30 lượt xem

Học phí Đại học Thương Mại 1 năm là bao nhiêu? | Educationuk-vietnam.org

Học phí Trường Đại học Thương mại năm học 2021-2022

Mức học phí Đại học Thương mại năm học 2021-2022 dự kiến ​​đối với chương trình đại trà từ 15.750.000 – 17.325.000 đồng / hồ sơ họcChương trình đào tạo chất lượng cao từ 30.450.000đ – 33.495.000đ / năm họcchương trình đào tạo theo cơ chế đặc thù do 18.900.000đ – 20.790.000đ / năm học. Mức tăng học phí hàng năm so với năm học trước tối đa là 10%.

Hiện mức học phí 1 tín chỉ của trường Đại học Thương mại khoảng 496.000 đồng / tín chỉ.

Học phí Đại học Thương mại năm học 2020-2021

Năm học 2020-2021, nhà trường không tăng học phí so với năm học 2019-2020 theo chủ trương tăng học phí của Chính phủ. Cụ thể, chương trình đại trà là 15.750.000 đồng / năm học, chương trình chất lượng cao là 30.450.000 đồng / năm học và chương trình đào tạo theo cơ chế đặc thù là 18.900.000 đồng / năm học. Việc tăng học phí hàng năm so với năm học trước là phù hợp với quy định hiện hành của Chính phủ.

Giáo dục của Trường Cao đẳng Thương mại năm học 2019-2020

Học phí Đại học Thương mại năm học 2019-2020 đối với sinh viên đại học hệ chính quy là 15.000.000 đồng / năm học. Mức học phí này có xu hướng tăng dần qua các năm, nhưng sẽ không tăng quá 10% so với mức học phí năm trước.

READ  Thông tin tuyển sinh trường Cao đẳng Công thương TP.HCM | Educationuk-vietnam.org

Bài viết cùng chủ đề: