29 lượt xem

Mẫu hợp đồng mượn tiền không lãi suất | Educationuk-vietnam.org

Vay và mượn tiền là những giao dịch dân sự quen thuộc trong cuộc sống hàng ngày. Hiện nay, có rất nhiều hình thức cho vay khác nhau như vay qua ngân hàng, vay qua ứng dụng trực tuyến, tổ chức tài chính hoặc vay từ bạn bè, người thân. Để đảm bảo các bên thực hiện đúng các quyền và nghĩa vụ của mình thì việc giao kết hợp đồng là rất cần thiết và là cơ sở pháp lý cho giao dịch khi có tranh chấp xảy ra.

Bài viết tiếp theo của chúng tôi xin gửi đến quý khách hàng mẫu hợp đồng cho vay không tính lãi.

Hợp đồng cho vay không lãi suất là gì?

Điều 494 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định về hợp đồng vay tài sản như sau: Hợp đồng vay tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, trong đó bên cho vay giao tài sản để sử dụng cho bên vay trong một thời hạn nhất định. tài sản khi hết thời hạn vay hoặc đạt được mục đích vay.

Khác với hợp đồng vay tài sản, hợp đồng vay tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên về việc bên cho vay giao tài sản cho bên vay; khi phải hoàn trả thì bên vay phải hoàn trả tài sản cho vay cùng loại với số lượng, chất lượng phù hợp và chỉ phải trả lãi nếu có thoả thuận hoặc pháp luật có quy định.

Thực chất, hợp đồng vay tài sản, như nhiều người vẫn gọi thực chất là hợp đồng vay tài sản vì tài sản dùng để thanh toán là tài sản cùng loại, không phải tài sản gốc.

Hhợp đồng cho vay không lãi suất là thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên vay sẽ nhận được một khoản tiền từ bên cho vay, đến thời điểm thích hợp, bên vay phải trả lại chính xác số tiền gốc cho bên cho vay, không phải trả lãi.

Vậy bạn phải soạn như thế nào? hợp đồng cho vay không lãi suất Bạn là? Phần tiếp theo sẽ giải quyết vấn đề này.

Hướng dẫn cách soạn thảo hợp đồng vay theo mẫu

NỘI DUNG hợp đồng cho vay không lãi suất Các thông tin sau là bắt buộc:

– Trong hợp đồng cho vay tiền cần có thông tin của bên cho vay và bên vay như họ tên, địa chỉ, số điện thoại, chức vụ (nếu có), …

Số tiền vay: bạn phải nhập đầy đủ các chữ cái, số và ghi rõ loại khoản vay. Về lãi suất đối với hợp đồng vay không tính lãi, các bên không có thỏa thuận. Do đó, người vay chỉ có nghĩa vụ trả khoản tiền gốc đã nhận chứ không phải trả lãi phát sinh.

Về thời hạn và cách thức vay trong hợp đồng cho vay không tính lãi, thời hạn cho vay có thể được tính bằng ngày, tháng, năm là khoảng thời gian mà người vay có nghĩa vụ trả gốc và lãi. nếu). Hình thức vay có thể lựa chọn một trong các hình thức sau: Chuyển khoản, qua tài khoản, vay tiền mặt, v.v.

– Các bên phải thoả thuận rõ ràng về thời hạn thanh toán; quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng vay.

Điều cần lưu ý là trong nội dung này cần thỏa thuận cụ thể, chi tiết về quyền và nghĩa vụ của các bên để tránh những tranh chấp không đáng có.

Ví dụ về hợp đồng cho vay không tính lãi

Khi bạn đã hiểu rõ nội dung và cách thức soạn thảo, phần còn lại chúng tôi sẽ gửi đến bạn mẫu biên bản thỏa thuận vay không lãi suất.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

——————

HỢP ĐÔNG VAY MƯỢN

Sot dita…. tháng…. năm… ..

Tại địa chỉ này: …………………………………………………………………………… ..

(Nếu vay từ các ngân hàng và công đoàn tín dụng, có những yếu tố bổ sung cần xem xét khi đăng ký ứng viên).

Chúng tôi gồm có:

Bên A: (bên cho vay)

– Địa chỉ nhà: ……………………………………………………………………………………

– Điện thoại: …………………………………………………………………………………

– Người trình bày là: ……………………………………………………………………………………

Bên B: (bên vay)

– Ông nội): ………………………………………………………………………………………

– Địa chỉ nhà: ……………………………………………………………………………………

– Điện thoại: …………………………………………………………………………………

Sau khi hai bên đã đồng ý ký hợp đồng cho vay với các điều khoản sau:

Điều 1: Đối với số tiền cho vay

Bên A đồng ý cho Bên B vay số tiền sau:

– Theo số: …………………………………………………………………………………………………

– Chữ: ……………………………………………………………………………… ..

Điều 2: Thời hạn và cách thức vay

Thời hạn vay là ………… tháng

– Kể từ ngày tôi tháng… năm….

– Đến ngày… tháng… năm….

Phương thức vay (có thể chọn các phương thức sau):

– Chuyển khoản qua tài khoản: ………………………………………………………….

– Mở tại Ngân hàng: …………………………………………………………………………

– Cho vay tiền mặt

Chuyển giao cho …………

+ Giai đoạn 1: ………………………………………………………………………………………………….

+ Giai đoạn 2: ……………………………………………………………………………………………….

Điều 3: Lãi suất

1- Bên B đồng ý vay số tiền trên với lãi suất 0% / tháng kể từ ngày nhận tiền vay.

2- Trước khi hợp đồng này hết hạn ….. ngày; Nếu bên B muốn gia hạn thì phải thỏa thuận trước địa điểm.

3- Trong thời gian hợp đồng có hiệu lực, lãi suất vay đã thoả thuận trong hợp đồng này không thay đổi.

4- Thời hạn trả nợ không quá…. Ngày trừ khi hai bên có thỏa thuận khác.

Điều 4: Các biện pháp bảo đảm hợp đồng

Bên B đồng ý cầm cố (hoặc cầm cố) tài sản thuộc quyền sở hữu của mình là …… và giao toàn bộ giấy chứng nhận quyền sở hữu ban đầu cho bên A giữ (có thể nhờ người khác có tài sản cung cấp giấy tờ sở hữu để đảm bảo khoản vay cho Bên B). Việc bảo hiểm tài sản được hai bên lập thành biên bản kèm theo sau khi có chứng nhận của Công chứng Nhà nước Tỉnh (thành phố)…

Đến hạn, Bên B đã trả đủ số tiền vay cho Bên A, sau đó Bên A sẽ làm thủ tục giải chấp (hoặc cầm cố, bảo lãnh) và trả lại quyền sở hữu ban đầu đối với tài sản đã giao cho Bên A. bảo lãnh cho Bên B.

Bên B xác nhận, nếu không trả đúng thời hạn quy định trong hợp đồng này sau ngày …. thì Bên A có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền bán tài sản bảo đảm để thu hồi khoản nợ do Pala B.

Điều 5: Trách nhiệm thanh toán các chi phí liên quan đến hợp đồng

Các chi phí liên quan đến việc vay vốn như: tiền thế chấp, phí bảo hiểm, phí pháp lý, … Việc thanh toán do bên B chịu trách nhiệm.

Điều 6: Các cam kết chung

1- Hai bên cam kết thực hiện đầy đủ các điều khoản của hợp đồng này, nếu hợp đồng này không quy định nội dung khác theo quy định của pháp luật nhà nước thì hai bên phải tôn trọng và chấp hành.

2- Nếu có tranh chấp, hai bên sẽ giải quyết thông qua thương lượng.

3- Nếu việc tự giải quyết không thỏa đáng thì hai bên khởi kiện ra Tòa án nhân dân … nơi cư trú của hai bên vay.

Điều 7: Hiệu lực của hợp đồng

Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày… tháng… năm… đến ngày… tháng… năm

Hợp đồng này được lập thành… bản sao. Mỗi bên giữ… bản sao.

ĐẠI DIỆN BỞI A

ĐẠI DIỆN BÊN

Trên đây chúng tôi đã gửi đến bạn những thông tin cần thiết về Mô hình thỏa thuận cho vay không lãi suất. Trong trường hợp có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến vấn đề này, đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi để được giải đáp và hỗ trợ kịp thời.

READ  Sáng chế là gì? Bằng sáng chế là gì? | Educationuk-vietnam.org

Bài viết cùng chủ đề: