30 lượt xem

Hưu trí là gì? | Educationuk-vietnam.org

Trong cuộc đời con người, người lao động đến một độ tuổi nhất định cần được nghỉ ngơi. Vào thời điểm đó, nó thường được gọi là lương hưu. Vì vậy, cụ thể Lương hưu là gì? Đây là câu hỏi được nhiều độc giả quan tâm. Luật Hoàng Phi mong muốn giúp giải đáp vấn đề cũng như nội dung liên quan để bạn đọc quan tâm theo dõi.

Lương hưu là gì?

Theo giải thích của bách khoa toàn thư mở Wikipedia đưa ra câu trả lời về Lương hưu là gì? như sau: “Lương hưu là tên gọi chung của những người đã nghỉ hưu, nghỉ hưu theo chế độ đang hưởng trợ cấp an sinh xã hội. Người nghỉ hưu thường là người cao tuổi, có thâm niên công tác nhất định (trừ trường hợp nhà nước cho nghỉ do làm công việc nặng nhọc, nguy hiểm, …).

Theo Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), lương hưu, hay còn gọi là bảo hiểm tuổi già, là một trong những nhánh quan trọng nhất của an sinh xã hội. Hầu hết các quốc gia có chế độ an sinh xã hội bắt buộc đều có chế độ hưu trí.

Ở Việt Nam, chế độ hưu trí được quy định chính xác từ những năm đầu sau khi thành lập nước và tương đối chi tiết khi Chính phủ ban hành Nghị định số. 218-CP năm 1961 về an sinh xã hội. Chế độ hưu trí là cách thức trả lương hưu cho người lao động hết tuổi lao động theo quy định của pháp luật nhằm đảm bảo cho người lao động lớn tuổi có chi phí trang trải cho các nhu cầu sinh hoạt và chăm sóc sức khỏe cơ bản. Đây là một trong những chế độ mà người lao động được hưởng khi tham gia an sinh xã hội. Chế độ hưu trí là một chế độ an sinh xã hội nhằm tạo thu nhập cho người lao động đã hết tuổi lao động được pháp luật quy định.

Tuổi nghỉ hưu

Hiện nay, theo quy định tại điểm 2 Điều 169 Bộ luật Lao động thì tuổi nghỉ hưu như sau:

Điều 169. Tuổi nghỉ hưu

[…] 2. Tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường được quy định theo hướng dẫn đến năm 2028 đủ 62 tuổi đối với lao động nam và 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035.

Từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 03 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 04 tháng đối với lao động nữ; sau đó sẽ tăng thêm 03 tháng mỗi năm đối với lao động nam và 04 tháng đối với lao động nữ..

Như vậy, so với các quy định trước đây của pháp luật thì hiện nay tuổi nghỉ hưu của người lao động đã được điều chỉnh tăng. Tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là 60 tuổi 03 tháng đối với lao động nam và 55 tuổi 04 tháng đối với lao động nữ; sau đó tăng thêm 03 tháng mỗi năm đối với lao động nam và 04 tháng đối với lao động nữ.

Điều kiện nhận lương hưu

Cũng theo Điều 169 Bộ luật Lao động quy định chi tiết về điều kiện hưởng lương hưu của người lao động, các điều kiện bao gồm:

+ Về thời gian đóng bảo hiểm: Người lao động đủ điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội thì được hưởng lương hưu khi đủ tuổi nghỉ hưu.

+ Tuổi nghỉ: Trong điều kiện lao động bình thường, nam đủ 60 tuổi 03 tháng, nữ đủ 55 tuổi 04 tháng; sau đó tăng thêm 03 tháng mỗi năm đối với lao động nam và 04 tháng đối với lao động nữ.

Nhân viên bị suy giảm khả năng lao động; làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm những nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; công tác ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn được nghỉ hưu ở độ tuổi trẻ hơn nhưng không quá 05 tuổi so với dự kiến ​​tại điểm 2.

Người lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao, trong một số trường hợp đặc biệt có thể nghỉ hưu ở độ tuổi lớn hơn, nhưng không quá 5 tuổi so với quy định tại điểm 2.

Thanh toán hàng tháng

– Trường hợp người lao động đang hưởng chế độ hưu trí thì mức lương hưu cơ bản được tính như sau:

Lương hưu hàng tháng = Mức lương bình quân trả cho an sinh xã hội x Tỷ lệ trợ cấp hưu trí

+ Đối với lao động nam: Từ năm 2021, mức hưởng lương hưu bằng 45% mức bình quân tiền lương của 19 năm đóng bảo hiểm xã hội. Từ năm 2022 trở đi là 20 năm. Nếu thời gian tham gia bảo đảm xã hội trên 20 năm thì cứ mỗi năm mức đóng góp tăng thêm 2%, tối đa là 75%.

+ Đối với lao động nữ: mức hưởng lương hưu tương ứng bằng 45% mức bình quân tiền lương của 15 năm đóng bảo hiểm xã hội. Sau đó, hàng năm bạn phải trả thêm 2% – tối đa 75%.

+ Đối với lao động nữ làm việc chuyên trách – không chuyên trách ở xã, phường, thành phố có đủ 15 năm tham gia công tác an sinh xã hội, mức hưởng bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng. Nếu bạn thuộc trường hợp đóng bảo hiểm đủ 16 đến 20 năm thì sẽ phải trả thêm 2% mỗi năm.

– Trường hợp người lao động nghỉ hưu trước tuổi thì cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi sẽ bị trừ 2% trên số lương hưu. Nếu tuổi nghỉ hưu có thời hạn đến 6 tháng thì mức giảm là 1%.

Đã đến lúc nghỉ hưu

Căn cứ quy định tại Điều 59 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 như sau:

Điều 59. Thời điểm hưởng lương hưu

1. Người lao động đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e và i điểm 1 Điều 2 của Luật này thì thời điểm hưởng lương hưu là thời điểm ghi trong quyết định. . được người sử dụng lao động cho nghỉ hưu khi người lao động đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định của pháp luật.

2. Đối với người lao động đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc quy định tại điểm h điểm 1 Điều 2 của Luật này thì thời điểm hưởng lương hưu được tính từ tháng liền kề trước khi người lao động đủ điều kiện hưởng lương hưu. và có văn bản đề nghị gửi cơ quan BHXH.

3. Đối với người lao động quy định tại điểm g điểm 1 Điều 2 của Luật này và người đã bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội thì thời điểm hưởng lương hưu là thời điểm xác định trong văn bản đề nghị của người lao động. lương hưu theo quy định. ”

Vậy, trường hợp người lao động tham gia BHXH bắt buộc thì thời điểm hưởng lương hưu là thời điểm được xác định trong quyết định thôi việc của đơn vị, doanh nghiệp.

Trường hợp người lao động là người đứng đầu doanh nghiệp hoặc người chịu trách nhiệm điều hành hoạt động của hợp tác xã thì thời điểm hưởng lương hưu là tháng liền kề khi người lao động đủ điều kiện và có văn bản gửi cơ quan bảo hiểm xã hội.

Đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng – bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội thì thời điểm xác định được ghi trong văn bản đề nghị của người lao động đang hưởng lương hưu.

Đây là suy nghĩ của chúng tôi về vấn đề này Lương hưu là gì? cho người đọc. Trong quá trình nghiên cứu và tìm hiểu về vấn đề này, nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đừng ngần ngại, hãy liên hệ với chúng tôi qua hotline: 1900 6557 để được đội ngũ chuyên gia của chúng tôi tư vấn. hỗ trợ tốt nhất.

READ  Thông tin tuyển sinh trường Cao đẳng Hòa Bình Xuân Lộc | Educationuk-vietnam.org

Bài viết cùng chủ đề: