909 lượt xem

Mẫu báo cáo công tác PCCC tại đơn vị file Word | Educationuk-vietnam.org

Mẫu báo cáo công tác phòng cháy chữa cháy tại đơn vị như thế nào?

Báo cáo công tác phòng cháy chữa cháy đơn vị hay còn gọi là báo cáo kết quả công tác phòng cháy chữa cháy tại đơn vị, đây là mẫu báo cáo công tác phòng cháy chữa cháy định kỳ 6 tháng , 1 năm cho mỗi đơn vị.

Mẫu biên bản phòng cháy chữa cháy dùng để làm gì trong đơn vị?

Mẫu báo cáo công tác phòng cháy và chữa cháy trong đơn vị được doanh nghiệp sử dụng để làm báo cáo nêu rõ công tác phòng cháy và chữa cháy cũng như kết quả đạt được trong công tác phòng cháy và chữa cháy 6 tháng qua hoặc 1. năm gửi Cục Phòng cháy và chữa cháy và lưu tại văn phòng.

Báo cáo mẫu về công tác phòng cháy chữa cháy tại đơn vị Vieclamvui
Mẫu biên bản phòng cháy chữa cháy dùng để làm gì trong đơn vị?

Báo cáo công tác phòng cháy và chữa cháy của đơn vị là một trong những văn bản bắt buộc của bộ hồ sơ pháp lý mà doanh nghiệp phải lập và lưu giữ trong công tác quản lý, theo dõi hoạt động phòng cháy và chữa cháy của doanh nghiệp.

Dưới đây là ví dụ về mẫu báo cáo phòng cháy chữa cháy trên đơn vị file Word được xây dựng sẵn với nội dung chi tiết, dễ dàng sửa đổi và bổ sung thông tin, download miễn phí từ ViecLamVui, bạn có thể tải mẫu về máy và sử dụng ngay. Tiện lợi, tiết kiệm thời gian.

Tải mẫu báo cáo kết quả hoạt động phòng cháy chữa cháy dưới dạng file Word – Báo cáo công tác PCCC

Báo cáo định kỳ công tác PCCC – Báo cáo công tác phòng cháy chữa cháy tại đơn vị gồm những thông tin gì?

 • Phương châm quốc gia
 • Tên biểu mẫu báo cáo
 • Tên đơn vị báo cáo
 • Căn cứ phương hướng công tác phòng cháy và chữa cháy …
 • Căn cứ vào hiện trạng thực hiện nhiệm vụ phòng cháy và chữa cháy tại …………………………..
 • Doanh nghiệp lập báo cáo mô tả tình hình, khó khăn và thuận lợi
 • Liệt kê các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy
 • Xác định phương hướng cụ thể thực hiện cho công tác phòng cháy và chữa cháy
 • Kết quả thực hiện công tác tuyên truyền, kiểm tra an toàn phòng cháy và chữa cháy, thực tập, huấn luyện phòng cháy và chữa cháy, lưu trữ hồ sơ quản lý, theo dõi hoạt động phòng cháy và chữa cháy
 • Những tồn tại và biện pháp khắc phục trong thời gian tới
 • Đề xuất, khuyến nghị
READ  Top 8 Công Việc Năng Động Giúp Kiếm Tiền Online Tại Nhà | Educationuk-vietnam.org

Hình ảnh mẫu báo cáo định kỳ về công tác PCCC của doanh nghiệp – Mẫu báo cáo PCCC của doanh nghiệp

Hình ảnh mẫu báo cáo định kỳ về công tác PCCC của doanh nghiệp năm 2022 mà bạn không nên bỏ qua.

ở nhà trường
Báo cáo về công tác PCCC

Hy vọng thông qua bài viết trên, bạn sẽ nắm rõ mẫu đơn của PCCC.Cảm ơn bạn đã đón đọc tại trang educationuk-vietnam.org.

Bài viết cùng chủ đề: