76 lượt xem

Hợp đồng nhân công xây dựng mẫu mới và chuẩn nhất [UPDATE] | Educationuk-vietnam.org

Hợp đồng xây dựng là văn bản hành chính liên quan mật thiết đến nhà thầu, kỹ sư, công nhân xây dựng… Vậy hãy cùng tìm hiểu xem nó gồm những gì, cách ký và những việc cần làm, cho biết thủ tục như thế nào nhé!

Giới thiệu chung

Trước khi bạn học hợp đồng lao động mẫu Hợp đồng xây dựng là gì, trước tiên chúng ta cùng tìm hiểu về khái niệm hợp đồng xây dựng nhé! Hợp đồng xây dựng là loại hợp đồng được ký kết giữa các bên nhằm thỏa thuận xác lập quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quá trình thực hiện các hoạt động liên quan đến xây dựng.

Hợp đồng xây dựng là một loại hợp đồng trong nhóm hợp đồng xây dựng. Hợp đồng này sẽ quy định cụ thể, rõ ràng về quyền lợi và trách nhiệm của người lao động, đồng thời cũng đề cập đến các vấn đề quan trọng khác liên quan đến các chủ thể tham gia quá trình thi công: kỹ sư, công nhân …) và máy móc, thiết bị …

Hợp đồng xây dựng mới và tiêu chuẩn hơn [UPDATE] - Ảnh 1
Giới thiệu chung về mẫu hợp đồng xây dựng

Hợp đồng mẫu này là văn bản cần thiết và không thể thiếu đối với các doanh nghiệp xây dựng hiện nay trong quá trình thuê nhân công phục vụ cho công trình, dự án xây dựng nào đó.

Hay nhin nhiêu hơn: Mẫu hợp đồng chuẩn theo thông tư 107, 133 và 200

Loại hợp đồng này có các đặc điểm sau:

 • Đối tượng của hợp đồng bao gồm NHÀ THẦU và các công trình xây dựng và nhà thầu dự án. Nguyên tắc bao gồm chủ đầu tư và tổng thầu theo quy định tại điểm 2 Điều 2 Nghị định 37/2015 / NĐ-CP. Bên nhận thầu là nhà thầu và tổng thầu được phân biệt rõ quan điểm chính và phụ theo quy định tại điểm 3 điều 3 nghị định 37/2015 / NĐ-CP.
 • Mẫu hợp đồng xây dựng hợp lệ phải có chữ ký của đại diện có thẩm quyền của hai bên, bên giao thầu và bên nhận thầu công trình, dự án xây dựng. Hợp đồng phải được đóng dấu nếu một tổ chức tham gia.

Mẫu hợp đồng thi công xây dựng công trình tham khảo

Hợp đồng xây dựng mới và tiêu chuẩn hơn [UPDATE] - Ảnh 2

Tải xuống mẫu hợp đồng lao động

Nguyên tắc ký kết hợp đồng

Hợp đồng xây dựng để bảo đảm hiệu lực và hiệu lực phải đảm bảo các nguyên tắc cụ thể sau đây:

 • Đối với nhà thầu, nhà thầu phụ trong và ngoài nước phải có sự thống nhất, đồng thuận giữa hai bên, không vi phạm quy định pháp luật và chuẩn mực đạo đức xã hội nước sở tại.
 • Đối với nhà thầu nước ngoài, cần đảm bảo có nhà thầu phụ là đại diện của địa phương để thực hiện công việc xác định trong hợp đồng đã ký kết.
 • Đối với việc lựa chọn nhà thầu, quy trình này phải được hai bên thống nhất trong hợp đồng được ký kết.
 • Về việc thanh toán hợp đồng cần đảm bảo tính minh bạch, rõ ràng, không làm tổn hại đến lợi ích của một trong hai bên.
 • Đối với nhà thầu hoặc tổ chức nhận thầu là liên doanh, thỏa thuận hợp đồng xây dựng công trình xây dựng phải có đầy đủ chữ ký của các thành viên có liên quan và đóng dấu cụ thể.

Các thủ tục cần thiết

Trước khi ký loại hợp đồng Về vấn đề này, các bộ phận hành chính, nhân sự, kế toán của các bên liên quan phải chuẩn bị các tài liệu và thủ tục cần thiết để đảm bảo hợp đồng sau khi ký kết có hiệu lực và hiệu lực, đảm bảo các quy định của pháp luật hiện hành.

Các giấy tờ cần thiết bao gồm:

 • Mẫu hợp đồng xây dựng chuẩn theo quy định hiện hành.
 • Xác nhận số lượng nhân công để ký hợp đồng thi công.
 • Thư nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân của người đại diện hai bên ký kết hợp đồng.
 • Biên bản nghiệm thu khối lượng công việc hoàn thành.
 • Các tài liệu quan trọng để thanh toán hoặc chuyển khoản tiền lương cho người lao động sau khi kết thúc công việc, bao gồm các tài liệu về hợp đồng khấu trừ thuế, v.v. của người lao động theo quy định của pháp luật.
Hợp đồng xây dựng mới và tiêu chuẩn hơn [UPDATE] - Ảnh 3
Các thủ tục cần thiết trong quá trình ký kết hợp đồng

Các thủ tục quan trọng để ký hợp đồng thi công xây dựng cần có:

 • Các doanh nghiệp làm việc với cá nhân không có đăng ký kinh doanh, lắp đặt công trình xây dựng thì phải quy định cụ thể mức thu nhập đối với người lao động thuộc đối tượng chịu thuế khấu trừ 10% thu nhập theo lương và phụ cấp cá nhân của nhà nước.
 • Không có ngoại lệ đối với khoản khấu trừ trên đối với những người là đại diện nhóm hoặc người lao động bình thường.

Nội dung yêu cầu trong hợp đồng

Mẫu hợp đồng xây dựng bao gồm các điều khoản chung và cụ thể theo quy định của pháp luật về xây dựng hiện hành.

Các điều kiện chung bao gồm:

 • Mọi hợp đồng xây dựng cần có thời gian thực hiện hợp đồng, bao gồm ngày bắt đầu và ngày kết thúc, cũng như các ưu tiên cho cả hai bên trong hợp đồng.
 • Bộ phận nhân sự và kế toán trong quá trình soạn thảo hợp đồng sẽ phải xác định rõ ràng, cụ thể phương thức trả lương cho người lao động, đảm bảo tôn trọng thỏa thuận và cam kết của hai bên, nhà thầu và nhà thầu phụ, trong quá trình ký kết hợp đồng. để xác nhận lại.

tìm kiếm thêm thông tin: Mẫu biên bản nghiệm thu công việc dành cho doanh nghiệp

Các điều kiện cụ thể bao gồm:

 • Nội dung chi tiết của việc thực hiện công việc, bao gồm số lượng công nhân cần thiết cho công việc.
 • Thời gian cần thiết để hoàn thành công việc.
 • Đối với bên giao khoán cần xác định rõ số tiền nhận được thanh toán theo%.
 • Quy định chi tiết trách nhiệm và quyền lợi của nhà thầu và nhà thầu phụ, đảm bảo tính minh bạch và chính xác theo quy định của pháp luật nhà nước.

Cuối cùng, hợp đồng phải có đầy đủ chữ ký, họ tên của đại diện hai bên tham gia hợp đồng, của hợp đồng, của kế toán trưởng để đảm bảo hợp đồng có hiệu lực.

Trên đây là những thông tin mà News.timviec muốn chia sẻ đến các bạn liên quan đến hợp đồng lao động xây dựng. Chúng tôi hy vọng bạn sẽ tìm thấy chúng hữu ích!

READ  Quy tắc sắp xếp trật tự tính từ trong tiếng Anh chuẩn nhất! | Educationuk-vietnam.org