41 lượt xem

Hợp đồng tiếng Anh là gì? | Educationuk-vietnam.org

Hợp đồng là gì?

Hợp đồng là gì? Hợp đồng là sự thỏa thuận, giao dịch của hai hoặc nhiều bên về việc tạo lập, sửa đổi, bổ sung, chấm dứt quyền và nghĩa vụ. Hợp đồng được thể hiện dưới các hình thức: lời nói, hành vi hoặc bằng văn bản.

Theo quy định của pháp luật Việt Nam, hợp đồng có thể không cần công chứng hoặc không cần công chứng mà vẫn có hiệu lực, trừ một số trường hợp. Nếu các bên không thoả thuận về thời điểm có hiệu lực của hợp đồng thì hợp đồng có hiệu lực kể từ thời điểm các bên ký kết.

Một hợp đồng thông thường sẽ có những nội dung chính sau:

– Đối tượng mục tiêu của hợp đồng.

– Thông tin của các bên tham gia hợp đồng.

– Số lượng và chất lượng của sản phẩm, công việc.

– Giá trị hợp đồng và phương thức thanh toán.

Địa điểm, cách thức và thời gian thực hiện hợp đồng.

Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của mỗi bên trong quá trình thực hiện hợp đồng.

Lựa chọn hình thức giải quyết tranh chấp hợp đồng.

Vì vậy, bằng tiếng Anh, Hợp đồng tiếng anh là gì?

Hợp đồng tiếng anh là gì?

Hợp đồng tiếng anh là: Contract.

Định nghĩa của hợp đồng được dịch sang tiếng Anh như sau:

Hợp đồng là sự thỏa thuận hoặc giao dịch của hai hoặc nhiều bên về việc tạo ra, sửa đổi, bổ sung hoặc chấm dứt quyền và nghĩa vụ. Hợp đồng được thể hiện dưới dạng lời nói, việc làm hoặc văn bản.

Theo quy định của pháp luật Việt Nam, hợp đồng có thể cần hoặc không cần công chứng để có hiệu lực. Nếu các bên chưa thoả thuận về thời hạn có hiệu lực của hợp đồng thì hợp đồng có hiệu lực kể từ thời điểm các bên ký hợp đồng.

Hợp đồng thông thường sẽ có những nội dung chính sau:

– Đối tượng mục tiêu của hợp đồng.

Thông tin của các bên tham gia hợp đồng.

– Số lượng và chất lượng của sản phẩm và công việc.

– Giá trị hợp đồng và phương thức thanh toán.

Địa điểm, cách thức và thời gian thực hiện hợp đồng.

– Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của mỗi bên trong quá trình thực hiện hợp đồng.

– Lựa chọn hình thức giải quyết tranh chấp hợp đồng.

Một cụm từ khác tương ứng với hợp đồng tiếng Anh là gì?

Các cụm từ có liên quan Hợp đồng tiếng anh là gì? như sau:

– Vi phạm hợp đồng tiếng anh là gì?

Vi phạm hợp đồng là việc một trong hai bên không tuân thủ các thỏa thuận trong hợp đồng, ví dụ: gửi sai số lượng sản phẩm, không thanh toán tiền theo hợp đồng theo thỏa thuận …

Vi phạm hợp đồng tiếng Anh là: Breach of contract

Định nghĩa vi phạm hợp đồng được dịch sang tiếng Anh như sau: Vi phạm hợp đồng là một trong hai bên không tôn trọng thỏa thuận trong hợp đồng, ví dụ: giao thiếu sản phẩm, không thanh toán tiền hợp đồng theo thỏa thuận. …

– Hợp đồng tiếng anh là gì?

Ký kết hợp đồng là hành động, là thời điểm giao kết hợp đồng chính thức. Sau thời hạn này, nếu không có thỏa thuận khác thì hợp đồng chính thức có hiệu lực.

Ký hợp đồng tiếng anh là: Sign of the contract.

Định nghĩa về ký kết hợp đồng được dịch sang tiếng Anh như sau: Ký kết hợp đồng là một hoạt động, nó là thời điểm tạo ra một hợp đồng chính thức. Sau thời hạn này, nếu không có thỏa thuận khác thì hợp đồng chính thức có hiệu lực.

– Việc thực hiện hợp đồng tiếng Anh là gì?

Thực hiện hợp đồng là việc các bên đã giao kết hợp đồng trước đó cùng nhau tiến hành các hoạt động thực hiện thỏa thuận nhằm đạt được mục đích cuối cùng của hợp đồng.

Thực hiện hợp đồng tên tiếng anh là: Contract performance

Thực hiện hợp đồng là việc các bên đã ký kết hợp đồng trước đó với các hoạt động phù hợp với thỏa thuận nhằm đạt được mục đích cuối cùng của hợp đồng.

– Soạn thảo hợp đồng bằng tiếng anh là gì?

Soạn thảo hợp đồng bằng tiếng Anh là soạn thảo hợp đồng.

– Hợp đồng kinh tế tiếng anh là gì?

Hợp đồng kinh tế tên tiếng anh là Economic contract.

– Nội dung của hợp đồng bằng tiếng Anh là gì?

Nội dung của hợp đồng bằng tiếng Anh là nội dung của hợp đồng.

– Giá trị của hợp đồng tiếng Anh là bao nhiêu?

Giá trị của hợp đồng trong tiếng Anh là giá trị của hợp đồng.

Cụm từ ví dụ thường được sử dụng trong hợp đồng tiếng Anh là gì?

Dưới đây là các cụm từ sử dụng từ Hợp đồng tiếng anh là gì?

– Các điều khoản chung của hợp đồng là gì?

Tiếng Anh là: Các điều khoản chung của hợp đồng là gì?

– Các loại hợp đồng.

Tiếng Anh là: Các loại hợp đồng.

– Đối tượng của hợp đồng là gì?

Tiếng Anh là: Đối tượng của hợp đồng là gì.

>>>> Tham khảo: Hợp đồng bằng tiếng Anh

READ  In-house là gì | In-house marketing là làm gì? | Educationuk-vietnam.org

Bài viết cùng chủ đề: