1985 lượt xem

Mẫu Báo cáo sinh hoạt chi bộ hàng tháng và cách trình bày | Educationuk-vietnam.org

1. Tìm hiểu mẫu báo cáo hoạt động hàng tháng của chi nhánh

Các cơ quan, tổ chức nên có báo cáo hoạt động của mình trong vòng một tháng, đây là công việc quan trọng để đánh giá hiệu quả hoạt động của tổ chức, từ đó có thể đề ra kế hoạch hành động trong những tháng tới. Vậy nên mới xuất hiện mẫu báo cáo hoạt động hằng tháng của chi nhánh!

Tìm hiểu mẫu báo cáo hoạt động hàng tháng của chi nhánh
Tìm hiểu mẫu báo cáo hoạt động hàng tháng của chi nhánh

Đồng thời, hàng tháng chi bộ có trách nhiệm báo cáo sinh hoạt chi bộ để đảm bảo việc triển khai và thực thi nhiệm vụ theo quy định của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Báo cáo tình hình hoạt động của chi nhánh hàng tháng là một loại văn bản hành chính do Chi bộ gửi lên với nội dung chủ yếu là báo cáo tình hình hoạt động của chi bộ hàng tháng từ đó đưa ra những đánh giá đối với tổ chức. với những hoạt động đó, kế hoạch hành động được đề xuất cho những tháng tới.

Trong nội dung sau, vieclam123.vn sẽ hướng dẫn các bạn gửi nội dung trong mẫu báo cáo hoạt động hàng tháng của chi nhánh.

Hay nhin nhiêu hơn: Quy định mới nhất về mẫu đơn xin miễn sinh hoạt Đảng chuẩn

2. Hướng dẫn viết báo cáo hàng tháng về tình hình hoạt động của chi nhánh – Mẫu báo cáo họp chi bộ hàng tháng

Trong báo cáo sinh hoạt chi bộ hàng tháng, nội dung sẽ được trình bày nghiêm túc theo từng mục, nêu rõ tình hình triển khai, kế hoạch và đề xuất thực hiện. Thông tin dưới đây sẽ giúp bạn trình bày Báo cáo hoạt động hàng tháng của Chi nhánh rõ ràng hơn.

Hướng dẫn viết báo cáo hoạt động chi bộ hàng tháng
Hướng dẫn viết báo cáo hoạt động chi nhánh hàng tháng

2.1. Phần đầu của mẫu báo cáo tháng của chi bộ – Mẫu báo cáo chi bộ tháng

Với cách trình bày phần đầu của mẫu báo cáo hoạt động tháng của chi bộ không những chúng ta cần chú ý đến nội dung trong phần này mà còn phải trình bày chính xác những yếu tố góp phần tạo nên mẫu báo cáo hoạt động chi bộ theo tháng.

Vì vậy, nhân viên khi viết báo cáo cần đảm bảo viết đầy đủ các yếu tố sau:

– Góc trên, bên trái của văn bản: ghi tên Đảng bằng chữ in hoa, không bôi đen. Ngay bên dưới là tên của Chi nhánh được viết bằng chữ lớn và in đậm. Số văn bản của báo cáo sinh hoạt chi bộ hàng tháng được viết ở chính giữa, ngay dưới phần ghi tên chi đoàn.

Thí dụ:

NHIỆM VỤ CỦA ĐẢNG ………….

BỘ PHẬN …………

Số: … / BC-CB

Phần đầu báo cáo hoạt động hàng tháng của chi nhánh
Phần đầu báo cáo hoạt động hàng tháng của chi nhánh

– Ở góc trên bên phải của văn bản là dòng chữ Đảng Cộng sản Việt Nam viết hoa, bên dưới dòng này ghi rõ địa điểm (tên tỉnh), ngày, tháng, năm viết báo cáo.

Thí dụ:

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Hà Nội Ngày, tháng …

– Tên báo cáo: Sử dụng chữ in hoa cho tên “BÁO CÁO”, Ngay dưới tên là nội dung báo cáo ghi rõ“ Kết quả hoạt động công tác của chi bộ trong tháng nhất định, nhiệm vụ trong tháng nhất định ”.

2.2. Nội dung trong báo cáo hoạt động hàng tháng của chi bộ – Mẫu báo cáo sinh hoạt chi bộ hàng tháng

Trong phần nội dung là phần chính, phải được trình bày đầy đủ, gọn gàng, thông tin được trình bày rõ ràng từng phần chi tiết.

Dưới đây các bạn có thông tin về nội dung báo cáo chi tiết hoạt động chi bộ hàng tháng:

2.2.1. Báo cáo kết quả công việc của tháng đó

Trong phần này, bạn nên làm nổi bật các khía cạnh của nội dung bao gồm:

– Tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị được giao của người đứng đầu.

– Tình hình triển khai và kết quả công tác xây dựng Đảng.

Báo cáo kết quả công việc của tháng đó
Báo cáo kết quả công việc của tháng đó

Có thể kể đến kết quả của các nhiệm vụ: công tác giáo dục trên phương diện tư tưởng – chính trị; công việc tổ chức cũng như giám sát và kiểm soát; hiệu lực lãnh đạo đối với toàn bộ cơ quan, ban ngành, đoàn thể.

Trong phần nội dung của báo cáo này, bạn nên nêu rõ từng khía cạnh, nhấn mạnh hiệu quả của các nhiệm vụ đã thực hiện để làm rõ hiệu quả trong việc thực hiện các nhiệm vụ công việc cụ thể.

Hay nhin nhiêu hơn: Cách viết bản tự kiểm điểm của đảng viên dự bị động viên một cách chính xác và chính xác.

2.2.2. Viết ra bài tập của tháng tới

Khi đã khái quát đầy đủ tác dụng của việc sinh hoạt chi bộ, bạn hãy trình bày cụ thể những nhiệm vụ đề ra sẽ thực hiện trong những tháng tới.

Phần này các bạn ghi rõ những công việc cần làm trong tháng của chi bộ, cụ thể những công việc chính cần ghi rõ là:

– Đầu tiên, nêu rõ những nhiệm vụ chính trị mà người lãnh đạo sẽ thực hiện trong tháng tới.

– Thứ hai, nêu rõ những nhiệm vụ thực hiện trong công tác xây dựng Đảng.

– Thứ ba, nêu rõ công tác lãnh đạo đối với các cơ quan, tổ chức đoàn thể.

Viết ra bài tập của tháng tới
Viết ra bài tập của tháng tới

Đây là những phần cơ bản được đề cập trong bài tập cơ bản cho tháng tới. Với những nhiệm vụ này khi trình bày cần nêu ngắn gọn, tích cực để thể hiện thiện chí sẵn sàng thực hiện tốt các nhiệm vụ sau này.

2.2.3. Viết phần cuối của báo cáo hoạt động chi nhánh hàng tháng

Phần cuối của báo cáo chi bộ hàng tháng sẽ là phần kết luận tóm tắt nội dung báo cáo, đồng thời nêu rõ báo cáo tháng nào trong năm, năm bao nhiêu, kèm theo đó là kết luận một số vấn đề. nhiệm vụ của tháng sau (ghi rõ tháng, năm).

Báo cáo này phải được ký bởi người có thẩm quyền phê duyệt báo cáo ban đầu. Tiếp theo là phần mà bạn có thể nhận được các báo cáo cụ thể, bao gồm: Đảng ủy, Chi bộ và Lưu giữ báo cáo chi bộ.

Cuối cùng là chữ ký của một thư ký được ủy quyền, có thể là giám đốc hoặc thư ký, người thay mặt chi nhánh báo cáo.

Lưu ý: Các mẫu hồ sơ, phiếu biểu quyết khác kèm theo mẫu báo cáo này gồm: Phiếu đánh giá xếp loại chất lượng Đảng viên tháng đó (ghi cụ thể tháng), phiếu đánh giá xếp loại chất lượng. số tiền cho chi nhánh của tháng (ghi rõ tháng cụ thể).

Viết phần cuối của báo cáo hoạt động chi nhánh hàng tháng
Viết phần cuối của báo cáo hoạt động hàng tháng của chi bộ

=> Tải xuống:

Hình ảnh mẫu báo cáo chi bộ hàng tháng mới nhất

Mẫu báo cáo chi bộ hàng tháng chuẩn xác nhất hiện nay:

Mẫu báo cáo công tác chi bộ năm 2022 - Báo cáo công tác chi bộ
Mẫu báo cáo công tác chi bộ năm 2022

Mẫu báo cáo công tác chi bộ năm 2022 - Báo cáo công tác chi bộ

Vì thế, mẫu báo cáo hoạt động hàng tháng của chi nhánh được viết với nhiều phần nội dung để phục vụ quá trình viết nội dung chuẩn của nhân viên trong báo cáo. Hãy tham khảo những gợi ý trong bài viết trên sẽ giúp bạn nhanh chóng hoàn thành báo cáo của mình đúng quy trình, chất lượng và biết cách đề ra kế hoạch cho tháng sau. Cảm ơn bạn đã đón đọc tại trang educationuk-vietnam.org.

READ  Đừng Làm Việc Chăm Chỉ Hãy Làm Việc Thông Minh – ECCthai | Educationuk-vietnam.org

Bài viết cùng chủ đề: