13 lượt xem

Khu vực 1,2,3 là gì? Phân chia khu vực tuyển sinh đại học chi tiết nhất | Educationuk-vietnam.org

Bài viết dưới đây sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về ngành xét tuyển cũng như khu vực đã cộng điểm xét tuyển đại học.

Khu vực 1,2,3 là gì?

Bộ Giáo dục và Đào tạo xác định như sau:

  • Vùng 1 (KV1): Ưu tiên cộng 0,75 điểm

KV1 là các thành phố trực thuộc trung ương các quận I, II, III thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo quy định hiện hành tương ứng với thời gian học THCS, THPT của thí sinh; các đô thị đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo; Các thành phố đặc biệt khó khăn, thành phố biên giới, đô thị có khu an ninh được đầu tư vào Chương trình 135 theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

  • Vùng 2 (KV2): Cộng ưu tiên 0,25 điểm

Vùng 2 là các thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh; các thành phố ngoại thành và các quận, huyện thuộc thành phố trực thuộc trung ương (trừ các đô thị thuộc KV1).

  • Khu vực 2 Nông thôn (KV2-NT): Cộng ưu tiên 0,5 điểm

Khu vực 2 nông thôn gồm các địa phương không thuộc KV1, KV2, KV3.

  • Khu vực 3: Không cộng điểm ưu tiên

KV3 là quận nội thành của các thành phố trực thuộc trung ương.

Như vậy, theo quy định của năm 2018, khu vực cộng điểm thi ĐH là khu vực 1,2 và 2-NT.

So với năm 2017, điểm ưu tiên khu vực năm 2018 giảm 50%. Cụ thể: Điểm ưu tiên khu vực 1 giảm từ 1,5 – 0,75 điểm; khu vực 2 giảm từ 1 điểm đến 0,5 điểm và khu vực 2 nông thôn từ 0,5 đến 0,25 điểm. Theo Bộ GD-ĐT, hiện nay, bất bình đẳng giữa các vùng miền không quá cao nên cần giảm điểm cộng lợi thế vùng.

READ  Thông tin tuyển sinh trường Đại học Nghệ thuật | Educationuk-vietnam.org

Tuy nhiên, việc cộng điểm ưu tiên có thay đổi đối với từng khu vực trong kỳ tổng điều tra năm 2019 hay không vẫn chưa được Bộ GD-ĐT công bố.

Phân chia vùng điều tra trên cả nước

Bảng phân bố địa bàn tổng điều tra trên cả nước năm 2018

Chú ý cộng điểm ưu tiên theo khu vực đăng ký.

  • Thí sinh học 3 năm thể dục, tốt nghiệp ngành nào thì được cộng điểm ưu tiên theo khu vực đó.
  • Nếu trong 3 năm học THPT (hoặc trong thời gian học THPT) có chuyển trường thì được tính điểm ưu tiên theo thời gian học tập lâu nhất trên địa bàn.
  • Nếu mỗi năm một trường trên địa bàn có những ưu tiên khác nhau, hoặc một nửa thời gian ở trường này, nửa thời gian ở trường kia, bạn sẽ tốt nghiệp ngành nào và được hưởng lợi thế theo lĩnh vực đó.
  • Quy tắc này áp dụng cho tất cả các ứng viên, kể cả những người đã tốt nghiệp trước đó

Suzy (Tổng hợp)

r n r n"" setting_ads_google_code ":" r n r n r n r n

r n"" setting_product_color ": 0," setting_product_size ": 0," setting_product_size_number ": 0," setting_image_in_content ":" "," setting_show_introtext ": 0," setting_show_image_detail ": 0," setting_process_tag_position "," setting_process_position "" "", "setting_include_wordpress": 0, "setting_include_wordpress_team": 0, "use_resize_image": "1", "use_resize_image_product": 0, "resize_image_tiny": 60, "resize_image_tage": 0, "resize_image_min" : 230, "resize_image_normal_height": 0, "resize_image_max": 690, "resize_image_max_height": 0, "resize_news": "resize_news_image_tin", "i" "small" "," resize_image_image_thumbnail "200" resize_nows ":" resize_nows_nows ":" 420 "," resize_news_image_normal_height ":" 280 "," resize_news ":" resize_news ":" 280 "," resize_larhe_m_ "," resize_larhe_m_ "resize_mobile_image_height": 0, "resize_mobile_news_image_ize_image_ize_ di động: 0," mobile_ignature_ize_ize_ize " ":" 1 "," setting_signature_text ":" "," mail_type ":" smtp "," mail_smtpport ": 25," mail_smtphost ":" mail.evara.vn "," mail_smtpuser ":" noreply@evara.vn "," mail_smtppass ":" 123 $% ^ qwe "," gmail_smtpuser ":" info.zamashop@gmail.com "," gmail_smtppass ":" zamalovely! @ # "," Site_group ":" 1 "," site_template_color ": false," setting_update_newdate ":" 1 "," setting_data_schema ":" 1 "," setting_schema_customize ":" "," setting_admin_edit_fast ": false," setting_use_location ": false," setting_tabse_time "setting_cache" setting_show_admin_time "setting:", 60 " ", "Truy cập trang web":["2","6"]"setting_global_modules": {"2":["content_new.php"]}, "setting_module_access": {"tuyensinhso": {"module_code": "tuyensinhso", "module_title": "Tuy nhiên u1ec3n sinh s u1ed1", "module_description": "Tìm kiếm c u1ee9u 4 thông tin c ucff00 u01b0 u1eddng nhưng u1ec3n sinh vào u00e0n qu u1ed1c "}}," setting_design_page ": {" index ":[{"page_name":"index","module_name":"content_box_style_tab_categories","extension":"php","directory":"contents"},{"page_name":"index","module_name":"content_category_sub_level","extension":"php","directory":"contents"}]} "site_group_student_show": "0", "setting_include_file": {"2": "news.php"}};

Bài viết cùng chủ đề: