23 lượt xem

Hướng dẫn chi tiết, chính xác nhất điều chỉnh nguyện vọng trực tuyến 2021 | Educationuk-vietnam.org

Sau khi biết kết quả điểm trúng tuyển năm 2021, thí sinh sẽ có khoảng thời gian điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học. Đối với đăng ký số xin hướng dẫn cách điều chỉnh nguyện vọng sau để thí sinh thực hiện tương tự và chính xác hơn.

Like và theo dõi Fanpage Không. NHẬN VÀO (https://www.facebook.com/tuyensinhso/) để được cập nhật thêm tin tức đăng ký, tài liệu ôn tập học kỳ, ôn thi THPT Quốc gia và được tư vấn đăng ký miễn phí.

Thời gian sửa nguyện vọng trực tuyến

Theo phương án tuyển sinh đại học năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, từ ngày 29 tháng 8 đến 17 giờ ngày 5 tháng 9thí sinh thực hiện điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển trực tuyến, sửa các sai sót liên quan đến ưu tiên đối tượng, khu vực.

Điều chỉnh trực tuyến để làm gì?

  • Mong muốn bị xóa
  • Để thay đổi thứ tự của các điều ước
  • Nếu được phép thêm nguyện vọng mới, nếu tăng số lượng nguyện vọng so với ban đầu thì nộp phiếu sau đó tự điều chỉnh trực tuyến.
  • Có thể sắp xếp trường, ngành, tổ hợp lựa chọn

Hướng dẫn Thích ứng Khát vọng Trực tuyến

1. Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống http://thisin.thitotnghiepthpt.edu.vn/ bằng tài khoản đã đăng ký

2. Bước 2: Chuyển đến chức năng Thay đổi tùy chọn đăng ký từ menu bên trái trong thanh công cụ

Sau khi chọn tính năng, màn hình Thông tin đăng ký ứng viên xuất hiện như hình bên dưới

READ  Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3 ↓ + H2O | Cân bằng phương trình hóa học | Educationuk-vietnam.org

3. Bước 3: In danh sách mong muốn trước khi bạn thay đổi nó

Để in danh sách nguyện vọng, thí sinh nhấn nút In danh sách trên màn hình:

4. Bước 4: Thay đổi mong muốn của bạn

Lưu ý: Thí sinh có thể thực hiện một trong các thao tác sau: Sắp xếp lại thứ tự các nguyện vọng hoặc Xóa, Sửa, Thêm mới một nguyện vọng.

* Thay đổi thứ tự mong muốn

– Để thay đổi thứ tự nguyện vọng, thí sinh đánh dấu thứ tự nguyện vọng vào ô thứ tự nguyện vọng (ví dụ như hình bên dưới, thí sinh muốn thay đổi thứ tự nguyện vọng 3 thành nguyện vọng 1, nguyện vọng 1 thành nguyện vọng 3):

– Sau đó nhấn nút “Sắp xếp theo NW” để sắp xếp các nguyện vọng theo thứ tự tăng dần từ nguyện vọng đầu tiên đến nguyện vọng cuối cùng của thí sinh.

– Sau khi nhấn nút Sắp xếp theo NV, hệ thống sẽ được sắp xếp lại theo thứ tự tăng dần như sau:

* Loại bỏ mong muốn

– Để xóa một điều ước, thí sinh bấm vào biểu tượng “Thùng rác đỏ” của điều ước đó:

– Trên màn hình hiển thị nhỏ xác nhận xóa nguyện vọng, thí sinh nhấn nút Đồng ý để xác nhận xóa nguyện vọng này khỏi danh sách đăng ký xét tuyển hiện có:

* Thêm nguyện vọng mới (nhưng không tăng so với số ban đầu)

Nút Thêm nguyện vọng chỉ xuất hiện khi tổng số nguyện vọng hiện có nhỏ hơn tổng số thí sinh đã đăng ký ban đầu trong quá trình nộp hồ sơ.

READ  Trắc nghiệm Hóa lớp 12 theo chủ đề có đáp án cập nhật đầy đủ mới nhất | Educationuk-vietnam.org

– Để thêm điều ước mới, thí sinh nhấn nút Thêm điều ước trên màn hình:

– Thí sinh ghi thông tin mong muốn như trong ảnh bên dưới:

* Chỉnh sửa điều ước

– Để chỉnh sửa một điều ước trong danh sách mong muốn, thí sinh bấm vào biểu tượng “Bút chì” của điều ước đó:

– Trên màn hình sửa đổi nguyện vọng, thí sinh chọn trường, chọn chuyên ngành, chọn tổ hợp môn nếu muốn thay đổi rồi nhấn nút Chọn:

5. Bước 5: Lưu thông tin

– Sau khi điều chỉnh thông tin mong muốn, thí sinh nhấn nút Lưu thông tin

6. Bước 6: Xác nhận đăng ký

– Sau khi điều chỉnh nguyện vọng, thí sinh dùng số điện thoại đã nhập trong phiếu đăng ký để nhắn tin theo cú pháp: OST năm 6058

– Sau khi soạn tin theo đúng cú pháp, hệ thống trả về tin nhắn với nội dung như sau:

– Thí sinh ghi mã xác nhận vào ô trống và nhấn nút Xác nhận đăng ký:

– Nhấn nút OK trên màn hình để xác nhận điều chỉnh nguyện vọng:

– Sau khi nhấn OK, trên màn hình xuất hiện thông báo chỉnh sửa nguyện vọng thành công, tiếp tục nhấn nút OK:

– Sau khi bấm OK, hệ thống quay lại màn hình thông tin nguyện vọng của thí sinh:

7. Bước 7: Kiểm tra thông tin điều chỉnh NVĐKXT và Kết thúc

– Sau khi thí sinh điều chỉnh NVĐKXT thành công, thoát khỏi chức năng điều chỉnh NVĐKXT, sau đó đăng nhập lại và vào chức năng điều chỉnh NVĐKXT.

READ  Phát triển thể chất là gì? Phát triển thể chất cho trẻ em | Educationuk-vietnam.org

– Trên trang thông tin nguyện vọng, thí sinh có thể in danh sách nguyện vọng sau khi sắp xếp và lưu:

Lưu ý: Để NVĐKXT thành công, thí sinh phải hoàn thành NVĐKXT đầy đủ các bước, không được bỏ qua hoặc dừng lại cho đến khi hoàn thành bước cuối cùng.

cú chọc

r n r n"" setting_ads_google_code ":" r n r n r n r n

r n"" setting_product_color ": 0," setting_product_size ": 0," setting_product_size_number ": 0," setting_image_in_content ":" "," setting_show_introtext ": 0," setting_show_image_detail ": 0," setting_process_fullment ":" setting_process_fullment " 0, "setting_tag_position": "", "setting_include_wordpress": 0, "setting_include_wordpress_team": 0, "use_resize_image": "1", "use_resize_image_product": 0, "resize_image_tiny": 60, "resize_height": tiny_image_height " ": 150," resize_image_min_height ": 0," resize_image_normal ": 230," resize_image_normal_height ": 0," resize_image_max ": 690," resize_image_max_height ": 0," resize_image ":" resize_news_news_image_tin "120 "," resize_news_image_thumbnail_height ":" 200 "," resize_news_image_normal ":" 420 "," resize_news_image_normal_height ":" 280 "," resize_news ":" resize_news ":" 280 "," resize_newsize_width: 400 "," resize_news ": 400", " 400 "," resize_news_image_width ":" 0, "resize_mobile_image_height": 0, "resize_mobile_news_image_width": 0, "resize_ mobile_news_image_height": 0, "setting_signature_on": "1 "," setting_signature_text ":" "," mail_type ":" smtp "," mail_smtpport ": 25," mail_smtphost ":" mail.evara.vn "," mail_smtpuser ":" noreply@evara.vn "," mail_smtppass " : "123 $% ^ qwe", "gmail_smtpuser": "info.zamashop@gmail.com", "gmail_smtppass": "zamalovely! @ #", "Site_group": "1", "site_template_color": false, "setting_update_newdate ":" 1 "," setting_data_schema ":" 1 "," setting_schema_customize ":" "," setting_admin_edit_fast ": false," setting_use_location ": false," setting_tabse_data "setting_show_admin_create": false, "setting_cache_on": " setting_cache_time ":" 60 "," site_access ":["2","6"]"setting_global_modules": {"2":["content_new.php"]}, "setting_module_access": {"tuyensinhso": {"module_code": "tuyensinhso", "module_title": "Tuy nhiên u1ec3n sinh s u1ed1", "module_description": "Yêu cầu thông tin c u1ee9u 4 c u0f u00e1c tr u01b0 u1eddng nhưng u1ec3n sinh năm u00e0n qu u1ed1c "}}," setting_design_page ": {" index ":[{"page_name":"index","module_name":"content_box_style_tab_categories","extension":"php","directory":"contents"},{"page_name":"index","module_name":"content_category_sub_level","extension":"php","directory":"contents"}]} "site_group_student_show": "0", "setting_include_file": {"2": "news.php"}};