658 lượt xem

Mẫu sổ thu chi đảng phí S03/ĐP file Word | Educationuk-vietnam.org

Bài viết dưới đây sẽ giới thiệu cho bạn Mẫu sổ thu chi Đảng phí mới nhất hiện nay mà bạn không nên bỏ qua. Cùng đọc ngay nhé!

Mẫu sổ thu chi đảng phí S03/ĐP – Mẫu thu đảng phí S03 / PD là gì?

Sổ thu chi đảng phí mẫu S03 / PD là mẫu sổ thu chi đảng phí dành cho đảng bộ cấp bộ trở lên để theo dõi chi tiết việc thu nộp đảng phí theo công văn số. 141-CV / VPTW / nb, ngày 17/3/2011 của Văn phòng Trung ương Đảng.

Mẫu sổ thu nộp đảng phí theo công văn số. 141-CV / VPTW / nb S Sổ thu chi đảng phí S03 / PD dùng cho các chi bộ trở lên để theo dõi chi tiết thu đảng phí từ các đơn vị phát hành dưới đây ✓ Mẫu hóa đơn chi đảng dạng file Word, được xây dựng sẵn chuẩn nội dung để sử dụng ngay lập tức falas Tải xuống miễn phí
Mẫu sổ thu chi đảng phí S03/ĐP

Mẫu phiếu thu đảng phí S03 / PD dùng để làm gì?

Sổ thu đảng phí mẫu S03 / PD dùng để theo dõi chi tiết việc thu đảng phí của các chi bộ trực thuộc. Mẫu sổ thu đảng phí này sẽ là căn cứ để lập báo cáo thu nộp đảng phí gửi chi ủy cấp trên.

Dưới đây là mẫu sổ kế toán chi phí đảng viên S03 / PD định dạng file Word với nội dung chuẩn. ✓ Bạn có thể tham khảo hoặc tải mẫu miễn phí để sử dụng ngay trên ViecLamVui

Tải xuống mẫu tệp sổ chi phí đảng S03 / DP Word – Mẫu phiếu thu chi đảng phí

 

Mẫu sổ thu chi Đảng phí mới nhất – Mẫu sổ S03/ĐP sổ tổng hợp thu nộp Đảng phí

Mẫu sổ thu chi Đảng Phí mới nhất năm 2022 mà bạn không nên bỏ qua. Cùng xem mẫu chuẩn ngay sau đây nhé!

READ  Thủ Tục Đăng ký Logo Theo Quy Định Mới Năm 2022 | Educationuk-vietnam.org
Combo 5 quyển Sổ Thu, Chi Đảng phí Mẫu số S03 | Shopee Việt Nam
Mẫu sổ thu chi Đảng phí mới nhất
Combo 5 quyển Sổ Thu, Nộp Đảng phí, Mẫu số S01/ĐP | Shopee Việt Nam
Mẫu sổ S03/ĐP sổ tổng hợp thu nộp Đảng phí

Sổ thu chi Đảng mẫu S03 / PD gồm những thông tin gì?

Sổ thu đảng phí Mẫu S03 / PD sẽ có các thông tin sau:

  • Trang bìa: Tên “Đảng Cộng sản Việt Nam”, tên Đảng ủy, tên sách, năm ra sách, ngày tạo sách, chữ ký và họ tên của người được ủy quyền thay mặt cấp ủy. , chữ ký và họ tên của kế toán, dấu của đảng ủy.
  • Nội dung sổ: Lập bảng gồm các mục: số thứ tự, hóa đơn thanh toán, ngày và báo cáo thanh toán, số dư chuyển kỳ trước, số phải nộp theo đơn, số đã nộp, số còn nộp.

➤➤➤ Xem thêm các mẫu sổ, báo cáo dùng để theo dõi, quản lý việc thu, nộp đảng phí:

Video hướng dẫn ghi sổ S03/ĐP – Mẫu sổ chi đảng phí

Video hướng dẫn chi tiết nhất cách ghi sổ S03/ĐP mới nhất mà các bạn không nên bỏ qua. Cùng xem ngay nhé!

Trên đây là ví dụ về sổ thu chi đảng S03 / PD, file Word dựng sẵn dễ sửa đổi ViecLamVui – chuyên trang tra cứu công việc nhanh chóng Miễn phí – được biên soạn và giao cho bạn. Hi vọng với mẫu trên các bạn có thể dễ dàng và nhanh chóng lập sổ theo dõi chi tiết đảng phí theo quy định một cách dễ dàng và nhanh chóng. Cảm ơn bạn đã đón đọc tại trang educationuk-vietnam.org.