26 lượt xem

Mẫu hợp đồng sang nhượng quán cafe | Educationuk-vietnam.org

Hiện nay, trên thực tế rất nhiều hoạt động kinh doanh được phát triển, đặc biệt là kinh doanh quán cafe. Tuy nhiên vẫn còn những thắc mắc về vấn đề này liên quan đến hợp đồng chuyển nhượng cần được giải đáp.

Vì vậy, trong bài viết hôm nay, chúng tôi sẽ đi sâu phân tích một số nội dung để giải đáp thắc mắc khó khăn nhất khi kinh doanh quán cafe: Ví dụ về hợp đồng chuyển nhượng quán cafe.

Một số lưu ý quan trọng khi giao kết hợp đồng nhượng quyền quán cafe

Đọc và hiểu thỏa thuận chuyển nhượng.

Bạn nên chú ý, đọc kỹ và hiểu rõ tất cả các điều khoản trong hợp đồng như dữ liệu cá nhân của hai bên, thời gian chuyển nhượng, giá cả và tài sản, đảm bảo trong hợp đồng có đủ các điều kiện cần thiết.

Xác định đối tượng chuyển nhượng quán cafe.

Để tránh rủi ro khi tham gia giao dịch, bạn cần thực sự xác định xem người bạn giao dịch có phải là chủ sở hữu tài sản hay người môi giới hay không.

– Kiểm tra chứng từ và chi tiết chuyển khoản:

Đây là một trong những bước quan trọng nhất của Thỏa thuận chuyển nhà ăn. Bạn nên kiểm tra để xác nhận tính hợp pháp của hợp đồng.

– Kiểm tra mặt bằng và tài sản của mặt bằng.

Hình thức hHợp đồng nhượng quyền quán cà phê

Bạn có thể tham khảo thêm mẫu hợp đồng nhượng quyền quán cafe phía dưới:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

………., Ngày tháng năm….

HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG

quán cà phê

– Căn cứ Bộ luật dân sự năm 2015;

– Theo quy định của Luật Kinh doanh Bất động sản;

– Luật Thương mại năm 2005;

– Căn cứ vào thỏa thuận của các bên trong quá trình giao kết hợp đồng.

Hôm nay, ngày…. có thể …. chúng tôi gồm:

CHUYỂN NHƯỢNG (PHẦN A):

Ông bà: ……………………………………………………………………………………………………… ..

Sinh ngày: ……………………………………… Giới tính: ………………………

Số chứng minh nhân dân / Căn cước công dân: ……………………….

Ngày cấp: ………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………….

Địa chỉ đăng ký hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ đăng ký tạm trú: …………………………………………………………………………………………………………….

Là chủ quán cà phê (tên) ……………………………………………………… ..

Địa chỉ nhà: …………………………………………………………………………………………………… ..

PHẦN CHUYỂN (PAL B):

Ông bà: ……………………………………………………………………………………………………… ..

Sinh ngày: ……………………………………… Giới tính: ………………………

Số chứng minh nhân dân / Căn cước công dân: ……………………….

Ngày cấp: ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………….

Địa chỉ đăng ký hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ đăng ký tạm trú: …………………………………………………………………………………………………………….

Sau khi trao đổi với nhau, Bên A và Bên B (sau đây gọi là các Bên hoặc Hai Bên) thống nhất nội dung của Hợp đồng chuyển nhượng cà phê (sau đây gọi tắt là Hợp đồng), cụ thể:

Điều 1. Đối tượng chuyển nhượng

Bên A đồng ý chuyển nhượng toàn bộ quán café cho bên B cùng với toàn bộ thiết bị, vật dụng trong quán gồm: 12 bàn; 24 địa điểm; 06 máy pha cà phê; 04 tủ lạnh; 03 bộ cốc thủy tinh.

Điều 2. Giá chuyển khoản tại quán cà phê và phương thức thanh toán

1. Tổng giá chuyển nhượng là: …………. Đồng (Bằng chữ …………… .. triệu đồng).

Giá trên chưa bao gồm thuế, phí và các khoản khác.

2. Bên B nộp cho Bên A: ………………………. VNĐ (Bằng chữ ……………………… triệu đồng) trong vòng 05 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.

3. Phương thức thanh toán:

a) Thanh toán một lần bằng tiền mặt.

b) Sau khi bên B bàn giao hết tiền cho bên A, bên A sẽ bàn giao lại toàn bộ quán café cũng như các giấy tờ liên quan cho bên B.

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của các bên trong quá trình chuyển nhượng

1. Đối với Bên A:

a) Quán cà phê chuyển nhượng này thuộc sở hữu hợp pháp duy nhất của Bên A, không có tranh chấp, không theo thỏa thuận với bất kỳ bên thứ ba nào khác;

b) Bảo đảm tính toàn vẹn về mặt pháp lý, quyền sử dụng và tạo mọi điều kiện thuận lợi, hỗ trợ để Bên B sử dụng, kinh doanh quán cà phê;

c) Đã hoàn thành đầy đủ các nghĩa vụ tài chính của quán cà phê đối với bên thứ ba trước khi giao kết hợp đồng;

d) Hỗ trợ và cung cấp cho Bên B nguồn nhân lực và công việc hiện có tại cửa hàng trong thời gian ít nhất 02 tuần sau khi chuyển giao;

đ) Yêu cầu bên B thanh toán đủ tiền chuyển khoản theo thời hạn quy định trong hợp đồng;

e) Không chịu trách nhiệm về hoạt động kinh doanh của Bên B kể từ khi Hợp đồng này có hiệu lực;

g) Bên A có trách nhiệm bàn giao đúng và đủ các thiết bị nêu trên theo thỏa thuận.

2. Đối với Bên B:

a) Nhận chuyển nhượng quán cà phê và trang thiết bị theo thỏa thuận của hợp đồng này;

b) Chịu trách nhiệm về mọi hoạt động kinh doanh của mình theo pháp luật;

c) Thanh toán tiền chuyển khoản đúng hạn;

d) Kiểm tra và yêu cầu Bên A cung cấp các tài liệu cần thiết để phục vụ cho hoạt động kinh doanh;

đ) Yêu cầu Bên A hỗ trợ các hoạt động như nhập hàng, giao dịch để đảm bảo quá trình kinh doanh diễn ra thống nhất khi nhận chuyển nhượng.

Điều 4. Chấm dứt hợp đồng

Hợp đồng này sẽ chấm dứt khi:

1. Khi cả hai bên đã hoàn thành toàn bộ Hợp đồng.

2. Sau khi đạt được thỏa thuận giữa hai bên về việc chấm dứt hợp đồng.

3. Đơn phương chấm dứt hợp đồng trong trường hợp một bên tìm cách đơn phương chấm dứt hợp đồng mà không được sự đồng ý của hai bên hoặc do lỗi. Nếu có thiệt hại do lỗi của một bên thì bên vi phạm sẽ phải bồi thường theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 5. Giải quyết tranh chấp hợp đồng

1. Khi có tranh chấp dẫn đến tranh chấp giữa hai bên thì một bên có quyền đưa sự việc ra Tòa án có thẩm quyền giải quyết. Quyết định của Tòa án là quyết định cuối cùng, mọi chi phí liên quan sẽ do bên có hành vi vi phạm hợp đồng chịu.

2. Vì bất kỳ lý do nào mà một trong hai bên không thực hiện hoặc thực hiện không đúng các thỏa thuận đã thỏa thuận trong Hợp đồng chuyển quán ăn này sẽ bị coi là vi phạm Thỏa thuận và phải chịu mọi trách nhiệm bồi thường thiệt hại của bên kia.

Điều 6. Hiệu lực của hợp đồng

Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày hai bên ký kết.

Hợp đồng được lập thành 3 bản, gồm 04 trang, có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ một bản để thực hiện.

Partia A Partia B

(ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)

Cho nên, Ví dụ về hợp đồng chuyển nhượng quán cafe Chúng tôi đã thảo luận chi tiết trong bài viết ngày hôm nay. Ngoài ra, chúng tôi đã trình bày một số nội dung cần lưu ý khi giao kết Thỏa thuận chuyển nhượng.

READ  25 hình nền hoa hồng đẹp cho máy tính | Educationuk-vietnam.org