27 lượt xem

Học phí Đại học Kinh tế TPHCM năm 2021-2022 | Educationuk-vietnam.org

Học phí Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh năm 2021-2022

Học chương trình tiêu chuẩn

1 năm
(2021-2022)
Viti 2
(2022 – 2023)
Viti 3
(2023 – 2024)
Viti 4
(2024 – 2025)
715,000 VND / tín chỉ
(khoảng 22,5 triệu / năm)
785,000 VND / tín chỉ
(khoảng 24,8 triệu / năm)
863.500 VND / tín chỉ
(khoảng 27,2 triệu / năm)
950,000 VND / tín chỉ
(khoảng 29,9 triệu / năm)

Chương trình cử nhân chất lượng cao

TT Ngành / Chuyên môn Giá mỗi đơn vị / tín chỉ cho khóa học dạy bằng tiếng Việt Giá mỗi đơn vị / tín chỉ cho các khóa học dạy bằng tiếng Anh Học phí học kỳ đầu tiên
Ngày thứ nhất Đầu tư kinh tế 940,000 VND / tín chỉ 1,316,000 VND / tín chỉ 15.220.000 VNĐ
2 Định giá và quản lý tài sản 940,000 VND / tín chỉ 1,316,000 VND / tín chỉ 15.220.000 VNĐ
3 Sự quản lý 940,000 VND / tín chỉ 1,316,000 VND / tín chỉ 15.220.000 VNĐ
4 Quản trị (dạy bằng tiếng Anh) 940,000 VND / tín chỉ 1,316,000 VND / tín chỉ 20.484.000 VNĐ
5 Kinh doanh quốc tế 1.140.000 VND / tín chỉ 1.596.000 VND / tín chỉ 18.420.000 VNĐ
6 Kinh doanh quốc tế (dạy bằng tiếng Anh) 1.140.000 VND / tín chỉ 1.596.000 VND / tín chỉ 24.804.000 VNĐ
7 Ngoại thương 1.140.000 VND / tín chỉ 1.596.000 VND / tín chỉ
số 8 Ngoại thương (dạy bằng tiếng Anh) 1.140.000 VND / tín chỉ 1.596.000 VND / tín chỉ 24.804.000 VNĐ
9 tài chính 940,000 VND / tín chỉ 1,316,000 VND / tín chỉ 15.220.000 VNĐ
mười Tài chính (dạy bằng tiếng Anh) 940,000 VND / tín chỉ 1,316,000 VND / tín chỉ 20.484.000 VNĐ
11 Ngân hàng 940,000 VND / tín chỉ 1,316,000 VND / tín chỉ 15.220.000 VNĐ
thứ mười hai Ngân hàng (dạy bằng tiếng Anh) 940,000 VND / tín chỉ 1,316,000 VND / tín chỉ 20.484.000 VNĐ
13 Kế toán doanh nghiệp 1,065,000 VND / tín chỉ 1.491.000 VND / tín chỉ 17.220.000 VNĐ
14 Kế toán doanh nghiệp (dạy bằng tiếng Anh) 1,065,000 VND / tín chỉ 1.491.000 VND / tín chỉ 23.184.000 VND
15 kiểm toán 1,065,000 VND / tín chỉ 1.491.000 VND / tín chỉ 17.220.000 VNĐ
16 Kinh doanh thương mại 1.140.000 VND / tín chỉ 1.596.000 VND / tín chỉ 18.420.000 VNĐ
17 tiếp thị 1.140.000 VND / tín chỉ 1.596.000 VND / tín chỉ 19,788,000 VND
18 Luật Kinh doanh 1,065,000 VND / tín chỉ 1.491.000 VND / tín chỉ 16.155.000 VNĐ
READ  Số sổ hộ khẩu ghi ở đâu? | Educationuk-vietnam.org

Bài học cho Cử nhân Tài năng

chi nhánh Giá mỗi đơn vị / tín chỉ cho khóa học dạy bằng tiếng Việt Giá mỗi đơn vị / tín chỉ cho khóa học bằng tiếng Anh
Quản trị kinh doanh; kinh doanh quốc tế; Tiếp thị; Tài chính – Ngân hàng; Kế toán viên 940,000 VND / tín chỉ 1.685.000 VND / tín chỉ

Học phí Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020-2021

Mức học phí bình quân năm học 2020-2021 của chương trình phổ thông là 20,5 triệu đồng / năm học (tiền học có thể được tăng 10% mỗi năm theo quy định của chính phủ). Chương trình cử nhân chất lượng cao trung cấp từ 32-40 triệu đồng / năm học (tùy theo chương trình đào tạo). Chương trình cử nhân trung bình là khoảng 50 triệu đồng / năm học.

Nếu bạn học chương trình đại trà tại Phân hiệu ĐH Kinh tế TP.HCM tại Vĩnh Long thì mức học phí thấp hơn một chút. Năm 2020, lần đầu tiên trường tổ chức đào tạo tại Phân hiệu Vĩnh Long, mức học phí chỉ bằng 80% so với học tại TP.HCM.

Học phí Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh 2019-2020

Mức học phí năm học 2019-2020 của chương trình đại trà là 585,000 VND / tín chỉtương đương 18,5 triệu đồng / năm học. Chương trình cử nhân chất lượng cao trung cấp từ 32-40 triệu đồng / năm học (tùy theo chương trình đào tạo). Mức học phí cụ thể của chương trình chất lượng cao như sau:

 • Ngành thẩm định giá: 32 triệu đồng / năm học
 • Hướng quản lý: 32 triệu đồng / năm học
 • Quản trị (Học bằng tiếng Anh): 40 triệu đồng / năm học
 • Kinh doanh quốc tế: 36,5 triệu đồng / năm học
 • Kinh doanh quốc tế (Học bằng tiếng Anh): 40 triệu đồng / năm học
 • Lĩnh vực tài chính: 32 triệu đồng / năm học
 • Tài chính (Học bằng tiếng Anh): 40 triệu đồng / năm học
 • Ngành ngân hàng: 32 triệu đồng / năm học
 • Ngân hàng (dạy bằng tiếng Anh): 40 triệu đồng / năm học
 • Ngoại thương: 36,5 triệu đồng / năm học
 • Ngoại thương (dạy bằng tiếng Anh): 40 triệu đồng / năm học
 • Lĩnh vực kiểm toán: 35 triệu đồng / năm học
 • Kinh doanh thương mại: 36,5 triệu đồng / năm học
 • Tiếp thị: 36,5 triệu đồng / năm học
 • Công lý kinh doanh: 36 triệu đồng / năm học
READ  Bài tập quản trị dự án đầu tư có lời giải | Educationuk-vietnam.orgBài viết cùng chủ đề: