28 lượt xem

Hồ sơ mời thầu gồm những gì? | Educationuk-vietnam.org

Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, hoạt động mua bán hàng hoá và dịch vụ phát triển rộng rãi trong mọi mặt của đời sống kinh tế xã hội, trong đó có hoạt động đấu thầu, hoạt động ngày càng sôi động. trở thành một hoạt động kinh tế phổ biến, diễn ra ở hầu hết các quốc gia và mọi lĩnh vực. của đời sống kinh tế xã hội.

Hồ sơ mời thầu là một vấn đề vô cùng quan trọng trong hồ sơ mời thầu, tuy nhiên không phải ai cũng biết hồ sơ mời thầu gồm những gì.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ chia sẻ đến độc giả những nội dung liên quan đến câu hỏi Hồ sơ mời thầu bao gồm những gì?

Hồ sơ mời thầu là gì?

Hồ sơ mời thầu là tất cả các tài liệu được sử dụng cho đấu thầu rộng rãi và đấu thầu hạn chế, bao gồm cả yêu cầu đối với một dự án hoặc gói thầu, làm cơ sở cho nhà thầu và chủ đầu tư lập hồ sơ mời thầu. các nhà đầu tư.

Hồ sơ mời thầu là một trong những yếu tố cơ bản quyết định chất lượng và hiệu quả của gói thầu. Vì vậy, công tác lập hồ sơ mời thầu cần đặc biệt quan trọng. Đối với những gói thầu mà luật sư đấu thầu chưa có đủ kinh nghiệm, ví dụ công ty chế biến thủy sản thuê xây dựng nhà máy riêng thì luật sư đấu thầu có thể thành lập nhóm chuyên gia hoặc thuê tư vấn để giúp lập hồ sơ mời thầu.

Trước khi bạn tìm hiểu về vấn đề Hồ sơ mời thầu bao gồm những gì? Cần hiểu rõ khái niệm về hồ sơ mời thầu như đã nêu ở trên.

Điều kiện phát hành hồ sơ mời thầu

Điều 1, Điều 7 Luật Đấu thầu quy định điều kiện phát hành hồ sơ mời thầu bao gồm các điều kiện sau:

– Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được phê duyệt;

– Hồ sơ mời thầu được phê duyệt bao gồm nội dung yêu cầu của thủ tục đấu thầu, bảng dữ liệu đấu thầu, tiêu chuẩn đánh giá, hình thức dự thầu, bảng khối lượng dự thầu; yêu cầu về tiến độ, kỹ thuật và chất lượng; các điều khoản chung và cụ thể của hợp đồng, văn bản hợp đồng mẫu và các nội dung cần thiết khác;

– Thông báo mời thầu, thông báo mời thầu hoặc công bố danh sách ngắn theo quy định của Luật đấu thầu

– Kinh phí thực hiện gói thầu được bố trí theo kế hoạch thực hiện gói thầu;

– Nội dung, danh mục hàng hóa, dịch vụ và dự toán được người có thẩm quyền phê duyệt đối với trường hợp mua sắm thường xuyên, mua sắm tập trung;

– Đảm bảo giao mặt bằng theo đúng tiến độ thực hiện gói thầu.

Hồ sơ mời thầu bao gồm những gì?

Nội dung của hồ sơ mời thầu cần cung cấp đầy đủ các thông tin cần thiết để nhà thầu chuẩn bị hồ sơ dự thầu phù hợp. Tài liệu đấu thầu phải rõ ràng nhất có thể bao gồm: Loại hàng hóa đặt hàng, địa điểm và thời gian giao hàng hoặc lắp đặt, yêu cầu bảo hành, bảo trì, yêu cầu bảo hành, bảo trì, mô tả chi tiết về thông số kỹ thuật, tiêu chuẩn của tất cả các đặc tính thiết yếu của hàng hóa hoặc dịch vụ. được đấu thầu, phải có cảnh báo rằng bất kỳ trường hợp không tuân thủ các đặc điểm thiết yếu này sẽ khiến hồ sơ dự thầu bị coi là không hợp lệ, không đáp ứng yêu cầu.

Hồ sơ mời thầu phải có phương pháp đánh giá và điều kiện đánh giá hồ sơ dự thầu cũng như các yếu tố hoặc căn cứ sẽ được sử dụng để so sánh hồ sơ dự thầu, trong trường hợp luật sư đấu thầu thay đổi một số nội dung của hồ sơ mời thầu. bằng văn bản gửi tất cả các nhà thầu trước thời hạn nộp hồ sơ dự thầu ít nhất 10 ngày để các nhà thầu có điều kiện hoàn thiện hơn nữa hồ sơ dự thầu.

Điều 218 Luật Thương mại 2005 quy định, hồ sơ mời thầu bao gồm:

– Thông báo đấu thầu

Do yêu cầu đấu thầu cạnh tranh nên tất cả các gói thầu đều phải thông báo công khai. Tùy theo hình thức đấu thầu công khai hay hạn chế mà thông báo rộng rãi hay hạn chế. Thông báo mời thầu nhằm cung cấp cho các nhà thầu thông tin đầy đủ về gói thầu để các nhà thầu chuẩn bị các điều kiện tham gia. Thông báo mời thầu được quy định tại điểm 1 điều 219 luật thương mại như sau: “1. Thông báo mời thầu bao gồm các nội dung chính sau đây:

a) Tên và địa chỉ của luật sư đấu thầu;

b) Tóm tắt nội dung đấu thầu;

c) Thời gian, địa điểm và thủ tục nhận hồ sơ mời thầu;

d) Thời gian, địa điểm và thủ tục nộp hồ sơ dự thầu;

d) Hướng dẫn hiểu rõ hồ sơ mời thầu.

Mẫu thông báo mời thầu phải phù hợp với mẫu hồ sơ dự thầu. Theo điểm 2 điều 219 luật thương mại 2005: BDTX có trách nhiệm thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng trong trường hợp đấu thầu rộng rãi hoặc gửi thông báo mời thầu cho các nhà thầu đủ năng lực trong trường hợp đấu thầu hạn chế.

Thông báo mời thầu có thể được gửi trực tiếp, qua fax, qua đường bưu điện hoặc các hình thức khác đến các nhà thầu được lựa chọn.

– Các yêu cầu liên quan đến hàng hóa và dịch vụ được đấu thầu

Nội dung của hồ sơ mời thầu cần cung cấp đầy đủ các thông tin cần thiết để nhà thầu chuẩn bị hồ sơ dự thầu phù hợp. Thông tin về hàng hóa, dịch vụ của hồ sơ dự thầu càng chi tiết thì nhà thầu càng thuận tiện trong việc lập hồ sơ mời thầu cũng như đánh giá hồ sơ dự thầu sau này.

– Phương pháp đánh giá, so sánh, xếp hạng và lựa chọn nhà thầu

Việc luật sư đấu thầu cung cấp các phương pháp đánh giá, so sánh, xếp hạng và lựa chọn nhà thầu giúp nhà thầu chuẩn bị hồ sơ dự thầu và các phương án phù hợp với yêu cầu của luật sư đấu thầu, từ đó giúp họ có lợi thế trong cuộc thầu. Việc đánh giá, so sánh và phân loại hồ sơ dự thầu có thể do bên mời thầu thực hiện nhưng thường phải có sự hỗ trợ của các tổ chức, chuyên gia và phải được thực hiện trong thời gian hồ sơ dự thầu còn hiệu lực.

– Các hướng dẫn khác liên quan đến ưu đãi

Tư vấn đấu thầu có trách nhiệm hướng dẫn nhà thầu về các điều kiện và thủ tục dự thầu áp dụng trong quá trình đấu thầu và giải đáp các thắc mắc của nhà thầu.

Trên đây là những nội dung chúng tôi muốn chia sẻ với bạn đọc về câu hỏi Hồ sơ mời thầu bao gồm những gì??.

READ  Download mẫu tờ trình xin kinh phí dành cho phòng ban trong doanh nghiệp | Educationuk-vietnam.org

Bài viết cùng chủ đề: