14 lượt xem

It is essential that he __________. His illness seems worse. A. needed operating | Educationuk-vietnam.org

ĐÁP ÁN C

Hiểu biết: Mệnh đề phụ được sử dụng với tính từ

Giải thích:

– Cấu trúc: It + be + adjective + that + S + Vo

Các tính từ được sử dụng trong câu phụ này bao gồm: khuyên, cần thiết, thiết yếu, quan trọng, đề nghị, khẩn cấp. quan trọng, bắt buộc, bắt buộc, mệnh lệnh, bắt buộc, đề xuất, đề xuất

– need (v): cần

+ Active: should + to V: nên làm gì đó

+ Bị động: nên + V.ing: nên làm

– ope (v): phẫu thuật

một phẫu thuật: phẫu thuật

Câu A và D sai về cấu trúc giả thiết, và câu B sai vì sử dụng âm chủ động.

Dịch: Những gì anh ấy cần bây giờ là để anh ấy được phẫu thuật. Bệnh của anh ấy có vẻ ngày càng nặng.

READ  Tổng doanh thu là gì? Các loại doanh thu và cách tính | Educationuk-vietnam.org

Bài viết cùng chủ đề: