933 lượt xem

Mẫu quyết định thành lập đội PCCC cơ sở file Word | Educationuk-vietnam.org

Quyết định thành lập Đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở theo Thông tư số. 149/2020 / TT-BCA và Nghị định 136/2020 / NĐ-CP, là mẫu thành lập Đội phòng cháy và chữa cháy, được thực hiện. do người đứng đầu Người đứng đầu doanh nghiệp chịu trách nhiệm về việc đề xuất thành lập hoặc thành lập.

Người đứng đầu doanh nghiệp chịu trách nhiệm quản lý, trực tiếp ban hành quy chế hoạt động, bảo đảm kinh phí, trang bị phương tiện và điều kiện duy trì hoạt động của Đội phòng cháy và chữa cháy tại cơ sở.

Tải file Word mẫu quyết định thành lập đội phòng cháy chữa cháy cơ sở

Đội phòng cháy và chữa cháy hoạt động theo chế độ chuyên trách phải cung cấp các yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy của doanh nghiệp và phù hợp với tính chất, đặc điểm nguy hiểm về cháy, nổ của cơ sở đó.

Dưới đây là mẫu quyết định thành lập đội phòng cháy chữa cháy dựa trên file Word được xây dựng sẵn với nội dung chi tiết, dễ dàng chỉnh sửa và bổ sung thông tin, download miễn phí từ ViecLamVui, bạn có thể tải mẫu về và sử dụng ngay, tiết kiệm thời gian và sự tiện lợi.

Tải file Word mẫu quyết định thành lập đội phòng cháy chữa cháy cơ sở – Mẫu quyết định thành lập đội PCCC cơ sở word

Link tải mẫu thành lập đội PCCC cơ sở – Mẫu danh sách đội PCCC cơ sở

  • Link tải mẫu quyết định thành lập đội PCCC mới nhất mà bạn không nên bỏ qua: Tải ngay
READ  Bài thơ Bạn đến chơi nhà - nội dung, dàn ý, giá trị, bố cục, tác giả | Educationuk-vietnam.org

Mẫu quyết định thành lập đội PCCC cơ sở 2022 bao gồm những thông tin gì?

  • Phương châm quốc gia
  • Tên mẫu văn bản quyết định thành lập đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở
  • Tên giám đốc
  • Lý do ra quyết định như: Căn cứ Luật Phòng cháy và Chữa cháy, Quy chế của tổ chức, Căn cứ Nghị định số. 136/2020 / NĐ-CP, Căn cứ Thông tư số. 149/2020 / TT-BCA, …
  • Quyết định thành lập đội chữa cháy tại cơ sở …..
  • Nội dung quyết định: nhóm gồm bao nhiêu người, danh sách, chức năng, nhiệm vụ,
  • NGƯỜI NHẬN
  • Chữ ký của giám đốc

> Xem thêm các mẫu văn bản liên quan đến công tác phòng cháy chữa cháy tại đơn vị

Hy vọng thông qua bài viết trên, bạn sẽ biết thêm về thông tin mẫu quyế định thành lập đội PCCC cơ sở 2022. Cảm ơn bạn đã đón đọc tại trang educationuk-vietnam.org.