27 lượt xem

Khái niệm môi trường nào sau đây là đúng? | Educationuk-vietnam.org

Môi trường có vị trí, vai trò vô cùng quan trọng và có ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống hàng ngày của con người. Vì thế Điều nào sau đây là đúng với môi trường?

Câu hỏi: Điều nào sau đây đúng với môi trường?

A. Môi trường là nơi sinh sống của sinh vật, bao gồm tất cả các nhân tố sinh vật xung quanh sinh vật

B. Môi trường là nơi cư trú của sinh vật, bao gồm tất cả các nhân tố sống và phi sinh vật xung quanh sinh vật, trừ nhân tố con người.

C. Môi trường là nơi cư trú của sinh vật bao gồm tất cả các nhân tố phi sinh vật bao quanh sinh vật

D. Môi trường bao gồm tất cả các nhân tố bao quanh sinh vật, có tác dụng trực tiếp hoặc gián tiếp đến sinh vật; ảnh hưởng đến sự tồn tại, sinh trưởng, phát triển và các hoạt động khác của sinh vật.

Câu trả lời đúng là câu trả lời một cách dễ dàng.

Khái niệm chính xác về môi trường là Môi trường bao gồm tất cả các yếu tố xung quanh sinh vật có ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến sinh vật; ảnh hưởng đến sự tồn tại, sinh trưởng, phát triển và các hoạt động khác của sinh vật.

Giải thích sự lựa chọn của câu trả lời D là câu trả lời đúng:

Môi trường là tổng hợp các yếu tố tự nhiên và vật lý như vật lý, hóa học, sinh học tồn tại ngoài ý muốn chủ quan của con người và các yếu tố nhân tạo trong đó có mối quan hệ chung giữa con người với con người có quan hệ. có quan hệ mật thiết với nhau, ảnh hưởng đến sự tồn tại và phát triển của con người và sinh vật.

READ  Cách giải phương trình trùng phương cực hay, có đáp án | Educationuk-vietnam.org

Thành phần của môi trường bao gồm tất cả các sự vật và sự kiện xung quanh chúng ta. Các hệ sinh thái tự nhiên điển hình là không khí, ánh sáng, âm thanh, nước, núi, đất, đá, cát, sông, hồ. Môi trường cũng bao gồm các yếu tố thể hiện sự sống hữu hình như hệ sinh thái, khu dân cư, khu sản xuất, khu công nghiệp và khu bảo tồn. Tất cả các dạng cảnh quan thiên nhiên, cảnh quan và hệ thống sinh vật đều là thành phần của môi trường.

Môi trường là mối liên hệ giữa yếu tố tự nhiên và yếu tố vật chất nhân tạo. Đó là mối quan hệ mật thiết bao quanh và ảnh hưởng đến sự tồn tại và phát triển của tự nhiên và con người.

Giải thích lý do không chọn các phương án còn lại

Các tùy chọn còn lại không chính xác vì những lý do cụ thể sau:

+ Phương án A. Khái niệm chính xác về môi trường là Môi trường là nơi sinh sống của sinh vật bao gồm tất cả các nhân tố sinh vật xung quanh sinh vật, đó là câu trả lời sai vì: khái niệm này không mô tả đầy đủ về môi trường, môi trường không phải là những yếu tố duy nhất bao quanh sinh vật mà có tác động trực tiếp hoặc gián tiếp đến sinh vật. ; ảnh hưởng đến sự tồn tại, sinh trưởng, phát triển và các hoạt động khác của sinh vật.

READ  Giáo án bài Chiếc thuyền ngoài xa (Nguyễn Minh Châu) | Educationuk-vietnam.org

+ Phương án B. Khái niệm chính xác về môi trường là Môi trường là nơi sinh sống của sinh vật, bao gồm tất cả các nhân tố phi sinh vật và hữu sinh xung quanh sinh vật, trừ nhân tố con người, đây là câu trả lời sai vì môi trường bao gồm cả con người.

+ Phương án C. Khái niệm chính xác về môi trường là Môi trường là nơi sinh sống của sinh vật bao gồm tất cả các yếu tố phi sinh vật xung quanh sinh vật, đó là câu trả lời sai vì nếu khái niệm môi trường chỉ chứa các yếu tố phi sinh học thì chưa đầy đủ và chính xác đối với môi trường.

Như vậy, câu trả lời chính xác và đầy đủ nhất chính là câu trả lời một cách dễ dàng. Khái niệm chính xác về môi trường là Môi trường bao gồm tất cả các yếu tố xung quanh sinh vật có ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến sinh vật; ảnh hưởng đến sự tồn tại, sinh trưởng, phát triển và các hoạt động khác của sinh vật.

Bài viết cùng chủ đề: