30 lượt xem

Hội đồng quản trị là gì? Hội đồng quản trị tiếng Anh là gì? | Educationuk-vietnam.org

Hội đồng quản trị là gì?? Nhiều khách hàng khi tư vấn các văn bản pháp luật cho doanh nghiệp đã bắt gặp thuật ngữ này nhưng vẫn còn lúng túng.

Vì vậy, Luật Hoàng Phi thực hiện bài viết này, với mong muốn đưa bạn đọc đến gần hơn với các quy định pháp luật, hiểu và áp dụng đúng. Ngoài ra, chúng tôi chia sẻ thuật ngữ HĐQT bằng tiếng Anh, giúp bạn thuận tiện trong quá trình làm việc với đối tác nước ngoài, có vốn đầu tư nước ngoài và soạn thảo hợp đồng ngoại thương.

Hội đồng quản trị là gì?

Hội đồng quản trị là cơ quan cấp cao thứ hai trong cơ cấu tổ chức của công ty cổ phần, chịu trách nhiệm điều hành các hoạt động của công ty.

– Hội đồng quản trị có thể nhân danh công ty để toàn quyền quyết định cũng như thực hiện các quyền và nghĩa vụ của công ty không thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Hội đồng quản trị là cơ quan chỉ tồn tại trong cơ cấu tổ chức của công ty cổ phần.

Đại hội đồng cổ đông là cơ quan cấp cao nhất trong hệ thống tổ chức của công ty cổ phần, có quyền quyết định cuối cùng. Sau đó, thứ hai là Hội đồng quản trị.

– Thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp hiện hành không ít hơn 03 thành viên và không quá 11 thành viên.

– Thông thường nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị kéo dài 5 năm.

Thành viên Hội đồng quản trị không được dành quá 5 năm cho một nhiệm kỳ, nhưng có thể được bầu lại cho các nhiệm kỳ khác nhau (tức là không hạn chế số nhiệm kỳ).

Board tiếng anh là gì?

Ban giám đốc bằng tiếng Anh là Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng quản trị, Hội đồng quản trị.

Ban Giám đốc có thể được hiểu như sau trong tiếng Anh:

– Hội đồng quản trị là cơ quan cao thứ hai chịu trách nhiệm điều hành các hoạt động của công ty.

– Hội đồng quản trị có thể nhân danh công ty để toàn quyền quyết định cũng như thực hiện các quyền và nghĩa vụ của công ty không thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

– Hội đồng quản trị là cơ quan tồn tại duy nhất trong cơ cấu tổ chức của công ty cổ phần.

– Đại hội đồng cổ đông là cơ quan cao nhất trong hệ thống tổ chức của công ty cổ phần, có quyền cuối cùng. Sau đó, thứ hai là Hội đồng quản trị.

– Thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật hiện hành về doanh nghiệp không được ít hơn 03 thành viên và không quá 11 thành viên.

– Thông thường, nhiệm vụ của Hội đồng quản trị sẽ kéo dài 5 năm.

Thành viên Hội đồng quản trị không thể dành 5 năm cho một nhiệm kỳ mà có thể được bầu lại với nhiều nhiệm kỳ khác nhau (tức là không hạn chế số nhiệm kỳ).

Các cụm từ bảng tiếng Anh có liên quan là gì?

Một số cụm từ giao tiếp bằng bảng tiếng Anh như sau:

Thành viên của ban giám đốc tiếng Anh là thành viên của ban giám đốc (n)

Ban kiểm soát trong tiếng Anh là Board of Control (s)

Hội đồng quản trị tiếng Anh là Board of Director (n)

General Manager Tiếng Anh là (các) giám đốc

Ban điều hành tiếng Anh là Executive Board (ies)

Phó Tổng Giám đốc Tiếng Anh là Phó Tổng Giám đốc

Chủ tịch Hội đồng quản trị tiếng Anh là Chủ tịch Hội đồng quản trị (n)

Đại hội đồng cổ đông có tên tiếng Anh là General Meeting ofhold (n).

Ví dụ về các cụm từ sử dụng bảng tiếng Anh làm thế nào để viết?

Một số ví dụ về các cụm từ được sử dụng trong tiếng Anh là:

Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty TNHH Hà Trung Phương Anh là Ông. Nguyễn Phương Trung.

Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty TNHH Hà Trung Phương Anh là Ông. Nguyễn Phương Trung.

Nguyễn Phương Trung sinh năm 1960, nguyên quán tại thành phố Ninh Bình, học ngành Quản trị kinh doanh trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội, là du học sinh trường Đại học Harvard – Hoa Kỳ và là đảng viên. Hội đồng quản trị hơn 10 năm.

Ông Nguyễn Phương Trung sinh năm 1960, quê quán tại thành phố Ninh Bình, theo học ngành Quản trị kinh doanh trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội, là du học sinh trường Đại học Harvard – Hoa Kỳ và là thành viên của Hiệp hội. Hội đồng quản trị trên 10 năm.

READ  [Góc giải đáp] Trường quản lý khách sạn Việt Úc có tốt không? | Educationuk-vietnam.org

Bài viết cùng chủ đề: