34 lượt xem

Mẫu lệnh điều động công tác file Word | Educationuk-vietnam.org

Tải miễn phí mẫu đơn giao việc ✓ Mẫu lệnh công việc dùng trong công ty, doanh nghiệp thông báo cử nhân viên đi công tác, doanh nghiệp tạm ứng tiền công tác phí ✓ Mẫu .DOC định dạng đơn giản ✓ Chuẩn bị sẵn nội dung

Mẫu lệnh điều động công việc - ViecLamVui

Tải xuống tệp Word của biểu mẫu lệnh nộp công việc

Mẫu đơn yêu cầu công việc bao gồm những thông tin gì?

Lệnh điều động công việc phải bao gồm các thông tin sau:

  • Tên công ty, bộ phận cử nhân viên đi làm
  • Tiêu đề và khẩu hiệu quốc gia phù hợp với tiêu chuẩn của văn bản hành chính
  • Tiêu đề văn bản nổi bật
  • Thông tin nhân viên đi công tác (họ tên, phòng ban, chức vụ)
  • Địa điểm làm việc và thời gian làm việc
  • Thông tin về lương tạm ứng và phụ cấp
  • Ngày và chữ ký của người duyệt lệnh cử đi làm

Sau đây là mẫu lệnh nộp hồ sơ xin việc với nội dung chuẩn mà bạn có thể tải file Word miễn phí từ ViecLamVui về để tham khảo, dễ dàng chỉnh sửa thông tin để có thể sử dụng ngay.

Trên đây là mẫu lệnh kiểm tra công việc của file Word dựng sẵn dễ soạn thảo ViecLamVui – chuyên tìm kiếm công việc nhanh chóng Miễn phí – được biên soạn và giao cho bạn. Hi vọng với mẫu dựng sẵn ở trên, các bạn Nhân viên văn phòng có thể dễ dàng soạn thảo các lệnh công việc một cách nhanh chóng, phục vụ đắc lực cho nhu cầu công việc của đơn vị.

READ  Ngành Kinh tế đối ngoại | Educationuk-vietnam.org

#MauLenhDieuDongCongTac #FileWordMau #MauVanBan #ViecLamVui

Bài viết cùng chủ đề: