26 lượt xem

Hợp đồng hợp tác đầu tư là gì? Mẫu Hợp Đồng Hợp Tác Đầu Tư 2022 | Educationuk-vietnam.org

Trong quá trình phát triển kinh doanh, nhiều doanh nghiệp có nhu cầu mở rộng thị trường nhưng lại thiếu cơ sở vật chất hoặc vốn. Để tháo gỡ khó khăn, các doanh nghiệp đã lựa chọn hình thức ký kết hợp tác đầu tư.

Vì thế hợp đồng hợp tác đầu tư Hợp đồng hợp tác đầu tư là gì, có nên công chứng không, soạn thảo hợp đồng như thế nào. Để hỗ trợ việc cung cấp thông tin, Luật Hoàng Phi xin chia sẻ và gửi tới bạn đọc bài viết dưới đây.

Hợp đồng hợp tác đầu tư là gì?

Hợp đồng hợp tác đầu tư là sự thoả thuận giữa các bên đầu tư về việc đóng góp công sức, tài sản để thực hiện một công việc nhất định, trước khi tham gia hợp tác đầu tư các bên phải phân chia rõ ràng lợi nhuận, phân chia tài sản khi chưa thành lập tổ chức kinh tế.

Đặc điểm của hợp đồng hợp tác đầu tư

Hợp đồng hợp tác đầu tư có các đặc điểm sau:

Nội dung hợp đồng hợp tác kinh doanh được các bên xây dựng nhằm mục đích thực hiện, hỗ trợ hoạt động sản xuất kinh doanh thu lợi nhuận. Các bên sẽ ràng buộc quyền và nghĩa vụ của mình với nhau thông qua hợp đồng.

– Hợp đồng hợp tác đầu tư song phương.

Mẫu hợp đồng không ràng buộc bằng miệng hay bằng văn bản. Để tránh xảy ra tranh chấp sau này, các bên có thể thỏa thuận bằng văn bản thể hiện rõ ý chí của các bên.

Quy chế hợp đồng hợp tác đầu tư

Đối tượng của thỏa thuận hợp tác đầu tư:

Đối tượng của hình thức đầu tư theo hợp đồng BCC là các nhà đầu tư, bao gồm cả nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài. Hợp đồng có thể có đại diện của hai bên, chủ thể hoặc nhiều bên, tùy theo số lượng đại diện muốn tham gia hợp tác kinh doanh, muốn trực tiếp thực hiện các quyền và nghĩa vụ trong hợp đồng hợp tác kinh doanh.

– Nội dung hợp đồng hợp tác đầu tư:

Hợp đồng hợp tác đầu tư phải có các nội dung sau đây:

a) Tên, địa chỉ và người đại diện theo ủy quyền của các bên trong hợp đồng; địa chỉ giao dịch hoặc địa điểm thực hiện dự án đầu tư;

b) Mục tiêu và phạm vi hoạt động đầu tư kinh doanh;

c) đóng góp của các bên trong hợp đồng và việc phân bổ kết quả đầu tư kinh doanh giữa các bên;

d) tiến độ và khung thời gian thực hiện hợp đồng;

d) quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng;

e) sửa đổi, chuyển nhượng, chấm dứt hợp đồng;

g) Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng, cách thức giải quyết tranh chấp. “

Hợp đồng hợp tác đầu tư có nên công chứng không?

Theo Bộ luật dân sự quy định về hình thức của hợp đồng thì hợp đồng dân sự có thể được giao kết bằng miệng, bằng văn bản hoặc bằng hành vi đặc biệt mà không quy định bắt buộc phải giao kết theo một hình thức nhất định.

Ngoài ra, trong trường hợp pháp luật quy định hợp đồng phải được thể hiện bằng văn bản thì hợp đồng đó phải được công chứng, chứng thực và theo quy định của pháp luật (nếu không công chứng thì chứng thực hợp đồng vô hiệu).

Hợp đồng hợp tác đầu tư phải phù hợp với quy định của pháp luật dân sự. Pháp luật hiện hành không quy định hợp đồng phải được công chứng, chứng thực nên hợp đồng hợp tác đầu tư không nhất thiết phải công chứng, chứng thực mà vẫn có giá trị pháp lý.

>>>>> Tìm hiểu: Hợp đồng cộng tác viên

Mẫu hợp đồng hợp tác đầu tư mới nhất

Ngoài phân tích khái niệm hợp đồng hợp tác đầu tư, Luật Hoàng Phi xin giới thiệu thêm về mẫu thỏa thuận hợp tác đầu tư mới nhất. Nội dung bắt buộc trong mẫu hợp đồng góp vốn đầu tư kinh doanh phải đảm bảo các nội dung sau:

1 / Dựa trên thiết kế

– Theo Bộ luật dân sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2015

– Căn cứ vào hiện trạng, năng lực và nhu cầu của hai bên

– Dựa trên tinh thần trung thực và hợp tác thiện chí của các bên.

2 / Thông tin cho các bên trong hợp đồng hợp tác đầu tư

– Tên công ty

– Tên đại diện công ty, chức vụ

– Trụ sở chính

– Số tài khoản

– Điện thoại

3 / Điều khoản các bên đồng ý tham gia hợp tác đầu tư

– Mục tiêu, mục đích và phương hướng hợp tác cùng nhau

– Thời hạn của thỏa thuận hợp tác đầu tư

– Góp vốn và phân chia lợi nhuận kinh doanh

– Quyền và nghĩa vụ của các bên

– Nguyên tắc tài chính

– Quản lý hoạt động kinh doanh

– Điều kiện chung

– Hiệu lực của hợp đồng

4 / Một số lưu ý trong quá trình soạn thảo thỏa thuận hợp tác đầu tư

Hợp đồng hợp tác đầu tư phải có họ, tên, địa chỉ, số điện thoại, người đại diện của các bên trong hợp đồng và địa chỉ giao dịch.

– Lĩnh vực hoạt động và phương hướng mục tiêu hợp tác rõ ràng

– Chia sẻ kết quả và nỗ lực, đóng góp của các bên tham gia hợp đồng

Giao kết hợp đồng hợp tác đầu tư dựa trên mong muốn và ý chí của mỗi bên, căn cứ vào nội dung chính của hợp đồng đã được pháp điển hóa và các quy định của pháp luật dân sự để thống nhất các điều khoản chung của hợp đồng.

Tải xuống (DOCX, 21 KB)

Hướng dẫn soạn thảo hợp đồng hợp tác đầu tư

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

———- o0o ——–

HỢP ĐỒNG HỢP TÁC ĐẦU TƯ

– Căn cứ các quy định của Bộ luật dân sự năm 2015 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành;

– Căn cứ vào hiện trạng, năng lực và nhu cầu của hai bên

– Dựa trên tinh thần trung thực và hợp tác thiện chí của các bên.

Hôm nay, ngày… .tháng… năm…., Năm ……, chúng tôi gồm:

Công ty trách nhiệm hữu hạn… (sau đây gọi là Phần A)

– Người đại diện: Ông Nguyễn Quang Huy Chức vụ: Giám đốc

– Trụ sở chính: Đường Chùa Láng 90, Phường Láng Thượng, Thành phố Hà Nội

– Số tài khoản: 378493840 VND

– Điện thoại: 02456567999

Công ty Cổ phần… (sau đây viết tắt là Phần B)

– Người đại diện: Mrs. Lê Thu Thảo Chức vụ: Giám đốc

– Trụ sở chính: Đường Láng. 87, phường Láng Thượng, thành phố Hà Nội

– Số tài khoản: 5698047690 VND

– Điện thoại: 02466778543

Các bên thỏa thuận hợp đồng hợp tác đầu tư với các điều kiện sau đây:

Điều 1: Mục tiêu, mục đích và phương hướng hợp tác

Bên A và Bên B đồng ý hợp tác đầu tư, cùng nhau phát triển kinh doanh và cùng chia sẻ lợi nhuận

Lĩnh vực hợp tác kinh doanh:

– Bên A chịu trách nhiệm về hoạt động của doanh nghiệp

– Bên B tư vấn chiến lược, quản lý tổng thể mặt bằng kinh doanh

Điều 2: Thời hạn của thỏa thuận hợp tác đầu tư

Thời hạn hợp đồng: 1 năm bắt đầu từ ngày 1 tháng 12 năm 2021 đến hết ngày 30 tháng 11 năm 2022

Điều 3: Góp vốn và phân chia lợi nhuận kinh doanh

Bên A đầu tư bằng: ….. tương đương …… đồng

Bên B đầu tư với số tiền: …… tương đương với số tiền… ..đ

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của các bên

Quyền và nghĩa vụ của Bên A: …….

Quyền và nghĩa vụ của Bên B: …………

Điều 5: Nguyên tắc tài chính

Hai bên tôn trọng các nguyên tắc tài chính theo quy định của luật kế toán nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Điều 6: Điều hành hoạt động kinh doanh

Hội đồng quản trị điều hành:

– Người đại diện:… ..

– Đại diện Bên B:….

Điều 7: Điều kiện chung

7.1. Hợp đồng này được các bên hiểu là quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình và chịu sự điều chỉnh của pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

7.2. Hai bên cam kết tuân thủ tất cả các điều kiện quy định trong hợp đồng.

7.3. Khi hợp tác đầu tư phát triển nếu gặp khó khăn thì thông báo cho bên kia để cùng nhau khắc phục.

7.4. Các bên chịu trách nhiệm quản lý và cùng phát triển kinh doanh, đảm bảo tiến độ công việc và đạt được lợi nhuận

Đại diện của Bên A Đại diện của Bên B

Đây là tất cả thông tin để trả lời các câu hỏi và thủ thuật hợp đồng hợp tác đầu tư Hợp đồng hợp tác đầu tư là gì, hợp đồng hợp tác đầu tư có nên công chứng không, cách soạn thảo hợp đồng mà Luật Hoàng Phi muốn gửi tới bạn đọc tham khảo, hỗ trợ và tư vấn thêm, liên hệ qua số điện thoại 19006557 hoặc qua email: lienhe@luathoangphi.vn

>>>>>>>> Tham khảo: Hợp đồng hợp tác lao động lần cuối

READ  Soạn bài Phong cách ngôn ngữ sinh hoạt (Tiếp theo) | Educationuk-vietnam.org

Bài viết cùng chủ đề: