19 lượt xem

Hợp đồng nguyên tắc và mẫu Hợp Đồng Nguyên Tắc Mua Bán Hàng Hóa | Educationuk-vietnam.org

Câu hỏi đặt ra ở đây là khái niệm loại hợp đồng là gì? Có thời hạn cho hợp đồng này không? Và làm thế nào để soạn thảo hợp đồng này?

Dưới đây, Trung tâm pháp luật Hoàng Phi sẽ cùng bạn đi tìm câu trả lời trên một cách đơn giản, dễ hiểu và đúng quy định mới nhất hiện nay.

Hợp đồng có nguyên tắc là gì?

Hợp đồng về nguyên tắc là loại hợp đồng ghi lại sự thỏa thuận giữa các bên, là cơ sở để chuyển giao hoặc chấm dứt quyền và nghĩa vụ của các bên theo quy định của Bộ luật dân sự năm 2015.

Sở dĩ gọi là hợp đồng có nguyên tắc là vì trong nội dung của hợp đồng, nội dung chủ yếu là sự thỏa thuận, đặt ra những nguyên tắc cơ bản trong quan hệ của các bên. Các nguyên tắc được xây dựng trên tinh thần trung thực, công bằng và tôn trọng lẫn nhau.

Việc giao kết hợp đồng có nguyên tắc thường được sử dụng trong nhiều lĩnh vực hoạt động thương mại khác nhau, không quy định một yêu cầu đối với lĩnh vực nào. Hợp đồng điều chỉnh quan hệ giữa các bên.

Hợp đồng nguyên tắc thường được giao kết khi có những thỏa thuận chung, xây dựng những nguyên tắc cơ bản trong quá trình hợp tác. Thông thường, hợp đồng này được thực hiện trước khi ký kết hợp đồng mua bán hàng hóa và dịch vụ.

Ngoài câu trả lời Hợp đồng có nguyên tắc là gì?Trong phần tiếp theo, chúng tôi xin nêu một số điểm cần lưu ý về loại hợp đồng này.

Phân biệt hợp đồng giao khoán và hợp đồng kinh tế?

Về cơ bản, nhiều người thường có sự nhầm lẫn giữa việc giao kết hợp đồng có nguyên tắc và hợp đồng kinh tế là như nhau. Vì hai hình thức này có một số điểm chung về nội dung cơ bản của hợp đồng. Tuy nhiên, Luật Hoàng Phi muốn chia sẻ một số tiêu chí để phân biệt hai loại hợp đồng này như sau:

Tiêu chuẩn

Nguyên tắc của hợp đồng

Hợp đồng kinh tế

Mục đích

Chỉ đồng ý những vấn đề chung, những nguyên tắc chung hay còn gọi là hợp đồng khung. Quy định chi tiết hơn các vấn đề trong hợp đồng nguyên tắc. Hợp đồng giao kết thỏa thuận thực hiện.

Tên

+ Thỏa thuận về nguyên tắc.

Hợp đồng nguyên tắc cơ bản.

+ Hợp đồng đại lý chính.

+…

+ Hợp đồng cho vay.

+ Thỏa thuận mua bán hàng hóa.

Hợp đồng cung cấp dịch vụ.

Hợp đồng lao động đối với người lao động để thực hiện công việc.

+…

Nội dung của thỏa thuận.

Các hiệp định mang tính chất cơ bản, định hướng cho sự hợp tác của các bên.

– Thường sẽ có các hợp đồng khác ghi rõ nội dung.

– Các quyền và nghĩa vụ cũng như các điều kiện rõ ràng hơn.

– Các thỏa thuận có giá trị ràng buộc giữa các chủ thể.

Giải quyết tranh chấp.

– Do nguyên tắc chung nên việc giải quyết tranh chấp gặp khá nhiều khó khăn.

– Quy định các điều kiện cụ thể để giải quyết tranh chấp trong hợp đồng

Việc xác định quyền và nghĩa vụ rõ ràng khi giải quyết tranh chấp có thể thực hiện tốt thủ tục này.

– Các quy định về điều khoản giải quyết tranh chấp có thể chỉ cần thể hiện tinh thần cơ bản là giải quyết theo quy định.

Thời gian ký kết

– Thỉnh thoảng, nếu có thay đổi, bạn có thể ký một tiện ích bổ sung.

– Không phụ thuộc vào số lượng đặt hàng hoặc thỏa thuận.

– Các hợp đồng kinh tế sẽ được chấm dứt theo bất kỳ đơn đặt hàng hoặc giao dịch nào.

Đối tượng áp dụng.

Các công ty ký kết có quan hệ mua bán thường xuyên và liên tục, giá trị giao dịch không lớn. Các công ty ngoại giao ký kết khi có thỏa thuận. Thường giá trị đơn hàng lớn.

Nội dung bắt buộc trong hợp đồng nguyên tắc?

Trong nội dung của hợp đồng, nguyên tắc cần được xây dựng cẩn thận để không vi phạm các quy định của pháp luật làm ảnh hưởng đến hiệu lực của các hợp đồng tiếp theo dựa trên các nguyên tắc chung này. Thông thường, việc giao kết hợp đồng về nguyên tắc cần có những nội dung cơ bản sau:

– Thông tin các bên, bên mua và bên bán phải cung cấp như: tên công ty, địa chỉ, mã số thuế, số điện thoại, …;

– Các điều kiện chung khi giao kết hợp đồng;

Các thông tin cơ bản về hàng hóa, dịch vụ như: tên hàng hóa, đơn vị tài khoản, v.v.

– Giá trị hợp đồng và phương thức thanh toán. Thông tin cơ bản như giá trị tạm thời, số tài khoản, phương thức thanh toán, v.v.

– Quyền và nghĩa vụ của các bên trong quá trình giao kết hợp đồng;

Bảo hành sản phẩm (nếu có)

Biện pháp đình chỉ, cấm, chấm dứt hợp đồng, hủy bỏ hợp đồng.

– Sự tham gia chung của các bên;

– Hiệu lực của hợp đồng.

Hợp đồng mua bán hàng hoá là gì?

Hợp đồng mua bán hàng hóa về nguyên tắc là một loại bản đăng ký ghi lại những thỏa thuận chi tiết, cụ thể về nội dung quyền và nghĩa vụ của các bên, theo đó nội dung của thỏa thuận liên quan đến các giao dịch được phát hiện. thông tin có trong hợp đồng chính thức, nhưng ngoài các điều khoản của hàng hóa, sẽ được nêu rõ trong phụ lục.

Hợp đồng mua bán hàng hóa có thời hạn bao lâu?

Hiện tại trong các văn bản pháp luật không có quy định chi tiết về thời hạn hợp đồng mua bán hàng hóa. Do đó, chi tiết về thời hạn của hợp đồng nguyên tắc này sẽ được quyết định dựa trên sự thỏa thuận của các bên trong việc mua bán hàng hóa.

>>>>> Tham khảo: Hợp đồng cộng tác viên

Mẫu hợp đồng mua bán hàng hóa mới nhất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

CÁC NGUYÊN TẮC CỦA HỢP ĐỒNG

Jo… / HĐNT

Tên quê, ngày… tháng… năm…

Chúng tôi gồm: …………………………………………………………………………….

Bên bán (sau đây gọi là Bên A): ………………………………………………………….

Địa chỉ nhà: ……………………………………………………………………

Số điện thoại liên hệ: ………………………………………………………… ..

Email (nếu có): ………………………………………………………….

Mã tài chính: ……………………………………………………………… ..

Số tài khoản:………………………………………………………………

Người đại diện (công ty / doanh nghiệp): ………………………………………………………….

Chức danh / chức vụ hiện tại: …………………………………………………………

Số điện thoại liên hệ: ………………………………………………………………

Email: ……………………………………………………………………………

Bên mua (sau đây gọi là Bên B): ………………………………………………………….

Địa chỉ nhà: …………………………………………………………………….

Số điện thoại liên hệ: ………………………………………………………………

Email (nếu có): ……………………………………………………………….

Mã tài chính: …………………………………………………………………

Số tài khoản:……………………………………………………………….

Người đại diện (công ty / doanh nghiệp): ……………………………………………………….

Chức danh / chức vụ hiện tại: …………………………………………………………

Số điện thoại liên hệ: ………………………………………………………………

Email: ……………………………………………………………………………

Tại đây, chúng tôi đã đồng ý ký kết hợp đồng nguyên tắc này, với các điều kiện cụ thể như sau:

Điều 1: đối với các điều khoản chung

1. Hai bên có nhu cầu mua bán hàng hóa dựa trên quyền và lợi ích của hai bên là bên A và bên B.

2. Sau khi ký hợp đồng này, nếu có phát sinh, hai bên sẽ đạt được các thỏa thuận mua bán khác nhau cho mỗi giao dịch. Trong đó, thông tin về số lượng, khối lượng, chất lượng và giá cả, v.v. sẽ thỏa thuận chi tiết trên hợp đồng mua bán.

3. Khi có mâu thuẫn phát sinh trong hợp đồng này và hợp đồng mua bán, nó sẽ được giải quyết theo các điều kiện được ghi trong hợp đồng nguyên tắc này.

Điều 2: Về nội dung hàng hóa

1. Người bán phải có nghĩa vụ cung cấp hàng hoá, sản phẩm có chất lượng, chủng loại, thông tin chính xác theo thoả thuận và theo quy định của pháp luật.

2. Thông tin chi tiết về hàng hóa của hai bên sẽ được ghi rõ trong hợp đồng mua bán.

Điều 3: Giao nhận hàng hóa

1. Khi giao nhận hàng, người nhận hàng kiểm tra thông tin về số lượng hàng hóa, ngoài ra các địa điểm giao nhận hàng, chi phí phát sinh sẽ được ghi rõ trong hợp đồng mua bán.

2. Trong quá trình thực hiện giao dịch mua bán hàng hóa phải có các chứng từ:

– Hóa đơn bán hàng có xác nhận của hai bên

– Biên bản giao nhận hàng hóa trong đó ghi rõ nội dung số lượng, khối lượng, bưu kiện, thùng hàng.

Điều 4: Về giá cả và phương thức thanh toán

1. Hai bên thỏa thuận giá bán theo giá công ty: ……………………….

2. Đơn giá, thuế GTGT và tổng tiền hàng phải thanh toán rõ ràng trong hợp đồng mua bán.

3. Phương thức mua bán ghi trong hợp đồng mua bán.

Điều 5: Nghĩa vụ của các Bên

1. Người bán

– Đảm bảo cung cấp hàng hóa, sản phẩm đúng chất lượng, chủng loại, tiêu chuẩn sản phẩm theo thỏa thuận.

– Cập nhật kịp thời các thông tin về giá cả, các loại sản phẩm mới, các thông tin thay đổi về sản phẩm, v.v.

Hơn nữa, cần thực hiện đúng và đầy đủ các nghĩa vụ quy định trong hợp đồng mua bán.

2. Người mua

– Đảm bảo thực hiện đúng thời hạn nghĩa vụ thanh toán mà hai bên đã thỏa thuận trong hợp đồng.

– Tuân thủ các quy định của pháp luật trong quá trình vận chuyển và di chuyển hàng hóa.

Hơn nữa, cần thực hiện đúng và đầy đủ các nghĩa vụ quy định trong hợp đồng mua bán.

Điều 6: Nghĩa vụ đối với thông tin do hai bên cung cấp

1. Các bên phải cung cấp đầy đủ thông tin cho cả hai bên về: tên công ty, doanh nghiệp, số vốn, tài khoản ngân hàng, thông tin người đại diện thực hiện giao dịch mua bán, giấy phép đăng ký kinh doanh, giấy ủy quyền.

2. Các bên cung cấp thông tin trên cam kết là chính xác và không có sai sót. Vì vậy, khi có sự thay đổi thông tin, bên đó cần thông báo cho bên kia để bên kia điều chỉnh thông tin.

3. Trường hợp thiệt hại do lỗi của một trong các bên thì việc bồi thường thiệt hại phải được thực hiện theo thoả thuận nhưng phải phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 7: Bảo hành sản phẩm (nếu có)

Nếu sản phẩm, hàng hóa có vấn đề hư hỏng do lỗi của nhà sản xuất, người bán thì họ phải chịu trách nhiệm hỗ trợ bảo hành như đã ghi trong giấy bảo hành.

Điều 8: Cam kết

Trong trường hợp một trong các bên vi phạm nghĩa vụ trong hợp đồng thì hai bên sẽ tiến hành thỏa thuận. Trong trường hợp không thỏa thuận được thì khởi kiện lên tòa án cấp huyện trực tiếp.

Điều 9: Về hiệu lực của hợp đồng

1. Hợp đồng nguyên tắc có hiệu lực về dữ liệu. Tháng… .năm… .- tức là ngày ký hợp đồng. Trong trường hợp xảy ra tranh cãi, cả hai bên sẽ tiến hành thỏa thuận sau.

2. Hợp đồng nguyên tắc này sẽ có hiệu lực cho đến khi….

Hợp đồng nguyên tắc này được lập thành 4 bản, mỗi bên giữ 2 bản đồng thời có giá trị pháp lý như nhau.

Người bán – bên A

(Chữ ký, họ tên người đại diện, đóng dấu)

Người mua – Người mua

(Chữ ký, họ tên người đại diện, đóng dấu)

Tải xuống (DOC, 52 KB)

Hướng dẫn soạn thảo hợp đồng mua bán hàng hóa

– Về thông tin cụ thể của Bên A và Bên B, ghi rõ địa chỉ, số điện thoại,…

– Tại Điều 4: ghi rõ giá thanh toán bằng tiền Việt Nam

– Tại Điều 8, nơi nộp đơn khởi kiện sẽ gần tòa án nhân dân quận, huyện nơi bị đơn.

– Tại Điều 9, ngày tháng năm cần ghi rõ chi tiết việc ký kết hợp đồng và thời điểm hết hạn hợp đồng? – do hai bên thỏa thuận tại thời điểm ký hợp đồng, ngày hết hạn của hợp đồng này.

Trên đây là nội dung cụ thể mới nhất về hợp đồng mua bán hàng hóa. Nếu có gì thắc mắc chưa rõ bạn có thể liên hệ trực tiếp với Phòng Tư pháp Hoàng Phi để được giải đáp nhanh chóng.

Cảm tạ!

>>>>>> Tìm hiểu: Hợp đồng Hợp tác Việc làm

READ  Cách xóa lịch sử trên máy tính đơn giản chỉ trong vòng 1s | Educationuk-vietnam.org