26 lượt xem

Mẫu biên bản giao nhận hàng hóa mới nhất 2022 | Educationuk-vietnam.org

Giao nhận hàng là khâu cuối cùng của mua bán, tại đây bên giao hàng sẽ giao hàng theo thỏa thuận và bên mua nhận hàng và kiểm tra lại. Ở giai đoạn này, các bên phải xác nhận với nhau bằng văn bản, và ở đây các bên sẽ sử dụng biểu mẫu biên lai giao hàng tốt. Trong nội dung bài viết này, Luật Hoàng Phi sẽ hướng dẫn các bạn hiểu và biên soạn hồ sơ này.

Phiếu xuất kho là gì?

Biên bản giao nhận hàng hóa là chứng từ thể hiện việc giao nhận hàng hóa thực tế mà bên bán đã giao hàng cho bên mua và bên mua đã nhận hàng theo thỏa thuận của hai bên trước đó.

Biên bản giao nhận hàng hóa là chứng từ rất quan trọng, kể cả khi hàng hóa có giá trị nhỏ được giao nhận hàng. Văn bản này sẽ đảm bảo quyền lợi và sự thỏa thuận của hai bên.

Thường xuyên biên lai giao hàng tốt sẽ được thực hiện ngay sau khi hai bên ký kết hợp đồng mua bán hàng hóa. Người bán sẽ giao đúng chủng loại, số lượng hàng hóa mà người mua đã đăng ký và khi người mua nhận được đúng số lượng hàng sẽ ký vào phiếu giao hàng để xác nhận.

Hồ sơ phải có đầy đủ thông tin về hàng hóa, cũng như thông tin liên lạc của hai bên. Biên bản phải được sao chụp thành hai bản cho hai bên và có giá trị pháp lý như nhau.

Biên bản giao nhận hàng hóa sẽ do bên mua và bên bán lập, biên bản này hiện chưa có văn bản pháp luật nào quy định cụ thể về nội dung này. Phiếu xuất kho có các đặc điểm sau:

– Biên bản sẽ được lập ngay sau khi ký hợp đồng mua bán.

– Khi người bán đã giao cho người mua đủ số lượng hàng hóa, sản phẩm và người mua kiểm tra, ký xác nhận vào biên bản.

– Việc giao nhận hàng hóa phải có đầy đủ thông tin của các bên (như tên công ty, địa chỉ, số điện thoại, fax, email, người đại diện) và thông tin của hàng hóa (tên loại hàng hóa). hóa chất, chủng loại, số lượng, v.v. .)

Làm thế nào để viết một phiếu giao hàng?

Cho một biên lai giao hàng tốt Thông thường, bạn nên chú ý đến nội dung sau:

+ Tên đơn vị bán hàng

+ Ngày, tháng, năm giao hàng

+ Nơi nhận: tên công ty, địa chỉ, điện thoại, người đại diện – chức danh

+ Bên giao hàng: Tên công ty, địa chỉ, điện thoại, người đại diện – chức danh

+ Nội dung hàng giao, số lượng, giá từng đơn vị, chủng loại, v.v.

+ Chữ ký và con dấu của hai bên

Bạn có thể lập phiếu xuất kho theo hướng dẫn sau:

– Phần trên bên trái là tên công ty, bên phải sẽ là quốc hiệu và khẩu hiệu.

– Tên văn bản “PHÚT GIAO HÀNG VÀ GIAO HÀNG TỐT”

– Căn cứ vào đơn đặt hàng và hợp đồng mua bán hàng hóa

– Ngày, tháng, năm giao nhận hàng hóa.

– Thông tin các bên giao nhận.

– Thông tin hàng hoá đã mua, đã bán, đã giao: tên, loại, đơn vị tính, số lượng, ghi chú.

– Chữ ký của các bên.

Biên lai giao hàng tốt là chứng từ quan trọng, nó chứng minh người bán đã giao cho người mua đúng số lượng hàng hóa và khung thời gian đã thỏa thuận trong hợp đồng trước đó hay chưa. Ngoài ra, đây cũng là cơ sở pháp lý để cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết, xác định ai là người có lỗi nếu xảy ra tranh chấp trong quá trình giao nhận hàng hóa. Vì vậy, trong hoạt động kinh doanh, mua bán hàng hóa Bạn phải đăng ký đầy đủ để đảm bảo chính quyền và quyền lợi của Bạn trong những trường hợp xấu xảy ra.

Khi đăng ký giao nhận hàng hóa, người thực hiện cần lưu ý những vấn đề sau:

– Thông tin người bán và người mua phải đầy đủ, chính xác từ tên đơn vị, địa chỉ, số điện thoại, mã số thuế, người đại diện …)

– Việc đăng ký giao nhận hàng hóa phải được thực hiện song song trong thời gian giao kết hợp đồng mua bán hoặc trong quá trình giao nhận hàng hóa. Vì nếu làm xong sẽ không theo được trình và mắc nhiều lỗi hơn.

– Chữ ký và con dấu của hai bên là cần thiết để thể hiện sự thống nhất của hai bên, nếu không có chữ ký của người đại diện và con dấu của hai bên hoặc thiếu một trong hai bên thì biên bản sẽ không có giá trị.

Biên lai giao hàng tốt phải được sao y, người bán và người mua mỗi người giữ lại một bản để làm căn cứ pháp lý nếu không may xảy ra tranh chấp.

– Mỗi phiếu xuất kho sẽ có sự chênh lệch nhất định tùy theo điều kiện, chủng loại hàng hóa và ý muốn của các bên nhưng phải đảm bảo đúng thủ tục, không trái với quy định của pháp luật.

2022 Bill of Lading Mẫu vận đơn

Hiện tại, không có hình thức cố định để đăng ký vận chuyển hàng hóa. Tuy nhiên, để thuận tiện cho hoạt động buôn bán, sản xuất kinh doanh, bạn có thể dựa vào hình thức giao nhận hàng để có thể tự thiết kế cho mình một mẫu biên bản chung áp dụng được trong nhiều trường hợp.

CHẤP NHẬN GIAO HÀNG

– Căn cứ hợp đồng mua bán số 86 / HĐ-2020

– Căn cứ Đơn đặt hàng của Công ty ngày 30/09/2020 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Hoàn Long

Hôm nay, ngày 01 tháng 10 năm 2020 Tại trụ sở chính của Thương mại và Dịch vụ Hoàn Long, chúng tôi bao gồm:

BÊN A (Người nhận) : Công ty TNHH TMDV Hoàn Long
– Địa chỉ: 72 Dương Quảng Hàm, Cầu Giấy, Hà Nội.
– Điện thoại: 024.35.846.189 Fax: 024.35.846.189
– Ông / bà đại diện: Nguyễn Tuấn Long Chức vụ: giám đốc

BÊN B (Bên giao hàng) : Công ty cổ phần Yealink
– Địa chỉ: 07 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội.
– Điện thoại: 024.38.635.456 Fax: 024.38.635.456
– Đại diện Mr./Mrs. Đỗ Phúc Tuấn Chức vụ: giám đốc
Hai bên cùng thống nhất về số lượng giao hàng như sau:

STT Tên sản phẩm Đặc điểm kỹ thuật / loại Đơn vị lượng Ghi chú
Ngày thứ nhất Ấm hoa văn chìm Bộ 50

Bên A xác nhận Bên B đã giao hàng cho Bên A đúng chủng loại và số lượng như trên.

Hai bên đồng ý và đồng ý ký. Biên bản được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản có giá trị pháp lý như nhau.

ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B

(Người nhận) (Người gửi)

Tải xuống biểu mẫu Biên bản giao nhận hàng hóa chung năm 2022

Ví dụ về giao nhận hàng hóa nội bộ

Biên bản giao nhận nội bộ thông thường sẽ là việc lãnh đạo công ty giao hàng hóa, sản phẩm cho một bộ phận cụ thể hoặc việc giao nhận hàng hóa giữa các bộ phận trong cùng một đơn vị. Biên bản giao nhận này nhằm xác nhận các bộ phận đã giao hàng theo đúng chỉ đạo của cấp trên.

BIÊN BẢN GIAO HÀNG NỘI ĐỊA

Ngày 1 tháng 11 năm 2020.

Số: 01 / BBBG – Tài sản cố định

Nợ: 211

Có: 331B

Căn cứ Quyết định số: 01 / QĐ-TU ngày 30 tháng 10 năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty TNHH Thanh Uyên về việc giao TSCĐ:

– Ông / bà: Vũ Văn Dũng, chức vụ: Phó Giám đốc Đại diện người phụ trách

– Ông / bà: Nguyễn Thị Hiền, chức vụ: Kế toán trưởng Đại diện đơn vị chủ trì

Địa điểm giao nhận TSCĐ: Phòng 202, nhà A5, Khu đô thị Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội.

Xác nhận bàn giao tài sản cố định như sau:

STT

Tên, ký hiệu quy cách (loại tài sản cố định)

Số lượng tài sản cố định

Nước sản xuất (XD)

Năm sản xuất

Năm đưa vào sử dụng

Công suất (diện tích thiết kế)

Tính nguyên giá TSCĐ

Giá mua (ZSX)

Chi phí vận chuyển

Chi phí dùng thử

Nguyên giá tài sản cố định

Tài liệu kỹ thuật đính kèm

hoặc TIẾT KIỆM một cách dễ dàng Ngày thứ nhất 2 3 4 5 6 7 số 8 E
Ngày thứ nhất Tủ lạnh biến tần GR-B22VU nước Thái Lan 2018 Năm 2020 253 lít 7.000.000đ 500.000 thu nhập 7.500.000 thu nhập 01 cái
cộng x x x x x 7.000.000đ 500.000 thu nhập 7.500.000 thu nhập x

Tải xuống biểu mẫu Biên bản Giao nhận Hàng hóa Nội địa

Mẫu giao nhận hàng hóa vận chuyển

Người vận chuyển được cho là bên thứ ba trong việc mua bán hàng hóa. Việc người bán không giao hàng trực tiếp cho người mua mà thông qua đơn vị vận tải cũng phải được thực hiện một cách tỉ mỉ và có hợp đồng, ghi chép để tránh trường hợp thất lạc hàng hóa hoặc trong quá trình vận chuyển hàng hóa bị hư hỏng. hoặc thiếu sót dẫn đến việc người mua nhận được hàng hóa với chất lượng giảm hoặc thiếu.

CHẤP NHẬN GIAO HÀNG

Căn cứ vào Hợp đồng Vận tải số 86 / HD-VC2020

Hôm nay, ngày 01 tháng 10 năm 2020 Tại trụ sở chính của Thương mại và Dịch vụ Hoàn Long, chúng tôi bao gồm:

BÊN A (Người nhận) : Công ty TNHH TMDV Hoàn Long
– Địa chỉ: 72 Dương Quảng Hàm, Cầu Giấy, Hà Nội.
– Điện thoại: 024.35.846.189 Fax: 024.35.846.189
– Ông / bà đại diện: Nguyễn Tuấn Long Chức vụ: giám đốc

BÊN B (Bên giao hàng) : Công ty cổ phần Yealink
– Địa chỉ: 07 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội.
– Điện thoại: 024.38.635.456 Fax: 024.38.635.456
– Đại diện Mr./Mrs. Đỗ Phúc Tuấn Chức vụ: giám đốc
Hai bên cùng thống nhất về số lượng giao hàng như sau:

STT Tên sản phẩm Đặc điểm kỹ thuật / loại Đơn vị lượng Ghi chú
Ngày thứ nhất Ấm hoa văn chìm Bộ 50

Bên A xác nhận Bên B đã giao hàng cho Bên A đúng chủng loại và số lượng như trên.

Hai bên đồng ý và đồng ý ký. Biên bản được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản có giá trị pháp lý như nhau.

ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B

(Người nhận) (Người gửi)

Tải xuống (Tải xuống) mẫu hóa đơn vận chuyển

Ví dụ về thư giao nhận hàng hóa theo thông tư 133

Theo Thông tư 133/2016 / TT-BTC, Biên bản giao nhận hàng hóa được đăng ký là tài sản cố định. Văn bản này nhằm xác nhận việc giao nhận tài sản cố định sau khi hoàn thành xây dựng, mua sắm, cấp trên tặng cho, giúp đỡ, góp vốn, nhận khoán, … đưa vào sử dụng của đơn vị hoặc tài sản của đơn vị. được bàn giao cho đơn vị khác theo quyết định của cấp trên.

Biên bản bàn giao TSCĐ

Ngày 1 tháng 11 năm 2020.

Số: 01 / BBBG – Tài sản cố định

Nợ: 211

Có: 331B

Căn cứ Quyết định số: 01 / QĐ-TU ngày 30 tháng 10 năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty TNHH Thanh Uyên về việc giao TSCĐ:

– Ông / bà: Vũ Văn Dũng, chức vụ: Phó Giám đốc Đại diện người phụ trách

– Ông / Bà: Nguyễn Thị Thủy, chức vụ: Trường Bán hàng, Đại diện Bên mua

Địa điểm giao nhận TSCĐ: Phòng 202, nhà A5, Khu đô thị Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội.

Xác nhận bàn giao tài sản cố định như sau:

STT

Tên, ký hiệu quy cách (loại tài sản cố định)

Số lượng tài sản cố định

Nước sản xuất (XD)

Năm sản xuất

Năm đưa vào sử dụng

Công suất (diện tích thiết kế)

Tính nguyên giá TSCĐ

Giá mua (ZSX)

Chi phí vận chuyển

Chi phí dùng thử

Nguyên giá tài sản cố định

Tài liệu kỹ thuật đính kèm

hoặc TIẾT KIỆM một cách dễ dàng Ngày thứ nhất 2 3 4 5 6 7 số 8 E
Ngày thứ nhất Điều hòa LG miễn phí TSBH01 Hàn Quốc 2018 Năm 2020 48.000 BTU 36.000.000 thu nhập 1.000.000 3.000.000 thu nhập 40 000 000 VND 01 bộ
Nộp x x x x x 36.000.000 thu nhập 1.000.000 3.000.000 thu nhập 40 000 000 VND x

CÔNG CỤ VÀ PHỤ KIỆN

Số thứ tự Tên, thông số kỹ thuật của dụng cụ và phụ tùng thay thế Đơn vị lượng Giá trị
hoặc TIẾT KIỆM Ngày thứ nhất 2

Download (Tải về) mẫu biên bản giao nhận hàng hóa theo thông tư 133

Trên đây là nội dung bài viết của Luật Hoàng Phi về biên nhận giao hàng tốt. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi các bài viết của chúng tôi.

READ  Học phí 1 năm Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV) là bao nhiêu? | Educationuk-vietnam.org

Bài viết cùng chủ đề: