4 lượt xem

Khối D11, D12, D13 gồm những môn thi gì? Ngành nào? | Educationuk-vietnam.org

Một trong những khối thi mở rộng so với khối D truyền thống và được nhiều thí sinh quan tâm mỗi mùa tuyển sinh. Cùng theo dõi những bài viết dưới đây của chúng tôi để biết về tổ hợp môn, ngành và trường thi mà các khối thi này đưa ra.

1. Khối D11, D12, D13 gồm những môn thi nào?

Do đó, khối thi D11 sẽ bao gồm 3 môn thi chính:

  • Văn học, Vật lý, Tiếng Anh

Khối D12 gồm các môn thi:

  • Văn, Hóa, Anh

Khối D13 gồm các môn thi:

  • Văn học, Sinh học, Tiếng Anh

Các thí sinh sẽ làm bài thi theo hình thức tự luận và trắc nghiệm. Thời gian thi môn Ngữ văn là 90 phút. Các bài thi vật lý, hóa học, sinh học trong thời gian 50 phút, tiếng Anh (60 phút)

noi-d11-d12-d13-thu-mon-thi-gi-nganh-naoCác môn thi khối D11, D12, D13

2. Các ngành đào tạo khối D11, D12, D13

Vì là khối thi mới nên các ngành đào tạo tổ hợp môn thi này còn khá ít. Hiện các trường đại học có đào tạo khối D11, D12, D13 thí sinh có thể tham khảo các hướng như:

READ  Muốn làm ca sĩ thì thi vào trường nào | Educationuk-vietnam.org

3. Các trường tuyển sinh khối D11, D12, D13

Danh sách các trường tuyển sinh khối D11, D12, D13 trên cả nước hiện nay gồm có:

Trên đây là thông tin đăng ký tổ hợp các môn thi khối D11, D12 và D13, các thí sinh có thể tìm hiểu và tham khảo trong quá trình chọn trường trong kỳ thi THPT Quốc gia 2020. Chúc các em đạt kết quả cao. !

r n r n"" setting_ads_google_code ":" r n r n r n r n

r n"" setting_product_color ": 0," setting_product_size ": 0," setting_product_size_number ": 0," setting_image_in_content ":" "," setting_show_introtext ": 0," setting_show_image_detail ": 0," setting_process_tag_position "," setting_process_position "" "", "setting_include_wordpress": 0, "setting_include_wordpress_team": 0, "use_resize_image": "1", "use_resize_image_product": 0, "resize_image_tiny": 60, "resize_image_tage": 0, "resize_image_min" : 230, "resize_image_normal_height": 0, "resize_image_max": 690, "resize_image_max_height": 0, "resize_news": "resize_news_image_tin", "i" "small" "," resize_image_image_thumbnail "200" resize_nows ":" resize_nows_nows ":" 420 "," resize_news_image_normal_height ":" 280 "," resize_news ":" resize_news ":" 280 "," resize_larhe_m_ "," resize_larhe_m_ "resize_mobile_image_height": 0, "resize_mobile_news_image_ize_image_ize_ di động: 0," mobile_ignature_ize_ize_ize " ":" 1 "," setting_signature_text ":" "," mail_type ":" smtp "," mail_smtpport ": 25," mail_smtphost ":" mail.evara.vn "," mail_smtpuser ":" noreply@evara.vn "," mail_smtppass ":" 123 $% ^ qwe "," gmail_smtpuser ":" info.zamashop@gmail.com "," gmail_smtppass ":" zamalovely! @ # "," Site_group ":" 1 "," site_template_color ": false," setting_update_newdate ":" 1 "," setting_data_schema ":" 1 "," setting_schema_customize ":" "," setting_admin_edit_fast ": false," setting_use_location ": false," setting_tabse_time "setting_cache" setting_show_admin_time "setting:", 60 " ", "Truy cập trang web":["2","6"]"setting_global_modules": {"2":["content_new.php"]}, "setting_module_access": {"tuyensinhso": {"module_code": "tuyensinhso", "module_title": "Tuy nhiên u1ec3n sinh s u1ed1", "module_description": "Tìm kiếm c u1ee9u 4 thông tin c ucff00 u01b0 u1eddng nhưng u1ec3n sinh vào u00e0n qu u1ed1c "}}," setting_design_page ": {" index ":[{"page_name":"index","module_name":"content_box_style_tab_categories","extension":"php","directory":"contents"},{"page_name":"index","module_name":"content_category_sub_level","extension":"php","directory":"contents"}]} "site_group_student_show": "0", "setting_include_file": {"2": "news.php"}};

Bài viết cùng chủ đề: