65 lượt xem

Mẫu hợp đồng kinh tế song ngữ file Word | Educationuk-vietnam.org

Hợp đồng kinh tế song ngữ là gì?

Hợp đồng kinh tế song ngữ là văn bản thoả thuận cho các giao dịch kinh doanh, mua bán hàng hoá, v.v. giữa các bên được soạn thảo song ngữ tiếng Anh và tiếng Việt.

Hợp đồng kinh tế song ngữ - ViecLamVui

Hợp đồng kinh tế song ngữ dùng để làm gì?

Hợp đồng kinh tế song ngữ thường được dùng để giao kết hợp đồng nhằm mục đích kinh doanh giữa các bên trong đó một trong các bên là công ty nước ngoài, công ty có vốn đầu tư nước ngoài, công ty liên doanh. … có ban giám đốc người nước ngoài và yêu cầu hợp đồng phải được soạn thảo bằng tiếng Anh và tiếng Việt để các bên hiểu và nắm rõ nội dung của hợp đồng.

Dưới đây là mẫu hợp đồng kinh tế song ngữ chuẩn file Word với nội dung tham khảo được xây dựng sẵn ✓ ViecLamVui hỗ trợ tải mẫu hợp đồng miễn phí, dễ dàng chỉnh sửa, sử dụng thuận tiện ngay lập tức.

Tải xuống file Word Mẫu Hợp đồng Kinh tế Song ngữ

Mẫu hợp đồng kinh tế song ngữ bao gồm những thông tin gì?

Hợp đồng kinh tế song ngữ Anh – Việt sẽ có những nội dung cần thiết sau:

  • Quốc hiệu và ngôn ngữ chuẩn của văn bản hành chính;
  • Tên của hợp đồng;
  • Khái niệm cơ bản về thực hiện hợp đồng: Bộ luật Thương mại, Bộ luật Dân sự, năng lực và nhu cầu của các bên…;
  • Thông tin các bên tham gia hợp đồng: Tên công ty, địa chỉ, mã số thuế, người đại diện, chức vụ …;
  • Điều khoản thỏa thuận hợp đồng: Nội dung hợp đồng, giá trị hợp đồng, thời gian và phương thức giao hàng, thời hạn và phương thức thanh toán, trách nhiệm của các bên, các điều kiện khác …;
  • Đại diện các bên ký kết, ghi rõ họ tên và đóng dấu.
READ  Số đăng ký kinh doanh là gì? | Educationuk-vietnam.org

➤➤➤ Xem thêm các mẫu hợp đồng song ngữ

Trên đây là mẫu hợp đồng kinh tế song ngữ chuẩn, file Word dựng sẵn dễ dàng soạn thảo, ViecLamVui – chuyên trang công cụ tìm kiếm. công việc nhanh chóng Miễn phí – vận chuyển cho bạn. Tôi hy vọng mẫu hợp đồng trên có thể hỗ trợ đắc lực cho công việc của bạn.

#HopDong KinhTeSongNgu #ViecLamVui