29 lượt xem

Mẫu hợp đồng vận chuyển hàng hóa mới nhất năm 2022 | Educationuk-vietnam.org

Mọi hình thức mua bán, vận chuyển hàng hoá đều phải có thoả thuận và cam kết trong hợp đồng vận chuyển giữa chủ hàng và bên thực hiện việc vận chuyển hàng hoá.

Tuy nhiên, nhiều khách hàng vẫn còn lúng túng và không hiểu cách sửa đổi hợp đồng vận chuyển hàng hóa. Để giải đáp thắc mắc và hỗ trợ tư vấn Luật Hoàng Phi vui lòng chia sẻ và gửi email bài viết dưới đây

Hợp đồng vận chuyển là gì?

Hợp đồng vận chuyển là sự thoả thuận giữa các bên, theo đó người vận chuyển có nghĩa vụ vận chuyển hàng hoá đến địa điểm đã thoả thuận và giao hàng hoá cho người có trách nhiệm nhận hàng hoá, nghĩa vụ trả tiền hàng hoá cho người vận chuyển.

Có thể hiểu hợp đồng vận chuyển phải được ký kết theo thỏa thuận của các bên, tức là giữa khách hàng và người vận chuyển và không bắt buộc phải thực hiện bằng văn bản.

Hợp đồng vận chuyển hàng hóa cuối cùng

Luật Hoàng Phi muốn chia sẻ mẫu hợp đồng vận chuyển hàng hóa Mới nhất như sau:

MẪU-HỢP ĐỒNG-HỢP ĐỒNG-TOGRA-TẢI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

—O0o—

HỢP ĐỒNG HÀNG HÓA

Con số: …………….

– Căn cứ luật thương mại số. 36/2005 / QH 11;

– Căn cứ Bộ luật dân sự 2015 số 91/2015 / QH13;

– Căn cứ vào nhu cầu và khả năng của hai bên.

Hôm nay là ngày …. tháng …. năm…. Chúng tôi gồm có:

Một mặt: …………. (Căn hộ giao thông)

– Đại diện Ông:

– Chức vụ: …………………………… ..

– Địa chỉ nhà: ………………………… ..

– Fax Điện thoại: …………………………… ..

– MST: ……………………….

BÊN B: …………… (bên vận chuyển)

– Người đại diện của ông :……………………….

– Chức vụ: …………………………

– Địa chỉ nhà: ………………………… ..

– Fax Điện thoại: …………………………… ..

– Tài khoản: ……………… .. tại Ngân hàng: …………… ..

– Mã tài chính: ………………………… ..

Sau khi thống nhất, hai bên đồng ý ký hợp đồng vận chuyển hàng hóa nội bộ với các điều kiện và điều khoản sau:

Điều 1: Hàng hóa vận chuyển và phương thức vận tải

Bên A đồng ý thuê Bên B vận chuyển hàng hóa như sau:

– Mặt hàng vận chuyển: gạo

Địa điểm giao hàng: Kho Gạo Bên A tại số 8 Phố Chùa Láng, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội.

– Phương thức vận chuyển: đường bộ

Điều 2: Thời gian và địa điểm giao hàng

– Thời gian giao hàng từ ngày 01/01/2020 đến hết ngày 31/12/2020

– Địa điểm giao hàng tùy theo đơn hàng mà Bên A thông báo cho Bên B.

– Bên B đưa xe đến lấy hàng tại kho gạo của Bên A và giao đến địa chỉ của từng lô hàng mà Bên A đưa ra.

Điều 3: Phương thức thanh toán

– Bên A thanh toán cho bên B bằng tiền mặt cho từng chuyến hàng.

– Chi phí vận chuyển sẽ được tính theo từng thời điểm, từng khối lượng gạo được vận chuyển.

– Mọi chi phí vận chuyển do Bên B. chịu hoàn toàn ngoại trừ cước phí đã thỏa thuận, Bên A không chịu bất kỳ chi phí nào cho Bên B.

Điều 4: Trách nhiệm của các bên

Trách nhiệm của Bên A:

– Thanh toán tiền mặt đúng hạn cho bên B.

– Thông báo cho Bên B kế hoạch giao hàng trước 03 ngày để biết thông tin về số lượng từng đợt để Bên B sắp xếp kịp thời gian chuyển hàng.

– Lập phiếu xuất kho cho từng lô hàng, trong đó ghi rõ tên hàng, số lượng, quy cách, địa điểm giao hàng, ngày giờ xuất hàng.

Trách nhiệm của Bên B:

– Bên B thu xếp phương tiện đi lại khi nhận được thông tin từ bên A.

– Vận chuyển hàng hóa an toàn đến địa điểm do Bên A. Giao trong quá trình vận chuyển nếu xảy ra hư hỏng, mất mát, giao hàng chậm trễ, Bên B phải bồi thường cho Bên A tương ứng với giá trị hàng hóa đã vận chuyển.

-Phần B chịu mọi chi phí liên quan đến việc vận chuyển hàng hóa.

– Cung cấp đầy đủ các giấy tờ cần thiết khi Bên A yêu cầu thanh toán.

Điều 5: Điều kiện chung

– Hai bên cam kết thực hiện đúng các điều khoản đã thỏa thuận trong hợp đồng.

– Nếu có sự thay đổi hoặc phát sinh, hai bên cùng thống nhất thỏa thuận và có biện pháp giải quyết cụ thể theo phụ lục hợp đồng.

– Các bên không được đơn phương thay đổi bất kỳ điều khoản nào khi chưa được sự đồng ý của bên kia.

THỨ GÌ ĐÓ 6: Hiệu lực của hợp đồng

– Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày 01/01/2020 đến hết ngày 31/12/2020, hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký.

– Hợp đồng được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản có giá trị pháp lý như nhau

ĐẠI DIỆN BÊN HOẶC ĐẠI DIỆN BÊN

Mẫu hợp đồng vận tải hành khách mới nhất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

————————

CHỈ HỢP ĐỒNG VẬN CHUYỂN HÀNH KHÁCH

Con số: …………….

– Căn cứ luật thương mại số. 36/2005 / QH 11;

– Căn cứ Bộ luật dân sự 2015 số 91/2015 / QH13;

– Căn cứ vào nhu cầu và khả năng của hai bên.

Hôm nay là ngày …. tháng …. năm…. Chúng tôi gồm có:

Pala A (hành khách)

Tên (đại diện hành khách): ………………………

– Địa chỉ nhà …………………… ..

– Tài khoản số …………. Mở tại Ngân hàng ……………………

– Người đại diện là Ông (Bà) …………… .. Chức danh ……………………… ..

Bên B (người vận chuyển hành khách)

– Tên doanh nghiệp (đại diện chủ xe): ………………………

– Địa chỉ nhà ………………

– Điện thoại ………………

– Tài khoản số E .. Mở tại ngân hàng ……………

Hai bên thống nhất nội dung hợp đồng như sau:

Điều 1. Vận tải hành khách

1. Số lượng người: 20 người

2. Tính phí: 80 000 VNĐ / người.

Điều 2. Nơi đón và đưa hành khách

– Bên B nên đến… phố, đô thị, phường ……

đưa khách vào thời điểm… ..giờ… ngày….

– Địa điểm và thời gian giao hàng: ………………………

Điều 3. Phương tiện vận tải hành khách

Phương tiện vận chuyển hành khách: ô tô khách 24 chỗ

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của BỘ TRƯỞNG

Quyền của nhà cung cấp dịch vụ

– Yêu cầu hành khách hoàn trả đầy đủ phí vận chuyển hành khách.

Từ chối vận chuyển hành khách khi bị coi là đã vi phạm quy tắc vận tải.

Nghĩa vụ của bên EVOID

– Đưa đón hành khách từ điểm đi đúng nơi, đến đúng giờ, lái xe và phụ xe văn minh, lịch sự.

– Cung cấp đủ chỗ ngồi cho hành khách và không chở quá trọng tải cho phép.

Thời gian bắt đầu: ………………………… ..

– Hoàn trả tiền hàng cho hành khách nếu khách hàng báo cho bên B trước 2 ngày.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Bên A

Quyền của bên A

– Quý khách có quyền yêu cầu Bên B vận chuyển hành khách bằng phương tiện vận chuyển phù hợp và giá trị vé với hành trình đã thỏa thuận.

– Miễn phí phí ​​vận chuyển hành lý.

Nghĩa vụ của Bên A

– Thanh toán đầy đủ tiền vé vận chuyển hành khách.

– Có mặt tại nơi đi đúng thời gian đã hẹn.

– Chấp hành và tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của hãng vận tải và các quy định về an toàn giao thông khác.

Điều 6. Giải quyết tranh chấp hợp đồng

Hai bên cam kết thực hiện nghiêm túc các điều kiện quy định trong hợp đồng. Trong trường hợp xảy ra tranh chấp hoặc một bên vi phạm hợp đồng, hai bên sẽ giải quyết thông qua thương lượng. Trong trường hợp thương lượng không thành, hai bên sẽ đưa vụ việc ra Tòa án có thẩm quyền giải quyết.

THỨ GÌ ĐÓ 7: Hiệu lực của hợp đồng

Hợp đồng được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản có giá trị pháp lý như nhau

Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký.

BÊN ĐẠI DIỆN BÊN ĐẠI DIỆN BÊN

(Chữ ký, con dấu) (Chữ ký, con dấu)

Bạn cần lưu ý những điều gì khi soạn thảo hợp đồng vận chuyển?

– Phải có đầy đủ thông tin về hàng hoá vận chuyển như: tên hàng hoá vận chuyển, tính chất hàng hoá, đơn vị tính hàng hoá …

Địa điểm giao hàng.

– Thời gian giao hàng.

– Vận chuyển.

Phương thức vận chuyển hàng hóa

Thanh toán giá cước.

– Quyền và nghĩa vụ của bên thuê vận chuyển hàng hóa, quyền và nghĩa vụ của bên vận chuyển.

Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng.

– Giải quyết tranh chấp hợp đồng.

– Chữ ký và dấu của hai bên.

Đây là tất cả các mẹo xung quanh Phù hợp đồng vận chuyển hàng hóa Của chúng tôi. Nếu muốn biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua hotline 19006557.

READ  ✅ Hãy tả lại chiếc cặp sách của em ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐ | Educationuk-vietnam.org

Bài viết cùng chủ đề: