25 lượt xem

Huân chương Kháng chiến là gì? | Educationuk-vietnam.org

Kỷ niệm chương là một trong những hình thức biểu dương, khen thưởng đối với cá nhân, tập thể đã cống hiến xứng đáng, có thành tích thường xuyên hoặc đột xuất góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Hãy cùng tìm hiểu Lệnh Kháng chiến là gì?? qua bài viết dưới đây.

Huân chương kháng chiến là gì?

Huân chương Kháng chiến là một loại huân chương của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam), lần đầu tiên ra đời theo Nghị định số. 216 / SL ngày 20 tháng 8 năm 1948. của Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Điều 1 của Nghị định số. 216 / SL của Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu cụ thể: “Giờ đây, ‘Huân chương Kháng chiến’ đã được tạo ra để thưởng cho người dân Việt Nam, cho dù họ là nhân viên của các cơ quan chính phủ hoặc người dân hoặc tổ chức có công với Quân đội hoặc các tổ chức Quốc phòng và Kháng chiến.”

Huân chương Kháng chiến được truy tặng hoặc truy tặng cho tập thể, cá nhân (kể cả tập thể và cá nhân người nước ngoài) có công lao, thành tích trong Kháng chiến chống Pháp (1946-1954) và Kháng chiến chống Mỹ ( 1954) -1975).

Huân chương Kháng chiến có ba hạng: hạng nhất, hạng nhì và hạng ba (Theo Điều 1 Sắc lệnh 43 / SL ngày 22-3-1950):

Huân chương Kháng chiến hạng Nhất theo sắc lệnh của Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

– Lệnh kháng chiến đợt 2, đợt 3 do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

Hiện nay, theo Luật Thi đua – Khen thưởng (ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2003), Huân chương Kháng chiến không còn được tính vào bằng khen của Nhà nước Việt Nam. Do đó, Điều 33 Luật Thi đua – Khen thưởng năm 2013 quy định các loại huân chương bao gồm:

1. “The Order of the Golden Stars;

2. “Huân chương Hồ Chí Minh”;

3. “Huân chương Độc lập” hạng nhất, hạng nhì, hạng ba;

4. Huân chương Quân công hạng nhất, hạng nhì, hạng ba;

5. “Huân chương Lao động” hạng nhất, hạng nhì, hạng ba;

6. “Huân chương Bảo vệ Tổ quốc” hạng nhất, hạng nhì, hạng ba;

7. “Huân chương Quân công” hạng nhất, hạng nhì, hạng ba;

8. “Huân chương Đại đoàn kết toàn dân tộc”;

9. “Order of Courage”;

10. “Order of Friendship”.

Sau khi trả lời câu hỏi Huân chương kháng chiến là gì? Mời các bạn cùng đọc và tìm hiểu thêm về Huân chương Kháng chiến qua các phần sau.

Điều kiện được tặng Huân chương kháng chiến

Thứ nhất: Huân chương Kháng chiến (chống Pháp)

Cá nhân (kể cả cá nhân nước ngoài) có công và thành tích xứng đáng trong Kháng chiến chống Pháp (1946-1954) sẽ được tặng thưởng huân chương tùy theo chức vụ và thời gian tham gia kháng chiến.

Thứ hai: Huân chương Kháng chiến (chống Mỹ)

Thực hiện Hướng dẫn số 124 / HD-CT năm 2015 về việc tiếp tục khen thưởng lập thành tích kháng chiến, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, Lào và tuyến 1 biên giới phía Bắc và hải đảo xa xôi đã được Tổng cục Việt Nam. Chính sách của Quân đội nhân dân Việt Nam đã ban hành:

1. Đối tượng khen thưởng:

Cán bộ, chiến sĩ quân đội.

2. Tiêu chí thưởng:

– Huân chương kháng chiến hạng nhất đối với người tham gia kháng chiến 20 năm.

– Huân chương Kháng chiến hạng Nhì tặng cho người tham gia kháng chiến từ đủ 15 tuổi đến 20 năm.

– Huân chương Kháng chiến hạng Ba tặng người tham gia kháng chiến từ đủ 10 tuổi đến dưới 15 tuổi.

3. Một số điểm cần nhấn mạnh trong quá trình khen ngợi

– Thời hạn xét khen trong cả nước được tính liên tục từ ngày 20 tháng 7 năm 1954 đến ngày 30 tháng 4 năm 1975; Quá trình tham gia kháng chiến chống Mỹ, cứu nước không mắc sai lầm nghiêm trọng.

– Các trường hợp sau rút gọn để bình xét, tuyên dương.

Giảm 1/3 thời gian so với tiêu chuẩn chung: cán bộ, chiến sĩ bộ đội tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu ở miền Nam hoặc ở Lào, Campuchia.

Giảm 1/5 thời lượng so với tiêu chuẩn chung: cán bộ, chiến sĩ quân đội tham gia chiến đấu, chiến đấu ở các địa bàn có chiến tranh ở miền Bắc thời kỳ chống Mỹ cứu nước.

Đối với cán bộ, chiến sĩ quân đội không đủ thời gian tham gia kháng chiến để xét tặng Huân chương Kháng chiến hạng Nhì mà đã tham gia cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1975 ở miền Nam thì chỉ những người có tham gia kháng chiến 1 năm, được tặng thưởng Huân chương Kháng chiến hạng Nhì.

Chế độ ưu đãi đối với người được tặng Huân chương kháng chiến

Căn cứ vào các quy định của Sắc lệnh số. 02/2020 / UBTVQH14 Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng năm 2020, người được tặng Huân chương kháng chiến được hưởng chế độ ưu đãi trong hai trường hợp sau:

Trường hợp 1: Người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế.

Điều 35. Điều kiện, tiêu chuẩn đối với người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế.

Người tham gia kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế là người tham gia kháng chiến được nhà nước tặng thưởng Huân chương Kháng chiến, Huân chương Chiến công, Huân chương Kháng chiến và Huân chương Chiến công của Nhà nước. thắng lợi. “

+ Chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế (Điều 36):

1. Bổ sung một lần.

2. Bảo hiểm y tế.

3. Chế độ ưu đãi quy định tại điểm e và điểm g khoản 2 Điều 5 Pháp lệnh này.

+ Chế độ ưu đãi đối với thân nhân của người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế (Điều 37)

1. Tặng thêm một lần cho thân nhân khi người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế chết mà chưa được hưởng chế độ ưu đãi.

2. Tiền mai táng phí cho cá nhân, tổ chức làm lễ tang khi người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế từ trần.

Trường hợp 2: Những người xứng đáng phục vụ cách mạng

Điều 38. Điều kiện, tiêu chuẩn đối với người có công với cách mạng

Người xứng đáng phục vụ cách mạng là người có công giúp đỡ cách mạng trong lúc khó khăn, nguy hiểm và được nhà nước biểu dương một trong các trường hợp sau đây:

[] 2. Người được tặng hoặc thành viên gia đình được tặng Huân chương kháng chiến; ”

+ Chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng (Điều 39)

1. Các khoản phụ cấp hàng tháng; Trường hợp ở riêng thì được trợ cấp tiền nuôi dưỡng hàng tháng;

2. Bảo hiểm y tế;

3. Điều dưỡng phục hồi chức năng hai năm một lần;

4. Hỗ trợ cải thiện nhà ở căn cứ vào công trạng và hoàn cảnh của từng người hoặc khi khó khăn về nhà ở; Miễn, giảm thuế sử dụng đất khi được nhà nước giao đất ở, chuyển mục đích sử dụng đất ở, công nhận quyền sử dụng đất ở khi mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước.

+ Chế độ ưu đãi đối với thân nhân người có công với cách mạng (Điều 40):

1. Giúp đỡ một lần cho thân nhân khi người có công với cách mạng chết mà không được hưởng chế độ ưu đãi.

2. Trợ giúp một lần cho thân nhân với mức 03 tháng của mức bổ sung hàng tháng hiện hưởng khi đối tượng đang hưởng trợ cấp hàng tháng bị chết.

3. Tiền tang lễ đối với người hoặc tổ chức làm lễ tang khi người có công với cách mạng từ trần.

Trên đây là những nội dung liên quan đến Huân chương kháng chiến là gì? Chúng tôi hy vọng thông tin này hữu ích và giúp bạn giải đáp thắc mắc của mình.

READ  Điện hóa trị của nguyên tố là gì? Cách xác định điện hóa trị | Educationuk-vietnam.org

Bài viết cùng chủ đề: