38 lượt xem

Mẫu Đề Nghị Cấp Chứng Minh Nhân Dân (CMND) Mẫu CM3, QĐ 998 | Educationuk-vietnam.org

Đơn đề nghị cấp chứng minh nhân dân Mẫu CM3 ban hành theo QĐ số

– Tờ khai cấp chứng minh nhân dân / Thủ tục cấp chứng minh nhân dân

Mẫu đơn đề nghị cấp chứng minh nhân dân dùng trong trường hợp chưa có chứng minh nhân dân hoặc đề nghị cấp lại chứng minh nhân dân, cấp lại chứng minh nhân dân do Công an phường, đô thị (thành phố) nơi thường trú. xác định.

Đừng ngần ngại tham gia với chúng tôi

Mẫu đơn đề nghị cấp chứng minh nhân dân là mẫu CM3 chuẩn do Bộ Công an cung cấp.

Công dân kê khai các thông tin bao gồm:

  • Vật phẩm: Họ và tên, Giới tính, Tên khác (nếu có), Ngày sinh, Nơi sinh, Nơi sinh, Dân tộc, Tôn giáo, Nơi cư trú: Đăng ký theo số liệu trong sổ hộ khẩu gia đình
  • Số CMND đã cấp, ngày cấp, nơi cấp: Đăng ký theo dữ liệu trên chứng minh nhân dân cũ, trường hợp cấp chứng minh nhân dân lần đầu sau đó để trống
  • Tên cha, tên mẹ: Nhập thông tin trên giấy khai sinh
  • Số đăng ký thường trú: nó trên trang nhất tại Sổ đăng ký
  • Họ và tên người ký, ngày ký: Xem phần về chữ ký và con dấu của viên chức trên trang có tên Công dân Sổ đăng ký

Phần thể hiện lý do cấp CMND:

  • Trong trường hợp gia hạn lần đầu: Cấp độ mới lần đầu tiên
  • Trường hợp đổi chứng minh nhân dân: Công dân nêu rõ lý do đổi CMND như: CMND cũ hỏng, thay đổi địa chỉ, hết giá trị sử dụng, thay đổi nguyên quán theo sổ hộ khẩu …
  • Trường hợp cấp lại Chứng minh nhân dân: đánh dấu rõ chứng minh nhân dân cũ do quận cấp, tỉnh nào làm thủ tục cấp.

READ  Xem điểm chuẩn Đại học Công nghệ TPHCM 2022 chính thức | Educationuk-vietnam.org