27 lượt xem

Học phí 1 năm trường Đại học Công nghệ TPHCM (HUTECH) là bao nhiêu? | Educationuk-vietnam.org

Học phí Đại học Bách Khoa TP.HCM 2021

Khoản thanh toán cho chương trình phổ thông năm học 2021-2022 là 975,000 VND / tín chỉ cho tất cả các ngành học trong trường, tương đương 18 – 20 triệu đồng / học kỳ (Một giờ học trung bình của sinh viên khoảng 18-20 tín chỉ / học kỳ). Đặc biệt, ngành dược phẩm được 1.250.000 VND / tín chỉtương đương 23-25 ​​triệu đồng / học kỳ.

Đối với các chương trình đặc thù do HUTECH cấp bằng, chương trình đại học chuẩn quốc tế (giảng dạy bằng tiếng Anh) có thu học phí. 1.700.000 VND / tín chỉChương trình Đại học Tiêu chuẩn Nhật Bản và Đại học Tiêu chuẩn Hàn Quốc có học phí 1.250.000 VND / tín chỉ. Thời gian đào tạo và mức tăng học phí của các chương trình này tương đương với chương trình đại học chính quy.

Học phí HUTECH thu theo từng học kỳ, tùy thuộc vào số lượng tín chỉ mà sinh viên đăng ký trong học kỳ đó. Đơn giá này được giữ nguyên trong suốt năm học và có thể thay đổi vào năm sau nhưng không vượt quá 7%.

Học phí bình quân năm 2021:

Học phí Đại học Bách Khoa TP.HCM 2020

Học phí Đại học Công nghệ HUTECH được xây dựng theo học chế tín chỉ, thu theo học kỳ và phụ thuộc vào số tín chỉ mà sinh viên đăng ký trong học kỳ. Mức học phí cho 1 tín chỉ năm học 2020-2021 khoảng 1.200.000 đồng / tín chỉ. Đơn giá học phí năm học thường giữ nguyên, năm sau có sự thay đổi nhưng không quá 7%.

READ  Lãng phí thời gian là gì? Làm sao để tránh lãng phí thời gian? | Educationuk-vietnam.org

Học phí các chương trình đào tạo của Viện Đào tạo Quốc tế (HUTECH)

Bài viết cùng chủ đề: