23 lượt xem

Học phí trường Đại học Công nghiệp TP HCM năm 2021 là bao nhiêu? | Educationuk-vietnam.org

Học phí Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020-2021

Mức học phí Đại học Công nghiệp TP.HCM năm học 2020-2021 áp dụng cho chương trình đại trà từ 17,2 triệu đến 18,2 triệu đồng / năm, Khoa Kinh tế là 1.716.000 đồng / tháng (tương đương 520.000 VND / tín dụng). ), Khối Công nghệ là 1.820.000 đồng / tháng (tương đương 520.000 đồng / tín chỉ). Mức học phí chương trình chất lượng cao khoảng: 28.000.000 VNĐ / năm.

Đối với cơ sở Tp.

  • Chương trình đại trà: 17.160.000đ-18.200.000đ / năm
  • Khối kinh tế: 1.716.000 đồng / tháng, 520.000 đồng / tín chỉ
  • Công nghệ: 1.820.000đ / tháng, 520.000đ / tín chỉ
  • Chương trình chất lượng cao: 28.000.000 đồng / năm
  • Khối kinh tế: 830 000 VND / tín chỉ
  • Khối Công nghệ: 790.000 VND / tín chỉ

Đối với Phân hiệu Quảng Ngãi và Cơ sở Thanh Hóa

  • Khối kinh tế: 810.000 đồng / tháng, 245.000 đồng / tín chỉ
  • Khối Công nghệ: 960,000 VND / tháng, 275,000 VND / tín chỉ

Học phí Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (IUH) năm học 2020-2021 như sau:

Học phí Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh 2019-2020

– Trường đại học:

Khối kinh tế: 550.000 đồng / tín chỉ, tương đương 1.825.000 đồng / tháng

Công nghệ: 550.000đ / tín chỉ, tương đương 1.925.000đ / tháng

– Trường đại học chất lượng cao:

Khối kinh tế: 850.000 đồng / tín chỉ, tương đương 2.805.000 đồng / tháng

Công nghệ: 850.000đ / tín chỉ, tương đương 2.975.000đ / tháng

– Trường Cao đẳng nghề:

READ  Để trở thành tiếp viên hàng không cần những điều kiện gì? | Educationuk-vietnam.org

Khối kinh tế: 300.000 đồng / tín chỉ, tương đương 960.000 đồng / tháng

Công nghệ: 350.000đ / tín chỉ, tương đương 1.120.000đ / tháng

– Liên thông đại học, văn bằng 2 vừa học vừa làm: 660.000đ / tín chỉ, tương đương 1.980.000đ / tháng

– Cao đẳng liên thông: 300.000 đồng / tín chỉ, tương đương 960.000 đồng / tháng

Học phí Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh 2018-2019

Học phí trường Đại học Công nghiệp. Hồ Chí Minh 2018 – 2019 HUI – Hệ Đại học:

– Khu vực kinh tế: 26 000 000 đồng / năm.

– Khối Công nghệ: 30 000 000 đồng / năm.

– Đại học vừa học vừa làm, Đại học liên thông – kinh tế hướng: 12.000.000 đồng / năm.

– Đại học vừa học vừa làm, Đại học Truyền thông – Khoa Công nghệ: 14.400.000 đồng / năm.

Học phí trường Đại học Công nghiệp. HCM 2018 – 2019 HUI – Hệ cao đẳng:

– Khu vực kinh tế: 8 000 000 đồng / năm.

– Khối ngành Công nghệ: 9.600.000 đồng / năm.

Năm 2021, tại thời điểm này, UIH chưa công bố mức thu học phí năm học 2021-2022, nhưng qua theo dõi quá trình tăng tiết học của trường này tại Quyết định cấp học phí các hệ đào tạo năm học 2020 – Năm 2021 kết quả se. Học phí năm sau có tăng nhưng không đáng kể (dưới 10%).

Bài viết cùng chủ đề: