | Educationuk-vietnam.org

Khóa học quản lý nguồn nhân lực trong khách sạn và du lịch

ƯU ĐÃI 10 TRANG

TẢI XUỐNG TOÀN BỘ KHÓA HỌC TRẺ EM

Bấm chuột để tải xuống Giáo trình Quản trị nguồn nhân lực ngành Khách sạn và Du lịch PDF

GIỚI THIỆU KHÓA HỌC TRẺ EM

Tiêu đề Khóa học quản lý nhân sự
tác giả Phạm Đình Thọ
bản tóm tắt

Giáo trình quản trị nhân lực ngành khách sạn du lịch là tài liệu phục vụ cho việc học môn Quản trị nhân lực. Khóa học này cung cấp những kiến ​​thức cơ bản và quan trọng nhất về hệ thống quản lý nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp du lịch như cơ sở lưu trú, dịch vụ ăn uống, …

Giúp người quản lý nắm được kiến ​​thức và kỹ năng sử dụng công việc, có khả năng hoạch định, thiết kế chính sách, năng lực lãnh đạo, quản lý nhân viên và điều hành công việc hiệu quả.

Mục lục
 • Chương 1. Tổng quan về quản trị nguồn nhân lực
 • Chương 2. Hoạch định nguồn nhân lực
 • Chương 3. Tuyển dụng và duy trì nguồn nhân lực
 • Chương 4. Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
 • Chương 5. Tiêu chuẩn năng suất, chất lượng công việc và quy chế nhân viên
 • Chương 6. Đánh giá năng lực và hiệu quả công việc của nhân viên
 • Chương 7. Quan hệ lao động và tạo động lực cho nhân viên

>> Tham khảo các tài liệu quản trị nhân sự sau:

READ  Bằng B1 lái xe gì? | Educationuk-vietnam.org