197 lượt xem

In an educational context, the term ‘learner independence’ has gained increasing importance in recent years | Educationuk-vietnam.org

Đọc đoạn văn sau và đánh dấu các chữ cái A, B, C hoặc D để chỉ ra từ hoặc cụm từ chính xác phù hợp nhất với mỗi chỗ trống.

Trong bối cảnh giáo dục, thuật ngữ ‘tính độc lập của học sinh’ ngày càng trở nên quan trọng trong những năm gần đây. Nó là (26) _______ cụ thể cho việc học ngôn ngữ và thường đề cập đến cách học sinh tự tin kiểm soát và tổ chức quá trình học ngôn ngữ của họ. Trong khi một số người dường như có khuyết tật gần như bản năng đối với ngôn ngữ, (27) _______ cần dựa vào các chiến lược để tối đa hóa kỹ năng của họ và học ngoại ngữ hiệu quả hơn.

Điều chính cần nhớ là trở thành một người học độc lập thực sự cuối cùng phụ thuộc vào việc tự chịu trách nhiệm về việc học của mình và chuẩn bị để tận dụng mọi cơ hội học hỏi. Bạn cũng tăng cơ hội (28) _______ học theo nhu cầu và sở thích của mình, sử dụng tất cả các nguồn sẵn có. Nghiên cứu cho thấy rằng học sinh (29) _______ áp dụng phương pháp này chắc chắn sẽ có thể mở rộng đáng kể các kỹ năng ngôn ngữ của họ và, (30) _______, có nhiều khả năng đạt được các mục tiêu của họ trong dài hạn hơn.

(Phỏng theo “Complete Advanced” của Laura Mathews và Barbara Thomas)

Điền vào ô số 27

READ  Bài văn tham khảo nghị luận về tình bạn hay nhất | Educationuk-vietnam.org

Bài viết cùng chủ đề: