41 lượt xem

How là gì? Tổng hợp các cách đặt câu hỏi với How chi tiết | Educationuk-vietnam.org

1. Nó như thế nào?

Như trong tiếng Anh, nó có nghĩa là “như thế nào, theo cách nào”, bạn thường gặp một số câu hỏi như

Ví dụ:

Một số từ đồng nghĩa với how trong tiếng Anh là:

 • Theo cách nào: như thế nào?

 • By what mean: nghĩa là bằng gì

 • By method: bằng phương pháp nào?

 • Theo cách nào: theo cách nào

 • Cũng giống như: thích

 • Exactly how: chính xác như thế nào

Câu hỏi làm thế nào

2. Vai trò trong tiếng Anh như thế nào?

Làm thế nào trong tiếng Anh có thể đảm nhận nhiều vai trò, vị trí và chức năng trong câu, chẳng hạn như:

2.1. Thế nào là một trạng từ

Trạng từ trong tiếng Anh (Adverbs) là những từ dùng để thêm tính chất hoặc từ trái nghĩa cho câu. Trạng ngữ có thể được đặt ở đầu câu, cuối câu, giữa câu tuỳ theo từng loại trạng ngữ cụ thể.

Trong tiếng Anh, trạng từ được phân thành 8 loại trạng từ như sau:

 • Các trạng từ chỉ cách thức: tồi tệ (tồi tệ), từ từ (chậm rãi), nhanh chóng (nhanh chóng), …

 • Các trạng từ chỉ mức độ: vô cùng, hoàn toàn, hoàn toàn, …

 • Các phó từ chỉ nơi chốn: ở khắp mọi nơi (ở khắp mọi nơi), ở đây (ở đây), hướng về phía bắc (về phía bắc), ..

 • Các trạng từ chỉ thời gian: trước đây (trước đây), gần đây (gần đây), bây giờ (bây giờ), …

 • Các trạng từ chỉ tần suất: seldom, thường xuyên, hiếm khi (hiếm khi), always (luôn luôn), …

 • Các trạng từ nghi vấn: when (khi nào), why (tại sao), how (như thế nào), where (ở đâu),

 • Các trạng từ quan hệ: when (khi nào), where (ở đâu), why (tại sao)

 • Các trạng từ dùng để sửa đổi câu: rõ ràng, không may, tất nhiên, tất nhiên, ..

Như vậy, Si là một trạng từ nghi vấn trong tiếng Anh.

Ví dụ:

2.2. Nó được sử dụng như thế nào trước một trạng từ hoặc một tính từ?

Ví dụ:

Câu hỏi làm thế nào

2.3. Như trong câu cảm thán

Như được sử dụng trong câu cảm thán, động từ phải đứng sau chủ ngữ.

Ví dụ:

 • Cô ấy thật xinh đẹp làm sao! (Cô ấy thật đẹp!)

 • Chúng đẹp làm sao! (Họ thật tốt bụng)

 • Căn phòng này đẹp làm sao! (Căn phòng này trông rất dễ thương!)

2.4. Mối quan hệ như thế nào?

Như ở giữa câu có chức năng nối hai câu, đóng vai trò là phép liên kết trong câu:

READ  Kiểm định tiếng anh là gì? | Educationuk-vietnam.org

Ví dụ:

 • Cô ấy không biết nấu món Nhật. (Cô ấy không biết nấu món ăn Nhật Bản)

 • Anh ấy không hiểu làm thế nào cô ấy có thể vượt qua kỳ thi. (anh ấy vẫn không thể tìm ra cách cô ấy có thể vượt qua bài kiểm tra)

2.5. Một cái tên như thế nào?

Trong tiếng Anh Mỹ, how được xem như một danh từ có nghĩa là “phương pháp làm, cách làm.”

Ví dụ:

3. Cách đặt câu hỏi với how bằng tiếng Anh

Các câu hỏi được sử dụng theo những cách khác nhau trong tiếng Anh như thế nào, hãy tìm hiểu cách đặt câu hỏi dưới đây.

3.1. How + to be + Noun (giống như thế nào?)

Trong trường hợp này, how dùng để đặt câu hỏi về bản chất của một sự vật, sự việc, hiện tượng nào đó trong cuộc sống.

Ví dụ:

 • Lưng bạn thế nào rồi (Lưng của bạn thế nào?) I’m fine (Tôi ổn)

 • bạn của bạn thế nào (bạn của bạn thế nào?) He is fine. (Anh ấy khỏe)

 • Cô ấy thế nào? (Cô ấy khỏe không?) He is fine. (cô ấy khỏe)

3.2. How long + động từ phụ + S + V? (Bao lâu?)

Câu hỏi làm thế nào

Cấu trúc: How long + trợ động từ + S + V? dùng để hỏi về khoảng thời gian của sự vật, sự việc, hành động.

Ví dụ:

 • Cô ấy đã đi bao lâu? (Cô ấy đi bao lâu rồi?)

 • Cô ấy sống ở đây bao lâu rồi? (Cô ấy đã sống ở đây bao lâu?)

 • Anh ta ở đây bao lâu rồi? (anh ấy ở đây bao lâu rồi?)

3.3. Làm thế nào + Adj + be + N?

Cấu trúc: How + Adj + tobe + N? dùng để hỏi chi tiết về bản chất của một sự vật, sự việc hoặc hành động.

Ví dụ:

 • Con đường này dài bao nhiêu? (con đường này dài bao nhiêu?)

 • anh ấy nặng bao nhiêu? (bạn nặng bao nhiêu)

 • Cái bàn này nặng bao nhiêu? (Cái bàn này nặng bao nhiêu)

3.4. Còn + N / V-ing thì sao?

Cấu trúc: Yes + N / V-ing? được sử dụng để đưa ra đề xuất

Ví dụ:

3.5. Si + trợ động từ + S + V (nguyên thể)?

Cấu trúc: How + trợ động từ + S + V (nguyên thể)? được sử dụng để hỏi làm thế nào để làm một cái gì đó.

Ví dụ:

 • Bạn muốn nó như thế nào? (Bạn thích nó như thế nào?)

 • Bạn cảm thấy thế nào (Bạn cảm thấy thế nào?)

 • Làm thế nào nó hoạt động? (Làm thế nào nó hoạt động?)

READ  ✅ Công thức ed ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐ | Educationuk-vietnam.org

3.6. Bao lâu…?

Cấu trúc: How thường dùng để hỏi tần suất một hành động hoặc sự kiện xảy ra.

Ví dụ:

Để trả lời những câu hỏi này về tần suất, chúng ta có thể sử dụng các trạng từ chỉ tần suất như: always (luôn luôn), thường (thường xuyên), (thường xuyên), hiếm khi (hiếm khi), không bao giờ (không bao giờ), …

3.7. Bao nhiêu…?

Các câu hỏi như thế nào: có bao nhiêu + Danh từ không đếm được + có…?

Trả lời: There / There + các từ chỉ số lượng

=> Dùng để hỏi về số lượng danh từ không đếm được.

Ví dụ:

Câu hỏi làm thế nào

Câu hỏi với how: How much + N (không đếm được) + trợ động từ + S + V (infinitive)

Trả lời: S + V + từ chỉ số lượng

Ví dụ:

 • Bạn muốn bao nhiêu nước? (Bạn muốn bao nhiêu nước?) – I want five lit. (Tôi muốn 5 lít)

 • Họ cần bao nhiêu gạo? (Họ cần bao nhiêu gạo?) – Họ cần mười ki-lô-gam. (họ cần 10 kg gạo)

Câu hỏi với cách: How much + is / are + S? / Bao nhiêu + động từ phụ + S + giá bao nhiêu?

Trả lời: S + is / are + price

⇒ dùng để hỏi giá của một thứ gì đó

Ví dụ:

3.8. Bao nhiêu … ?

Câu hỏi với how: How many + N (số nhiều) + are ..? được dùng để hỏi về số lượng danh từ đếm được.

Cách trả lời: Has / Has + các từ chỉ số lượng.

Ví dụ:

 • Có bao nhiêu quả táo trên bàn? (Có bao nhiêu quả táo trên bàn?) – Có bốn quả táo trong bàn. (Có 4 quả táo trên bàn)

 • Có bao nhiêu người trong bữa tiệc này? (Có bao nhiêu người trong bữa tiệc này?) – Có khoảng một trăm người trong bữa tiệc này. (Có gần 100 người trong bữa tiệc này)

 • Có bao nhiêu con mèo trong nhà của bạn? (Có bao nhiêu con mèo trong nhà của bạn?) – There are ten cat in my house. (Có 10 con mèo trong nhà của tôi)

Câu hỏi với how: How much + N (số nhiều) + do / will + S + V?

Trả lời: S + V + từ chỉ số lượng

Ví dụ:

 • Bạn muốn có bao nhiêu cái bút? (Bạn muốn bao nhiêu cái bút?) – I want two. (Tôi muốn 2)

 • Họ muốn bao nhiêu quả trứng? (Họ muốn bao nhiêu quả trứng?) -Chúng muốn mười. (Họ muốn mười.)

3.9. Những gì chúng ta có?

Câu hỏi làm thế nào

Câu hỏi như thế nào: Bạn được sử dụng như thế nào để chào thân thiện khi gặp gỡ lần đầu tiên.

Ví dụ:

A: Bạn khỏe không? Tôi là Linh (Xin chào. Tôi là Linh)

READ  Data khách hàng là gì? Khai thác data khách hàng hiệu quả từ CRM | Educationuk-vietnam.org

B: Xin chào, Linh. Tôi tên là Nga. (Chào Linh, Tôi đến từ)

3.10. Cách đặt câu hỏi theo những cách khác

Ngoài câu hỏi how ở trên, how còn được sử dụng trong một số cách để hỏi how:

 • Thế nào bây giờ? (tại sao, nó như thế nào, nó như thế nào)

 • Làm thế nào để như vậy? (Tại sao có thể như vậy)

 • Làm sao vậy…? (như thế nào…, như thế nào…, nó như thế nào…)

4. Cách sử dụng câu hỏi How trong một số trường hợp

Trong tiếng Anh, How thường được dùng trong các trường hợp cụ thể sau:

4.1. Trong câu hỏi trực tiếp

Cách dùng trong câu hỏi trực tiếp về một sự vật, sự việc hoặc hiện tượng.

Ví dụ:

4.2. Hỏi về giá cả

Khi chúng ta muốn hỏi về giá của một thứ gì đó, chúng ta sử dụng câu hỏi how.

Ví dụ:

4.3. Trước tính từ, trạng từ và cụm động từ

How được sử dụng trong câu cảm thán với cấu trúc sau: How + adj + S + V

Ví dụ:

4.4. Một cách thân thiện, hãy đưa ra đề xuất

Khi nói chuyện với những người có mức độ thân mật nhất định, bạn có thể sử dụng những câu hỏi về cách thể hiện sự thân mật, không quá trang trọng.

Ví dụ:

5. Thực hành cách đặt câu hỏi

Bài tập: Chọn từ đúng điền vào chỗ trống

Đối với các từ: do, did, hard, about, very, very, long

1. Cách …………. bộ phim có kéo dài không? B. Kéo dài khoảng hai giờ.

2. A. How are you doing? B. Bạn đang làm như thế nào?

3. A. Cách …………. cô ấy đã làm rất nhiều? B. Cô ấy đã làm việc nhiều giờ.

4. A. Cách …………. bạn có đang lái xe chiều nay không? B. Được rồi, tôi sẽ lái xe vào chiều nay.

5. Chi phí như thế nào ……? B. Khoảng $ 45

6. ………… .. kỳ thi thế nào? B. Rất khó!

7. Cách …………. mọi người có đến không?

Câu trả lời:

 1. cao

 2. TÔI LÀM

 3. Anh ta đã làm

 4. vòng tròn

 5. nhiều

 6. KHÓ

 7. nhiều

Vì vậy, đây là những lý thuyết bạn cần biết về câu hỏi làm thế nào. Nắm vững cách đặt câu hỏi sẽ giúp bạn học tốt tiếng Anh và sử dụng thành thạo trong tiếng Anh giao tiếp. Vieclam123.vn chúc các bạn học tốt.

>> Tham khảo ngay: