19 lượt xem

Kiến thức chứng khoán phái sinh | Educationuk-vietnam.org

CÁC KHOẢNG CÁCH LÀ GÌ?

Các công cụ phái sinh là công cụ tài chính có giá trị phụ thuộc vào giá tài sản cơ bản.

Các công cụ phái sinh quy định các quyền và / hoặc nghĩa vụ của các bên tham gia hợp đồng đối với việc thanh toán và / hoặc giao tài sản cơ sở ở mức giá thỏa thuận trước tại một thời điểm xác định trong tương lai.

Tài sản cơ bản của một công cụ phái sinh có thể là một loại hàng hóa như nông sản, kim loại, v.v. hoặc một công cụ tài chính như cổ phiếu, trái phiếu, lãi suất, v.v.

Để tham gia thị trường phái sinh, hãy mở tài khoản ngay nơi đây.

NHỮNG LOẠI KHẢ NĂNG NÀO SẼ ĐƯỢC ÁP DỤNG TẠI THỊ TRƯỜNG KHU VỰC VIỆT NAM?

Chứng khoán phái sinh bao gồm 4 loại chính:

– Hợp đồng tương lai: là sự thoả thuận giữa hai bên để mua và bán một tài sản vào một thời điểm xác định trong tương lai với một mức giá xác định trước hiện tại.

– Hợp đồng tương lai: là hợp đồng kỳ hạn được tiêu chuẩn hóa, được niêm yết và giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán.

– Hợp đồng quyền chọn: Người nắm giữ hợp đồng quyền chọn có quyền, nhưng không có nghĩa vụ, mua hoặc bán tài sản cơ bản tại một thời điểm xác định trong tương lai với mức giá xác định trước. Người bán hợp đồng có nghĩa vụ hoàn thành giao dịch khi người có hợp đồng lựa chọn thực hiện quyền. Hợp đồng quyền chọn bao gồm quyền chọn mua và quyền chọn bán.

– Hợp đồng trao đổi: Hoán đổi là một thỏa thuận giữa hai bên để trao đổi các dòng tiền trong tương lai có được từ các công cụ tài chính. Hợp đồng sẽ ghi rõ thời điểm trao đổi dòng tiền và phương pháp tính toán cụ thể.

Đặc biệt, hợp đồng tương lai sẽ là sản phẩm chứng khoán phái sinh đầu tiên được niêm yết và giao dịch trên thị trường Việt Nam, đó là Hợp đồng tương lai chỉ số chứng khoán (VN30 và HNX30) và Hợp đồng tương lai. Hợp đồng tương lai trái phiếu chính phủ (kỳ hạn 5 năm). Các sản phẩm này được lựa chọn đầu tiên do tính chất đơn giản của sản phẩm, các tài sản cơ bản đều là các công cụ có rủi ro thấp và có tính đại diện cao. Nguyên tắc giao dịch hợp đồng tương lai không khác nhiều so với giao dịch cổ phiếu trên thị trường cơ sở.

READ  PWC là gì? Những thông tin thú vị xoay quanh PWC | Educationuk-vietnam.org

SỰ KHÁC BIỆT GIỮA GIAO DỊCH CỔ PHIẾU VÀ HỢP ĐỒNG GIAO DỊCH TRƯỚC?

Giao dịch hợp đồng tương lai tương tự như giao dịch cổ phiếu. Nhà đầu tư có thể giao dịch thông qua khớp lệnh hoặc thông qua giao dịch.

Hợp đồng tương lai sẽ có một bảng giá riêng, nhà đầu tư căn cứ vào kỳ vọng của mình về xu hướng chỉ số có thể đặt lệnh và nhận lệnh tham gia hợp đồng tương lai. Tương tự với cổ phiếu, các nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số tăng sẽ mua các hợp đồng tương lai chỉ số, trong khi các nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số giảm sẽ bán các hợp đồng tương lai chỉ số. Một điểm khác biệt nữa là hợp đồng tương lai sẽ đáo hạn nên khi tham gia giao dịch, nhà đầu tư cần lưu ý lựa chọn hợp đồng có đúng tháng đáo hạn.

MỞ TÀI KHOẢN NGAY BÂY GIỜ

Hoặc gọi đến hotline 1900545409 để được tư vấn trực tiếp.

Đối với cổ phiếu trên thị trường cơ sở, nhà đầu tư muốn mua cổ phiếu phải có đủ tiền và nhà đầu tư muốn bán cổ phiếu phải có đủ cổ phiếu trước khi giao dịch. Tuy nhiên, đối với Hợp đồng tương lai, nhà đầu tư không cần phải có đủ số tiền để tham gia một vị thế mua, hoặc cần phải nắm giữ tài sản cơ bản để vào một vị thế bán. Các nhà đầu tư khi giao dịch Hợp đồng tương lai, cả người mua và người bán, sẽ cần phải làm quen với hai hoạt động chính trong Giao dịch Hợp đồng tương lai: thanh toán hàng ngày.

READ  Lợi nhuận ròng là gì? Công thức tính lãi ròng trong kế toán doanh nghiệp | Educationuk-vietnam.org

LƯU TRỮ LÀ GÌ VÀ HOẠT ĐỘNG NHƯ THẾ NÀO?

Ký quỹ là một trong những điểm khác biệt của giao dịch phái sinh so với giao dịch cổ phiếu. Ký quỹ trong giao dịch phái sinh đóng vai trò như một khoản ký quỹ đảm bảo thực hiện nghĩa vụ của hai bên trong quá trình giao kết hợp đồng. Cơ quan lưu ký sẽ đặt tỷ lệ ký quỹ ban đầu cho từng loại hợp đồng khác nhau.

Tỷ lệ ký quỹ ban đầu do cơ quan lưu ký quy định sẽ quy định tỷ lệ phần trăm giá trị hợp đồng mà nhà đầu tư phải ký quỹ trước khi tham gia giao dịch chứng khoán phái sinh.

Các nhà đầu tư không có đủ tiền ký quỹ theo yêu cầu có thể được yêu cầu ký quỹ và phải trả toàn bộ số tiền ký quỹ để có thể tiếp tục nắm giữ các vị thế trong hợp đồng tương lai.

THANH TOÁN HÀNG NGÀY LÀM VIỆC NHƯ THẾ NÀO?

Một điểm khác biệt nữa của thị trường phái sinh là cơ chế tất toán hàng ngày. Nhà đầu tư khi giao dịch và nắm giữ các vị thế trong hợp đồng chứng khoán phái sinh sẽ phải thanh toán tất cả các khoản lãi và lỗ nổi lên từ những vị trí đó hàng ngày:

Nếu tài khoản chứng khoán phái sinh của nhà đầu tư bị lỗ ròng: Nhà đầu tư sẽ phải thanh toán đầy đủ các khoản lỗ phát sinh trước 9h sáng ngày hôm sau.

Nếu tài khoản chứng khoán phái sinh của nhà đầu tư có lãi ròng: nhà đầu tư sẽ nhận đủ số tiền lãi sau 11 giờ ngày hôm sau.

Lãi / lỗ cho mỗi vị thế sẽ được tính dựa trên giá đóng cửa của hợp đồng tương lai đó. Cụ thể đối với các hợp đồng tương lai chỉ số đến ngày đáo hạn, lãi / lỗ sẽ được tính dựa trên giá đóng cửa của chỉ số vào ngày hết hạn của hợp đồng tương lai đó.

KÍCH THƯỚC HỢP ĐỒNG ĐƯỢC TÍNH NHƯ THẾ NÀO?

Giống như giá của bất kỳ cổ phiếu nào, quy mô của mỗi hợp đồng phái sinh sẽ quyết định số tiền mà nhà đầu tư sẽ tham gia. Quy mô của hợp đồng sẽ được tính theo công thức:

READ  Học lập trình online với 18 khóa học lập trình từ cơ bản đến nâng cao | Educationuk-vietnam.org

Quy mô hợp đồng = Giá tương lai * Hệ số

NHÀ ĐẦU TƯ NÊN CÂN NHẮC ĐIỀU GÌ KHI GIAO DỊCH CÁC KHOẢNG CÁCH TRÊN VNDIRECT?

Khi giao dịch chứng khoán phái sinh, sau khi nắm giữ vị thế, nhà đầu tư cần theo dõi hai loại báo cáo: Tỷ lệ sử dụng ký quỹtỷ giá tài khoản phái sinh.

Tỷ lệ sử dụng ký quỹ = Ký quỹ bắt buộc / Giá trị ký quỹ hợp lệ

Tỷ lệ sử dụng tài khoản phái sinh = Ký quỹ yêu cầu / Giá trị tài sản ròng

Giá trị ký quỹ bắt buộc = IM + VM + DM

Ở đó:

TÔI LÀ: Ký quỹ ban đầu theo quy định của Trung tâm ký quỹ.

VM: Giá trị lỗ ròng phát sinh trong phiên (nếu có).

DM: Ký quỹ giao hàng, được sử dụng thay cho IM cho các hợp đồng phái sinh cung cấp dịch vụ giao hàng thực tế đến ngày đáo hạn.

Giá trị tài sản lưu ký hợp lệ: Là số lượng tài sản lưu ký hợp lệ được giao cho Trung tâm lưu ký.

Giá trị tài sản ròng: giá trị tiền gửi tại Trung tâm lưu ký + tiền VNDIRECT – nợ VNDIRECT

VNDIRECT sẽ xác định mức độ bảo mật, cảnh báo và xử lý đối với từng khoản phí sau:

– Mức độ bảo mật: Nhà đầu tư sẽ được phép giao dịch chứng khoán phái sinh cho đến khi tỷ lệ này đạt mức an toàn.

Mức độ cảnh báo: Khi vượt quá mức này, VNDIRECT sẽ yêu cầu ký quỹ bổ sung và nhà đầu tư phải trả thêm tiền ký quỹ hoặc đóng vị thế để tỷ lệ này thấp hơn hoặc bằng mức an toàn.

– Mức độ xử lý: Tài khoản của nhà đầu tư sẽ bị đóng nếu vượt quá mức này.

VNDIRECT sẵn sàng đồng hành cùng mọi nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán phái sinh.

MỞ TÀI KHOẢN NGAY BÂY GIỜ

Hoặc gọi đến hotline 1900545409 để được tư vấn trực tiếp.

Bài viết cùng chủ đề: