32 lượt xem

Học phí trường Đại học Nông Lâm TP HCM năm 2021 là bao nhiêu? | Educationuk-vietnam.org

Học phí Đại học Nông Lâm TP.HCM 2021

Mức học phí Đại học Nông Lâm TP.HCM năm 2021 dao động từ 9 – 30 triệu / năm tùy theo hệ chương trình đào tạo. Với trình độ đại học để có thể hoàn thành tốt nghiệp sinh viên sẽ phải học đầy đủ các môn học theo quy định, khối lượng các môn học sẽ được tính theo tín chỉ. Tức là một tín chỉ sẽ tương ứng với 15 tiết lý thuyết cộng với 30-45 tiết thực hành và khi tích lũy đủ 135 tín chỉ thì sinh viên có thể tốt nghiệp, chỉ còn 165 tín chỉ đối với ngành thú y.

Mỗi học kỳ, sinh viên có thể đăng ký học tối đa 25 tín chỉ và tham gia học ít nhất 8 tín chỉ với thời gian do trường tổ chức. Mức học phí cho từng kỹ năng sẽ phụ thuộc vào số tín chỉ mà học viên đăng ký với công thức “Học phí bình quân x 4: 135”.

– Đối với hệ đại học chính quy

+ Nhóm 1, học phí là 264.000 nghìn đồng / 1 tín chỉ.

+ Nhóm 2 mức học phí là 314.000 nghìn đồng / 1 tín chỉ.

– Đối với hệ đào tạo sau đại học

+ Nhóm 1 học phí 593.000đ / 1 tín chỉ.

+ Nhóm 2 học phí 707.000đ / 1 tín chỉ.

Nhóm ngành 1 bao gồm:

 • Định hướng trong Khoa học xã hội
 • ngành kinh tế
 • Trong luật
 • Thực hiện trong nông nghiệp, lâm nghiệp và đánh bắt cá

– Nhóm 2 gồm:

 • Chuyên ngành khoa học tự nhiên
 • Kỹ thuật viên chuyên ngành
 • Các nhánh công nghệ
 • Chuyên ngành Thể dục thể thao
 • Nhánh nghệ thuật
 • Chuyên về khách sạn và du lịch
READ  Thuế giá trị gia tăng là gì? Cách tính thuế giá trị gia tăng 2022? | Educationuk-vietnam.org

STT

Hệ thống đào tạo

2020 – 2021

2021-2022 2022 – 2023
Ngày thứ nhất Đại học Nhóm 1

9,800,000 lợi nhuận

10,780,000 lợi nhuận

11,858,000 lợi nhuận

2 Đại học nhóm 2

11.700.000 lợi nhuận

12,870,000 VND

14,157,000 lợi nhuận

3 Nhóm 1 của tổng thể

14.700.000 vnđ

16.170.000 vnđ

17.787.000 lợi nhuận

4 Làm chủ nhóm 2

17.550.000 lợi nhuận

19.305.000 VND

21.235.500

5 tốt nghiệp

24.500.000 lợi nhuận

26,950,000 lợi nhuận

29.645.000 lợi nhuận

 • Các chương trình đại chúng: 4.500.000 vnđ/ sinh viên / học kỳ 1.
 • Chương trình chất lượng cao: 13.200.000 vnđ / sinh viên / học kỳ 1.
 • Thú y (chương trình nâng cao): 16.500.000 đ/ sinh viên / học kỳ 1.
 • Công nghệ thực phẩm (chương trình tiên tiến): 14.000.000 VNĐ/ sinh viên / học kỳ 1.

Học phí Đại học Nông Lâm TP.HCM 2020

Mức học phí của trường Đại học Nông Lâm TP.HCM năm 2020 dao động từ 9 – 30 triệu / năm như sau:

STT Hệ thống đào tạo 2020 – 2021 2021-2022 2022 – 2023
Ngày thứ nhất Đại học Nhóm 1

9,800,000 lợi nhuận

10,780,000 lợi nhuận

11,858,000 lợi nhuận

2 Đại học nhóm 2

11.700.000 lợi nhuận

12,870,000 VND

14,157,000 lợi nhuận

3 Thành thạo trong nhóm 1

14.700.000 vnđ

16.170.000 vnđ

17.787.000 lợi nhuận

4 Làm chủ nhóm 2

17.550.000 lợi nhuận

19.305.000 VND

21.235.500

5 tốt nghiệp

24.500.000 lợi nhuận

26,950,000 lợi nhuận

29.645.000 lợi nhuận

 • Các chương trình đại chúng: 4.500.000 vnđ/ sinh viên / học kỳ 1
 • Chương trình chất lượng cao: 13.200.000 vnđ / sinh viên / học kỳ 1
 • Thú y (chương trình nâng cao): 16.500.000 đ/ sinh viên / học kỳ 1
 • Công nghệ thực phẩm (chương trình tiên tiến): 14.000.000 VNĐ/ sinh viên / học kỳ 1
READ  Tin học 11 Bài 9: Cấu trúc rẽ nhánh | Educationuk-vietnam.org

Bài viết cùng chủ đề: