147 lượt xem

Hướng dẫn cách tính lương từ trung cấp sang cao đẳng | Educationuk-vietnam.org

1. Những chỉ tiêu nào cần lưu ý khi tính lương từ mức trung bình trong khoa?

1.1. Phân loại công chức

Những người là công chức, viên chức được xếp lương theo thang lương, ngạch bậc, hệ số lương. Để được tăng lương, ngoài thời gian chờ tăng 4 năm, công chức có thể học thêm qua các trường, học nâng cao trình độ, bắt đầu từ phổ thông lên cao đẳng, từ cao đẳng lên đại học. ..

Công chức tăng lương

Công chức có trình độ trung cấp xếp loại B gồm các đối tượng sau: Thủ kho, Kỹ thuật viên bảo quản trung cấp, Kiểm tra viên thuế, Công chức thi hành quyết định dân sự trung cấp, Kiểm soát viên chất lượng (sản phẩm, hàng hóa), Trung gian thống kê, Kỹ thuật viên kiểm nghiệm bảo quản, Môi giới kiểm tra. , Kiểm dịch viên trung cấp, Kiểm dịch viên động thực vật, Kiểm tra viên trung cấp hải quan, Kiểm kho (tiền mặt, vàng bạc, đá quý), Kiểm tra viên thuế, Kế toán trung cấp, Công chức.

Công chức có trình độ cao đẳng, xếp loại A0, là tất cả các đối tượng có trình độ cao đẳng, hay còn gọi là cử nhân.

Tổng lương = Lương cơ bản x hệ số lương tương ứng

Cách tính lương của công chức?
Cách tính lương của công chức?

Như vậy, khi người lao động có trình độ học vấn trung bình, sau khi học đại học muốn nâng ngạch để hưởng lương cao hơn. Hệ số trả lương của Công chức hạng B thấp hơn Công chức hạng A0.

Chuyển đến phần (1.2) để biết thêm thông tin về hệ số trả lương và trả lương của các ngạch công chức A0 và B.

1.2. Tỷ lệ lương của Thư ký Trung học cơ sở và Trung học phổ thông

– Hệ số lương của công chức trung cấp (công chức loại B) gồm 12 bậc:

Thứ nhất là 1,86, thứ 2 là 2,06, thứ 3 là 2,26, thứ 4 là 2,46, thứ 5 là 2,66, thứ 6 là 2,86, thứ 7 là 3,06, thứ 8 là 3,26, thứ 9 là 3,6, thứ 9 là 3,6, 3,6. bậc 11 là 6,85, bậc 12 là 4,06.

Hệ số lương của công chức loại B
Hệ số lương của công chức loại B

– Hệ số lương của công chức trình độ cao đẳng (loại A0) gồm 10 bậc:

Đầu tiên là 2,10, thứ hai là 2,41, thứ ba là 2,72, thứ 4 là 3,03, thứ 5 là 3,34, thứ 6 là 3,65, thứ 7 là 3,69, thứ 8 là 4,27, thứ 9 là 4,27, thứ 9 là 4,8, thứ 9 là 4,5.

1.3. Mức lương của Thư ký Trung học cơ sở và Trung học phổ thông

– Lương của công chức trung cấp (công chức loại B) gồm 12 bậc:

Mức 1 là 2.771.400 đồng, Bậc 2 là 3.069.400 đồng, Bậc 3 là 3.367.400 đồng, Bậc 4 là 3.655.400 đồng, Bậc 5 là 3.963.400 đồng, Bậc 6 là 4.208.50 đồng, Bậc 6 là 4.208 đồng, Bậc 6 là 4.208 đồng, Mức 4 là 4.600.000 VNĐ, mức 10 là 5.453.400 VNĐ, mức 11 là 5.751.400 VNĐ, mức 12 là 6.049.400 VNĐ.

Lương Cơ bản của Công chức Cao đẳng
Lương Cơ bản của Công chức Cao đẳng

– Lương công chức cao đẳng (loại A0) gồm 10 bậc:

Mức 1 là 3.129.000 đồng, cấp 2 là 3.590.000 đồng, cấp 3 là 4.052.800 đồng, cấp 4 là 4.514.700 đồng, cấp 5 là 4.976.600 đồng, cấp 6 là 5.430.00 đồng, cấp 6 là 5.430.00 đồng, cấp 2 là 5.480 00 đồng. Mức 10 là 7.286.100 đồng.

Hãy so sánh mức lương của hai người có cùng số điểm giữa công chức cao đẳng và công chức trung cấp. Lấy ví dụ ở cấp độ 5:

Lương công chức A0 = 3,34 x 4.976.600 = 14.900.000 đồng

Lương công chức B = 2,66 x 3.963.400 = 10.542.644 đồng

Như vậy, nếu người lao động có cùng thứ bậc (cùng số năm công tác) nhưng có trình độ học vấn cao hơn thì viên chức đó sẽ được xếp lương cao hơn.

Hay nhin nhiêu hơn: Tìm hiểu mức lương đại học

2. Ví dụ về trường hợp tính lương trung cấp hệ cao đẳng.

Tình hình: Bà A làm việc trong cơ quan, hệ số lương ở mức trung bình là 2,26. Đến tháng 7/2021, nâng lương lên bậc 4 với hệ số lương 2,46. Tuy nhiên, mới đây, cô đã học đại học và tốt nghiệp Cao đẳng vào tháng 4/2021.

Câu hỏi được hỏi: Bà A phải đợi đến tháng 7/2021 mới nâng hạng lên trung cấp 4, sau khi nâng hạng lên A0 thì mới đủ điều kiện lên bậc 4 A0 hay bắt đầu từ bậc 1 A0?

Ví dụ trường hợp tính lương từ cấp 3 đến đại học
Ví dụ trường hợp tính lương từ cấp 3 đến đại học

Câu trả lời:

Căn cứ vào hệ số lương mà bạn đang hưởng ở trình độ trung cấp, hệ số lương sẽ được điều chỉnh và hệ số lương bằng hoặc cao hơn trình độ cao đẳng gần nhất. Thời điểm tính lương vào ngạch cao đẳng được tính kể từ ngày có quyết định bổ nhiệm vào ngạch cao đẳng.

Cụ thể: Chênh lệch giữa hệ số lương ngạch giảng viên và hệ số lương đang hưởng ở ngạch trung cấp nhỏ hơn chênh lệch giữa hệ số lương giữa hai ngạch liền kề ở ngạch trung cấp nên đã đến thời điểm xét nâng bậc Bà. Mức lương của chị A được tính kể từ ngày chị được hưởng hệ số lương trung cấp là 2,26.

Khi chị A có bằng cao đẳng, chị A làm hồ sơ chuyển ngạch từ loại B lên loại A0 thì lương của chị A thay đổi như sau: Từ hệ số lương 2,26, thời gian tính nâng ngạch của chị A như sau: được tính lương từ tháng 7/2019, chuyển xếp lương công chức hạng A0 bậc 1, hệ số lương 2,41 (nên bậc 2).

Thay đổi mức lương của người nâng ngạch
Thay đổi mức lương của người nâng ngạch

Trong trường hợp bà A phải chờ đến kỳ nâng lương tháng 7/2021 mới được nâng bậc lương thì bà A. A sẽ được nâng lên bậc 4 vào tháng 7 năm 2021 với hệ số lương là 2,46. Sau đó chị mới nâng ngạch, trường hợp này chị chỉ nâng hệ số lương lên bậc 2 của bậc A0.

Như trong tình huống này, việc thăng tiến trước hay sau thời gian nâng lương không ảnh hưởng đến hệ số lương cuối cùng mà người lao động được hưởng. Trường hợp khác, có thể ảnh hưởng lớn đến việc tăng lương, người lao động phải tính toán đúng đắn để chọn đúng thời điểm có lợi cho mình khi muốn xin tăng lương.

Hãy so sánh mức lương của bà A trước tháng 7 năm 2021 và sau tháng 7 năm 2021:

Trước tháng 7 = 2,26 x 3,367,400 = 7,610,324 VND

Sau tháng 7 = 2,41 x 3,590,000 = 8,651,900 VND

Hiện nay, việc sử dụng công nghệ thông tin trong việc quản lý và tính lương cho người lao động không còn mấy xa lạ. Việc sử dụng Phần mềm tính lương miễn phí sự giúp đỡ của những người làm công tác kế toán sẽ tiết kiệm thời gian tính lương cho từng nhân viên mà mang lại hiệu quả cao và chính xác. Các doanh nghiệp nên ứng dụng các phần mềm này trong công việc kinh doanh của mình để hỗ trợ tốt nhất cho công việc kinh doanh đạt hiệu quả tốt nhất.

Đây là tất cả thông tin về Cách tính lương từ cấp 3 lên đại học. Chúng tôi hy vọng bài viết này đã cung cấp cho bạn những thông tin hữu ích trong việc tính lương.

Hệ số lương là gì? Những điều bạn cần biết về hệ số lương

Hãy tham khảo bài viết dưới đây để biết thêm thông tin chi tiết về hệ số thanh toán và các vấn đề liên quan đến hệ số thanh toán. Nhấp vào liên kết ngay bây giờ.

Hệ số lương là gì?

Tìm một công việc nhanh chóng

Chia sẻ trong VK '); $ ('# js_share'). append (""); $ ('# box-social'). addClass ('share');}}); $ (" # see_more "). click (function () {if ($ (this) .attr ('data- ) id ')! = "") {$ .get (' ../ ajax / ajax_blog.php? newid = 15172 & cateid = 105 & begin = '+ $ (this) .attr (' data-id '), function (data) {$ ('. see_more_blog'). append (data); var x = parseInt ($ ("# see_more"). attr ('data-id')) + 1; $ ("# see_more"). attr (" data -id ", x);});}}); $ (". show_cm "). click (function () {$ (this) .hide (); $ (". hidden_cm "). show (); $ (".ct_cm"). removeClass ("hiden_dtblog");}); $ (". hiden_cm"). click (function () {$ (this) .hide (); $ ('. show_cm'). hiển thị (); $ (". ct_cm"). addClass ("hidden_dtblog");}); $ (". show_cd"). click (function () {$ (this) .hide (); $ (". hidden_cd" ) .show (); $ (". chude"). removeClass ("hiden_dtblog");}); $ (". hiden_cd"). click (function () {$ (this) .hide (); $ (' . show_cd '). show (); $ (". chude"). addClass ("hiden_dtblog");});

READ  Xem điểm chuẩn đại học Kinh Tế TP HCM 2021 chính thức | Educationuk-vietnam.org